head picture
Kategorie: Nezařazené

Žáci tříd 8. A a 8. B se letos zúčastnili školního kola 9. ročníku soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Letos se  soutěže zúčastnilo celkem 211 základních a středních škol a 22 761 soutěžících z celé České republiky. Náš tým složený z 3 nejlepších řešitelů školního kola postoupil do okresního […]

Kategorie: Nezařazené

Dne 28.1.2020 se k nám do 1. A přišli se podívat předškoláci. Ukázali jsme jim, jak umíme číst, psát a počítat, zazpívali jsme písničku, zarecitovali básničku. Doufáme, že se u nás předškoláčkům líbilo a těšíme se na ně příští rok v 1. třídě. Lucie Agossa

Kategorie: Nezařazené

Dne 23.1.2020 navštívila třída 1.A a 1.B představení v Divadle kouzel Pavla Kožíška. Žáci byli vtaženi do děje nejen jako asistenti, ale některá kouzla se i naučili. Lucie Agossa, třídní učitelka

Kategorie: Nezařazené

V rámci výuky přírodopisu žáci 8. tříd  zpracovali samostatný projekt Nekuřte. Z nejlepších projektů vznikla ve škole malá výstava pro spolužáky. Kateřina Schejbalová

Kategorie: Nezařazené

Od roku 1995 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), který zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. ročníků základních škol v matematice a v přírodních vědách.          V minulém školním roce byla naše škola ČŠI vybrána do mezinárodního testování formou elektronického testování. Do hlavního šetření projektu TIMSS 2019 byli zapojeni žáci 4. […]

Kategorie: Nezařazené

5 .ú n o r    –  1 7 .č e r v e n k a ž d o u  s t ř e d u 1 3 : 3 0   t o  1 5 : 0 0 (k l u b    p l e t e n í) Knitting CLub Odpolední klub v angličtině […]

Kategorie: Nezařazené

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ EMILA KOLBENA Vážení rodiče budoucích prvňáčků, rodiče současných žáků a všichni příznivci školy, srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve středu  19. února  2020 od 8 hod do 15. hod.                                     Těšíme se na Vás!

Kategorie: Nezařazené

Ředitelka Základní školy  Emila Kolbena, příspěvkové organizace vyhlašuje  podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) na pátek 17. ledna 2020 z organizačních  důvodů ředitelské volno (z důvodu celodenního školení všech pedagogických pracovníků školy). V tento den nebude zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Činnost školní družiny a školního klubu bude […]

Kategorie: Nezařazené

  Přejeme pohodové prožití Vánoc ve zdraví v kruhu rodiny. Vedení školy PF ZŠEK Vánoční prázdniny od 23.12.2019 – 3.1.2020. Nástup do školy v pondělí 6. ledna 2020 V případě potřeby kontaktujte vedení školy v době vánočních prázdnin mailem.

Kategorie: Nezařazené

Dne 18.12.2019 navštívila třída 8.B divadelní představení Vánoční koleda od Charlese Dickense. Zpočátku nás všechny udivovalo, že kromě nás tam byly téměř samé mateřské školky J, ale nutno říct, že představení je koncipováno tak, že si z něj něco v dušičce odnesl každý.  Moje osmáky navíc pobavilo bezprostřední chování pětiletých mrňat, která celé představení komentovala. Po představení […]

Kategorie: Nezařazené

Čertovská pohádka, aneb veselé povídání o čertovi a jeho synkovi Lucifírkovi, o tom jak hodný, slušný a pracovitý voják Tomáš přemohl čerty v žonglování, přičemž jim ani čertí kouzla nepomohla.  

Kategorie: Nezařazené

Ve čtvrtek proběhl tradiční vrstevnický program 9. třídy Mikuláš. Naši nejstarší žáci tradici přenesli do dopoledního programu školy pro své mladší spolužáky a také v rámci spolupráce pro děti z místní mateřské školy.