Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Aktuality

Školní jídelna - možnost obědů

Datum: 19. 10. 2020

Vážení rodiče,
od zítřka - úterý 20. 10. - je v provozu školní jídelna a je možnost zajistit pro žáky oběd k vyzvednutí.
Oběd pro žáky lze vyzvednout v čase od 12.00 do 13.30 hod. v jednorázových nádobách, které poskytne jídelna. Z hygienických důvodů jsou zajištěny jednorázové nádoby, a proto nebude vařena polévka, došlo by k vylití. Na jednorázovou nádobu si vezměte tašku.
V tuto chvíli jsou všichni žáci z obědů odhlášeni. Na obědy v době uzavření školy se prosím přihlaste přes objednávkový systém strava.cz (lze i na stránkách školy).
Na úterý 20. 10. lze přihlásit oběd do 7 hod. ráno a na další dny (středa- pátek) den předem do 14 hod.
Vstup do jídelny k odběru obědů: zelenou brankou (u autobusové zastávky), kolem školního altánu a vstupem budovy B (u školního hřiště).
Vzhledem k tomu, že naše jídelna je umístěna v prostoru školy a nemá možnost výdejního okénka, žádáme Vás o dodržování těchto opatření:
• Vstup do budovy pouze s rouškou
• U vstupu si vydesinfikujte ruce
• Dodržujte rozestupy 2 metry na schodišti
• Dodržujte označení páskou na schodišti
• Pro oběd nesmí přijít nikdo s příznakem infekčního onemocnění, v karanténě atd.
Děkujeme za spolupráci.
K. Schejbalová

ÚŘEDNÍ DNY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Datum: 16. 10. 2020

V týdnu od 19. 10. 2020 – 23. 10. 2020

Pondělí 8.00 – 13.00
Středa 8.00 – 13.00
Pátek 8.00 – 10.00


V týdnu od 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020

Pondělí 8.00 – 12.00
Pátek 8.00 – 10.00

Žádáme rodiče o předem domluvenou návštěvu (info@skolastrancice.cz; Tel. 604 417 569)

Praktika v hodině přírodopisu

Datum: 16. 10. 2020


V rámci hodin přírodopisu se každoročně snažím zařazovat do výuky také praktické činnosti. I přes nepříznivou situaci, kterou v současné době všichni procházíme, se naštěstí podařilo zrealizovat přírodovědná praktika v 7. B ještě těsně před uzavřením školy.
Děti pracovaly ve skupinách a měly k dispozici 4 kapry, které nám poskytli rodiče jednoho ze žáků. Mohly se blíže seznámit s vnější i vnitřní stavbou naší nejznámější ryby a osvojily si také práci s preparačními nástroji.
Přírodovědná praktika vnímá většina žáků jako příjemné zpestření výuky a již nyní se těší na jarní měsíce, kdy bych chtěla do výuky zařadit praktika zaměřená na botaniku.
Monika Povinská


Informace k ošetřovnému -vyjádření MPSV

Datum: 13. 10. 2020

Krizové ošetřovné na podzim 2020
8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o
• dítě mladší 10 let,
• nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
• osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
• děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.
Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).
Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.
Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Uzavření školy od 14. října

Datum: 13. 10. 2020

Vážení rodiče,
vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Zakazuje se i provoz školních družin.
Od zítřka – středy 14. 10. 2020 není možná prezenční výuka, škola je z rozhodnutím vlády uzavřena. Předpokládaný návrat žáků do prezenční výuky je 2.listopadu, pokud nedojde k dalšímu omezení.
Škola neobdržela žádné oficiální informace než z médií.
V současné době připravujeme vše k zahájení distanční výuky. Třídní učitelky Vás budou informovat v systému Bakalář.

Distanční výuka části 2. stupně

Datum: 9. 10. 2020

Vážení rodiče,
Informace ze dne 9.10. 2020 na základě mimořádných opatření ze dne 8. 10. 2020.:
Výuka na druhém stupni nebude zatím zrušena, ale bude omezena. Týden bude probíhat distanční výuka a týden prezenční výuka – tedy osobní přítomnost ve škole.
Zvolili jsme tento systém střídání:
Úprava provozu na škole:
12. 10. – 16. 10. 2020 distanční výuka tříd VIII. A, IX. A, IX. B

V tomto týdnu se budou vzdělávat distančně žáci 8. třídy a žáci 9. tříd., neúčastní se osobně na vzdělávání ve škole.

