head picture
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, vyzvednutí osobních věci (přezůvky, oblečení na tělesnou výchovu apod.) ze školy (šatny, kmenové učebny) bude možné v posledním týdnu školního roku nebo po dohodě s třídní učitelkou. V tomto termínu se bude pravděpodobně řešit i odevzdání učebnic. Podrobnosti, konkrétní termíny a další informace se včas dozvíte. Nechoďte do školy mimo úřední hodiny a bez předchozí domluvy. […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, Včera 17. 5. 2020 skončil v ČR nouzový stav, trochu jsem očekávala, že dojde ke změnám,  ale v  souvislosti s tím nedošlo k žádné změně nástupu žáků 1. stupně od 25. května  a škola musí postupovat dle metodického pokynu MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 tak, aby dokázala […]

Kategorie: Nezařazené

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 170, 251 63 Strančice, rozhodla podle ustanovení §165 odst. 2 písm. e) a ust. § 46 zákona   č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. […]

Kategorie: Nezařazené

  Dotazník + předběžné informace k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách Vážení rodiče, v souladu s harmonogramem uvolňování mimořádných opatření a usnesením vlády, bude ve formě školních skupin umožněna osobní přítomnost: od 25. 5. 2020 žákům 1. stupně na pravidelných každodenních vzdělávacích aktivitách, které jsou zadávány dálkovou formou. Pevně věřím, že jste […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče žáků 9. třídy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) umožňuje od 11. května 2020 osobní přítomnost žáků 9. tříd za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, nejedná se o klasickou výuku předmětů dle rozvrhu. Docházka nebude povinná a bude probíhat formou školních skupin v maximálním počtu 15 žáků. Na základě zjištění Vašeho […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, Informuji Vás tímto o způsobu hodnocení výsledku vzdělávání žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020.  Již od začátku zahájení tzv. distanční výuky jsme se v rámci spolupráce s Vámi, zákonnými zástupci, snažili volit přiměřenou míru učiva a procvičování v rámci distanční výuky. Postupně jsme volili využívání jednotlivých systematických nástrojů. Stabilizoval se systém bakalář, pedagogové využívají výuková videa, […]

Kategorie: Nezařazené

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 Informace k přijímacímu řízení Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky Přijímací zkouška schema 2020

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče,   Vzhledem k současnému nařízení vlády ke dni 16.3.2020  (karanténa) Vás žádáme o následující postup. V případě potřeby potvrzení  vyplněného formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) je potřeba kontaktovat paní hospodářku školy  a dohodnete  se na způsobu a  termínu předání. Jsou dvě možnosti: Pokud […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, v souvislosti s pandemií koronaviru jsme se nyní všichni ocitli v tíživé situaci. Ještě před pár měsíci jsme se snažili zvednout děti od tabletů a přimět je k pohybu v přírodě, přivést je ke čtení, odlepit je od mobilů a přesvědčit je, aby se spolu bavili raději přímo než jen přes různé webové a mobilní aplikace. […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče žáků 5. a 9. tříd, po přijímacím řízení na střední školy budete potřebovat zápisový lístek, kdyby bylo vše normální, odevzdávali byste ho až po 22. 4., kdy má být ukončeno přijímací řízení. Nevím, jak budou probíhat zkoušky na střední školy, snad bude vše podle vyhlášených termínů. Pokud budete zápisový lístek potřebovat dříve, můžete […]

Kategorie: Nezařazené

Úřední hodiny v době mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem: Pondělí: 8.30 – 11. hod. Středa:  8.30 – 11. hod. Zároveň Vás žádáme z důvodu preventivního opatření Vaše požadavky telefonicky dopředu domluvit, nebo nás kontaktujte mailem. V případě další potřeby jiného termínu nás kontaktujte také stejným způsobem.   Telefon:  Kancelář školy: 604417569 Mail: tokolyova@skolastrancice.cz  

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, v nastalé situaci, která není pro žáky ani rodiče jednoduchá a na psychiku člověka může mít různý vliv, nabízí paní PhDr. Iveta Míková telefonické konzultace na telefonním čísle: 603 470 977  v rámci naší spolupráce se školou. Kateřina Schejbalová