head picture
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, Obrátili se na mě zástupci Klubu rodičů a přátel školy s následující prosbou: „Někteří rodiče při vyzvedávání dětí ze školy stráví u školy, než se jejich potomek oblékne a odejde ze školy, poměrně hodně času. V nepříznivém počasí u školy chybí nějaký přístřešek, který by ochránil čekající rodiče, ale i děti čekající třeba na kroužky, […]

Kategorie: Nezařazené

První adventní víkend zahájila škola Vánoční prodejní výstavou výrobků žáků. Děkujeme všem za účast, bylo to velmi příjemně strávené dopoledne.  

Kategorie: Nezařazené

Vystoupením dětí 2. B dne 28. 11. 2019 vyvrcholil projekt „Jak lidé žili dříve“  s tématem Advent. Děti připomněly smysl adventního období, které předchází vánočním svátkům. Pozastavili jsme se společně u slova rozjímání, které odpovídalo životnímu stylu našich předků za dlouhých prosincových večerů, naplnili jsme svým povídáním hloubku slova obdarovat, porozuměli jsme tradici adventního věnce či […]

Kategorie: Nezařazené

V listopadu se děti čtvrtého ročníku ve vlastivědě seznamují s osobností Karla IV. A protože jsme se chtěli dozvědět o jeho době  více, vydali jsme se do Muzea hl. města Prahy na program Multikulturní Praha za doby Karla IV. Cestu do muzea jsme si zpestřili zastavením u Jeruzalémské synagogy či Jindřišské věže. V muzeu se […]

Kategorie: Nezařazené

Ve čtvrtek 14.11. jsme jeli  na školní výlet do Karlových Varů. Nejdříve jsme navštívili Zámeček Doubí – „Vánoční dům“ s celoroční výstavou medvídků, vánočních ozdob a dekorací. Následně jsme jeli do sklárny Moser, kde se vyrábí luxusní křišťálové sklo. Nejprve jsme zhlédli film o výrobě skla, potom jsme šli do hutí, kde jsme viděli skláře […]

Kategorie: Nezařazené

Na podzim probíhaly projekty 2. tříd v rámci velkého projektu Barevný podzim Ježek Děti se seznámily s životem ježčí rodiny. Vyslechly a poté dramatizovaly příběh Bodláčka a Bodlinky, dozvěděly se potřebné informace k záchraně ježka před obdobím zimy.                     Svatý Václav               […]

Kategorie: Nezařazené

Velké poděkování za účast a zájem o kytičky patří našim žákům a všem, kteří si „Černookou Zuzanu“ zakoupili. Z dopisu škole: Dovolte mi, prosím, ještě jedenkrát Vám poděkovat za celkovou spolupráci v rámci naší kampaně Za důstojné odcházení.  Pro nás byl finanční přínos naprosto senzační částkou, která nám velmi pomůže v rámci dalšího hospodaření organizace. Nesmírným přínosem […]

Kategorie: Nezařazené

Klub mladého diváka Vás zve na představení NEBE – PEKLO: Maria Wojtyszko DIVADLO V DLOUHÉ   Kdy: v sobotu dne 14. 12. 2019 od 17:00 hodin Inscenace odehrávající se mezi zemí, nebem a peklem. Ceněná polská hra o lásce a překážkách, které je třeba překonat, abychom mohli žít naplno. Trochu smutný, ale i veselý a nadějeplný příběh. […]

Kategorie: Nezařazené

Dne 24.10. se v KC Labuť v Říčanech konala konference Dítě v pasti sociálních sítí. Skutečnost, že se jedná o téma aktuální a důležité,  potvrdila hojná účast rodičů žáků ze škol v Říčanech a okolí. Také rodiče našich žáků měli možnost zúčastnit se této zajímavé akce. Paní Mgr. Michaela Štáfková, MBA, adiktoložka, uvedla přítomné do problematiky. Hovořila o vzrůstajícím […]

Kategorie: Nezařazené

Exkurze 6. tříd S přicházejícími podzimními dny jsme se rozhodli zavzpomínat na teplé letní měsíce a společně s žáky 6. A a 6. B jsme navštívili skleník Fata Morgana v pražské botanické zahradě v Troji. Ve skleníku se nachází expozice tropických a subtropických rostlin a některých drobnějších živočichů. Celou prohlídkou nás provázeli šikovní průvodci, od […]

Kategorie: Nezařazené

V rámci schváleného projektu ZŠ Strančice Šablony II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012765 získala škola finance na zakoupení tabletů do výuky a do školní družiny. Aktivita má za cíl rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků i žáků v prostředí vzdělávání v 21. století. Principem je zavádění nových ověřených výukových metod při využití ICT ve výuce. Žáci se učí univerzálním […]

Kategorie: Nezařazené

V rámci probíhající přístavby budovy C došlo k oddělení školy od stavby a v prostorách schodiště vznikly 4 nové dočasné příčky. Plochu jsme po dohodě se stavbou využily v rámci výuky výtvarné výchovy jako dlouhodobý  výtvarný projekt. Žáci jednotlivých ročníků vytvořili návrhy na jednotlivé plochy a vítězné návrhy přenesli na příčku s drobnou pomocí vyučujících. […]