Ostatní třídy školy mají prezenční výuku(žáci 6. a 7. tříd).

19. 10. – 23. 10. 2020 distanční výuka tříd VI. A, VI. B, VII. A, VII. B

V tomto týdnu se budou vzdělávat distančně žáci 6. tříd a žáci 7. tříd, neúčastní se osobně na vzdělávání ve škole

Ostatní třídy školy mají prezenční výuku.(žáci 8. a 9. tříd).

Distanční výuka je povinná

Distanční výuka: Začátky vyučovacích hodin budou shodné s dosavadním školním rozvrhem.
Proběhne v různých formách výuka ve všech předmětech kromě předmětu Tělesná výchova. Čas hodin TV budou určeny k samostudiu.
Žáci budou podle pokynů učitele pracovat různými formami.

Komunikace mezi učitelem a žákem bude probíhat přes platformu MS Teams, další zadání a informace žáci obdrží v systému Bakalář.

Omlouvání
Pro omlouvání z distanční výuky, platí pro zákonné zástupce stejná pravidla jako u prezenční výuky – využijte sytém Bakalář.

Podrobnější informace včetně rozvrhu obdržíte v systému Bakalář.

S pozdravem

K. Schejbalová

Prodloužení podzimních prázdnin - od pondělí 26. října 2020 do pátku 30. října 2020

Datum: 9. 10. 2020

Z rozhodnutí ministra školství dojde vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci k vyhlášení dvou volných dnů v pondělí 26. října a v úterý 27. října. Na tyto dva volné dny naváže státní svátek 28. října a pak podzimní prázdniny 29. a 30. října. Žáci nepůjdou do školy od pondělí 26. října do pátku 30. října. Na tyto dva volné dny se nevztahuje distanční výuka.

Školní klub od 12.10 do 25.10. není v provozu!

Datum: 9. 10. 2020

Školní kluby – v termínu od 12. 10. do 25. 10. jsou školní kluby uzavřené krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020.

Plavání 2. tříd

Datum: 9. 10. 2020

Kurzy plavání pro žáky 2. tříd byly v termínech 9.10., 16.10. a 23.10. zrušeny (Krizové opatření vlády ze dne 8. 10. 2020).

Realizované preventivní programy

Datum: 7. 10. 2020

Co je důležité?
Budování pozitivních vztahů ve třídě, rozvíjení komunikace, diskuze o hodnotách, to vše je součástí primární prevence. Zvláště teď, po izolaci v době uzavření škol a distanční výuce. Začal nový školní rok a pro řadu žáků to není jednoduché období. Více než kdy jindy je důležité najít si čas hovořit o tom, co se děje, co prožíváme. Proto jsme ve spolupráci s Cestou integrace, která na naší škole realizuje programy dlouhodobé primární prevence, naplánovali pro každou třídu společné setkání. Dvouhodinové bloky primární prevence proběhly ve všech třídách, pouze pro prvňáky je blok na téma „Moje třída a já“ naplánován až na leden. Děkujeme Klubu rodičů a přátel školy za finanční podporu.

RNDr. Ivana Řehková- metodik prevence

Opatření od 5.10.2020

Datum: 2. 10. 2020

Od pondělí 5. do 18. 10. 2020 jsou nařízena další mimořádná opatření.
Zpěv a sportovní činnost – mimořádným opatřením se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.
Žáků naší základní školy se dotýká:
• Součástí vzdělávání není zpěv. Předmět hudební výchova bude nadále vyučován. Výuka bude zaměřena na teorii a ukázky z hudební tvorby.
• Tělesná výchova na 2. stupni není v tělocvičně. Pokud nám to umožní počasí, bude zachován pobyt venku formou procházek. Žádáme o přizpůsobení oblečení dle počasí a vhodnou obuv.

