head picture
Kategorie: Nezařazené

Od roku 1995 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), který zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. ročníků základních škol v matematice a v přírodních vědách.          V minulém školním roce byla naše škola ČŠI vybrána do mezinárodního testování formou elektronického testování. Do hlavního šetření projektu TIMSS 2019 byli zapojeni žáci 4. […]

Kategorie: Nezařazené

5 .ú n o r    –  1 7 .č e r v e n k a ž d o u  s t ř e d u 1 3 : 3 0   t o  1 5 : 0 0 (k l u b    p l e t e n í) Knitting CLub Odpolední klub v angličtině […]

Kategorie: Nezařazené

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ EMILA KOLBENA Vážení rodiče budoucích prvňáčků, rodiče současných žáků a všichni příznivci školy, srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve středu  19. února  2020 od 8 hod do 15. hod.                                     Těšíme se na Vás!

Kategorie: Nezařazené

Ředitelka Základní školy  Emila Kolbena, příspěvkové organizace vyhlašuje  podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) na pátek 17. ledna 2020 z organizačních  důvodů ředitelské volno (z důvodu celodenního školení všech pedagogických pracovníků školy). V tento den nebude zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Činnost školní družiny a školního klubu bude […]

Kategorie: Nezařazené

  Přejeme pohodové prožití Vánoc ve zdraví v kruhu rodiny. Vedení školy PF ZŠEK Vánoční prázdniny od 23.12.2019 – 3.1.2020. Nástup do školy v pondělí 6. ledna 2020 V případě potřeby kontaktujte vedení školy v době vánočních prázdnin mailem.

Kategorie: Nezařazené

Dne 18.12.2019 navštívila třída 8.B divadelní představení Vánoční koleda od Charlese Dickense. Zpočátku nás všechny udivovalo, že kromě nás tam byly téměř samé mateřské školky J, ale nutno říct, že představení je koncipováno tak, že si z něj něco v dušičce odnesl každý.  Moje osmáky navíc pobavilo bezprostřední chování pětiletých mrňat, která celé představení komentovala. Po představení […]

Kategorie: Nezařazené

Čertovská pohádka, aneb veselé povídání o čertovi a jeho synkovi Lucifírkovi, o tom jak hodný, slušný a pracovitý voják Tomáš přemohl čerty v žonglování, přičemž jim ani čertí kouzla nepomohla.  

Kategorie: Nezařazené

Ve čtvrtek proběhl tradiční vrstevnický program 9. třídy Mikuláš. Naši nejstarší žáci tradici přenesli do dopoledního programu školy pro své mladší spolužáky a také v rámci spolupráce pro děti z místní mateřské školy.

Kategorie: Nezařazené

Ve středu 4.12. jsme se s šesti členným dívčím týmem zúčastnili florbalového turnaje v Babicích u Říčan – okresního kola. Turnaj byl určený pro dívky z prvního stupně ZŠ. Na turnaj byly přihlášeny celkem tři školy, a to soukromá ZŠ Open Gate (Babice),  ZŠ Jesenice a naše škola Emila Kolbena. Turnaj probíhal dvoukolově, tudíž každý […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, naše škola se připojuje k výzvě ředitelů říčanských základních škol.   „Vážení rodiče, ředitelé říčanských škol v poslední době zaznamenali značný nárůst kyberšikany mezi žáky základních škol, zasílání pornografie mobilními telefony a šíření závadných fotografií a informací přes sociální sítě.  Proto bychom chtěli touto cestou na vás apelovat, jako na zákonné zástupce našich žáků, abyste dle vašich možností zjišťovali, co […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, Obrátili se na mě zástupci Klubu rodičů a přátel školy s následující prosbou: „Někteří rodiče při vyzvedávání dětí ze školy stráví u školy, než se jejich potomek oblékne a odejde ze školy, poměrně hodně času. V nepříznivém počasí u školy chybí nějaký přístřešek, který by ochránil čekající rodiče, ale i děti čekající třeba na kroužky, […]

Kategorie: Nezařazené

První adventní víkend zahájila škola Vánoční prodejní výstavou výrobků žáků. Děkujeme všem za účast, bylo to velmi příjemně strávené dopoledne.