Mobilní planetárium

Datum: 2. 10. 2020

Dne 29. 9. 2020 děti ze tříd 3. A, 3. B, 4. A, 5. A, 5. B se zúčastnily výukového programu Mobilního planetária.
Tématem pořadu byly „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká? “Potřebné informace o globálním oteplování, tání polárních sněhových čepiček v Arktidě, kyselých deštích, emisích skleníkových plynů, rychlost rozpouštění ledovců a další jsou potřebné nejen pro výuku, ale hlavně pro postoj dětí do budoucnosti.
V návaznosti na výukový program proběhly v jednotlivých třídách reflexe, které budou opěrným bodem pro další aktivity ve vyučovacích hodinách v průběhu školního roku.


Projekt 3.B

Datum: 2. 10. 2020

Projekt Karlův most – 3.B

Projekt byl určen k procvičování a opakování učiva českého jazyka. (Věta, slovo, slabika, hláska, písmeno; souhlásky měkké a tvrdé, druhy vět apod.)
Součástí projektu je podpora spolupráce dětí ve skupině, přístup k vlastní práci, uplatňování vědomostí a znalostí již osvojeného učiva.

Pátek 25.9.2020

Datum: 22. 9. 2020

Vážení rodiče, 
dnes ministr zdravotnictví vyzval školy k vyhlášení ředitelského volna. Nemocnost žáků je ke dni 21.září 9 %. Objevil se na škole zatím jeden výskyt pozitivně testované osoby, dvě třídy byly v karanténě, žáci  se vracejí do výuky a hlásí negativitu. Po projednání se zřizovatelem se zatím k variantě vyhlášení ředitelského volna na pátek nepřikláníme. Pokud ale chcete své děti nechat doma, nahlaste to třídnímu učiteli, budou omluveny.
Kateřina Schejbalová

Povinnost nošení roušek rozšíření pro 2. stupeň

Datum: 17. 9. 2020

Od 18.9. je na základě rozhodnutí MZ povinnost pro žáky 2. stupně nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, tedy i při výuce.

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/21

Datum: 17. 9. 2020

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/21 v souvislosti s preventivním opatřením proti výskytu Covid 19

Třídní schůzky 17.9. se v prezenční formě nekonají

Datum: 14. 9. 2020

Vážení rodiče,
z důvodu změny označení na koronavirovém semaforu okresu Praha – východ ruším prezenční třídní schůzky ve čtvrtek 17. 9. 2020 ve škole. Třídní schůzky se hromadně ve škole nekonají.
Samozřejmě, že v rámci spolupráce nás situace mrzí, ale musíme se chovat zodpovědně, aby škola zůstala v prezenční formě co nejdéle.
V systému Bakalář obdržíte společné informace k zahájení školního roku+ informace od třídní učitelky. Volby do školské rady proběhnou formou online.
Třídní učitelky Vám sdělí formu možnosti online konzultací ve čtvrtek 17.9. v aplikaci Teams, pokud se nedohodnete na jiné formě. Účast na online formě není povinná, veškeré informace obdržíte písemně.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
S přáním pevného zdraví.
Kateřina Schejbalová

Informace ke školním automatům

Datum: 14. 9. 2020

Školní automaty jsou opět v provozu. Připomeňme si pár informací:
1) Kartičky, které byly platné loňský školní rok, mají prodlouženou platnost o další školní rok, tedy až do 30.11.2021. Prodloužení platnosti se na nich automaticky aktivuje (=zobrazí) během měsíce září nebo října.
2) Dotované ochucené mléko s příplatkem žáka najdete ve školách, které jsou s námi zapojeny do školního projeku Mléko do škol. V ostatních automatech jsou mléka za plnou cenu. Bezplatné dodávky školních projektů začneme realizovat od prvních dnů v září.
3) Nabídku školního automatu a ceník naleznete na tomto odkazu zde. Nabídka v jednotlivých automatech se může lišit.
4) Jak dobít kredit na kartičce naleznete zde. Doporučujeme dobíjet prostřednictvím platební brány nebo klasickým převodem. Jiné způsoby dobíjení mohou být zatíženy poplatky třetích stran.
5) Pokud se chcete přihlásit ke svému účtu a provést různá nastavení, můžete zde. Doporučujeme nastavit denní limit pro výběr z automatu, zvolit si kategorie výrobků a především si uložit vlastní e-mailovou adresu. Bude se hodit pro případ ztráty hesla.
Máte dotaz? Napište nám na info@happysnack.cz

Úspěch žáků - Sazka Olympijský víceboj

Datum: 14. 9. 2020

Žáci úspěšně reprezentovali školu v republikovém finále Sazka Olympijského Víceboje v Brně

Povinnost nošení roušky od 10.9.2020

Datum: 9. 9. 2020

Vážení rodiče,
v souvislosti s dnešním vyhlášením ministra zdravotnictví o povinnosti roušek uvnitř všech prostor budov v ČR Vám oznamuji, že je nutné a povinné, aby žáci měli roušku ve vnitřních společných prostorech školy.
Od zítřka- čtvrtka- 10.9.2020 je tedy nutné, aby žáci měli s sebou alespoň 2 roušky a do školy již vstupovali v roušce.
Podrobnější informace zatím školy nemají.
Děkuji za pochopení a spolupráci
Kateřina Schejbalová

Celorepublikové finále ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Datum: 3. 9. 2020

Opět se naši žáci účastní ve dnech 3.9.-4.9.2020 s panem učitelem Kučabou celorepublikového finále 11. ročníku ODZNAKU VŠESTRANNOSTI, do kterého byli díky svým výkonům vybráni. Budou soutěžit v 8 disciplínách testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost.
Držme jim palce!

Středočeské jízdné - informace

Datum: 1. 9. 2020

Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let mají možnost od 1. září 2020 se zapojit do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let.Více informací najdete na www.stredoceskejizdne.cz
Informační linka 257 280 844 (po – pá 08.00 – 14.00 hod)

Školská rada – možnost kandidovat

Datum: 1. 9. 2020

Protože uplynulo volební období školské rady, máte možnost za rodiče kandidovat nebo kandidáta, po konzultaci s ním, nominovat. Jména předejte vedení školy prostřednictvím mailu (info@skolastrancice.cz) nejpozději do 10. 9.2020.
V den konání třídní schůzky proběhne samotná volba kandidátů (za rodiče jsou ve školské radě 2 zástupci).

Informace k zahájení školního roku

Datum: 24. 8. 2020

Vážení rodiče,
v příspěvku jsou informace k zahájení školního roku a harmonogramu prvního týdne školního roku.Uvedeny instrukce i pro rodiče prvňáčků.

Organizace školního roku 2020/2021

Datum: 11. 8. 2020

Organizace školního roku 2020/2021:

Zahájení: úterý 1. září 2020
Konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
Konec 2. pololetí: středa 30. června 2021
Zahájení dalšího školního roku 2021/2022 : středa 1. září 2021


Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

Den české státnosti: pondělí 28. září 2020
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října 2020
Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny: Praha- východ 8.3. - 14. 3. 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
Velký pátek: pátek 2. dubna 2021
Velikonoční pondělí: pondělí 5. dubna 2021
Svátek práce: sobota 1. května 2021
Den vítězství: sobota 8. května 2021
Hlavní letní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 - úterý  31. srpna 2021

Seznam pomůcek pro žáky 2. stupně na školní rok 2020/2021

Datum: 15. 7. 2020

Seznam pomůcek a potřeb pro žáky 2. stupně

Seznam potřeb pro 1. stupeň na školní rok 2020/2021

Datum: 15. 7. 2020

Seznam pomůcek a potřeb pro žáky 1. stupně na školní rok 2020/2021

Možnost konzultace školní psycholožky

Datum: 19. 3. 2020

Vážení rodiče,

v nastalé situaci, která není pro žáky ani rodiče jednoduchá a na psychiku člověka může mít různý vliv, nabízí paní PhDr. Iveta Míková telefonické konzultace na telefonním čísle: 603 470 977 v rámci naší spolupráce se školou.

Kateřina Schejbalová

Informace k prevenci před koronavirem

Datum: 28. 2. 2020

Sdělení z odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus