head picture
Kategorie: Nezařazené

Velikonoce V sobotu 6. 4. 2019 se žáci prvního ročníku zúčastnili Velikonočního jarmarku, který pořádal obecní úřad.  Při svém vystoupení posluchače seznámili s původem a tradicemi Velikonoc. Pásmo bylo doplněné písněmi a velikonočními říkankami. Prvňáčci pokračovali v navázané spolupráci školy  s Domovem seniorů v Říčanech a v  pondělí 8. 4. 2019 své vystoupení ještě zopakovali v Domě seniorů v Říčanech, […]

Kategorie: Nezařazené

Ředitelka Emila Kolbena, příspěvkové organizace vyhlašuje  podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) na dny: 9. května a 10. května 2019  z organizačních  a provozně – technických  důvodů ředitelské volno. V tyto dny nebude zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Činnost školní družiny a školního klubu bude souhlasem zřizovatele přerušena.     […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na: TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které se konají ve čtvrtek 25. dubna dle následujícího harmonogramu: ·         Pro 1. stupeň od 16.30 hod. – hromadné      (třídy: 1. A; 1.B, 3. B, 4.B – konzultační forma- informace o termínech – třídní učitelé) ·         Pro 2. stupeň od 17 hod. – hromadné Těšíme na  […]

Kategorie: Nezařazené

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Emila Kolbena ve spolupráci se školou  pořádá sběr papíru ve dnech: 8. – 9. 4. 2019 (pondělí a úterý). Ve středu je již odvoz sběru. Žáci, rodiče a příznivci školy mají možnost přinést svázaný starý papír, nejlépe už zvážený. Výtěžek bude použit na spolufinancování  akcí školy, nákup pomůcek […]

Kategorie: Nezařazené

V letošním roce se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží. Tradičně probíhala matematická olympiáda a soutěž Klokan. Zapojení do soutěže Klokan jsme zvolili pro žáky 1. stupně.Nově jsme se zúčastnili soutěže Pangea, tu jsme zvolili pro žáky 2. stupně. Jedná se o on-line soutěž, které se mohou zúčastnit žáci od 4. do 9. třídy, kteří rádi […]

Kategorie: Nezařazené

Ve čtvrtek 28.3. jsme s dětmi netradičně oslavili Den učitelů. My jsme se vrátily do školních lavic a naše děti se ujaly vyučování. Už v pondělí si připravovaly testy, zajímavosti, příklady, vlastivědná cvičení, přírodovědu. Každá skupina si vybrala jeden předmět. Děti se do přípravy pustily s obrovskou chutí, zápalem a energií. Nejenže připravovaly hodinu pro ostatní, ale zároveň […]

Kategorie: Nezařazené

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka V březnu žáci prvního ročníku zahájili v rámci podpory čtenářské gramotnosti spolupráci s knihovnou ve Strančicích. Třída 1. A navštívila knihovnu dne 19. 3. a  1. B  26. 3.2019. Paní knihovnice Gojdová děti seznámila s knihovnou a jejím uspořádáním, přečetla jim krátkou ukázku z knížky. Děti paní knihovnici nakreslily obrázky, přednesly básně […]

Kategorie: Nezařazené

ZŠ Emila Kolbena  přijme od srpna 2019 učitele/učitelku pro výuku matematiky, fyziky, ICT na 2. stupni na plný, nebo částečný úvazek. Velmi rádi přivítáme i studenta/studentku posledního ročníku příslušného oboru a absolventy. Výborné dopravní spojení (cca 30 minut vlakem z Hlavního nádraží). Nabízíme perspektivní zaměstnání a případné prodloužení smlouvy ,  příjemné přátelské prostředí v nově postavené […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, na záložce Zápis do 1. ročníku jsou aktualizovány informace, včetně možnosti využít rezervační systém. Zápis do 1. ročníku  

Kategorie: Nezařazené

                    Čtvrtek 14. 3.                                     Středa 13. 3.                                  Úterý 12. 3. Foto hovoří […]

Kategorie: Nezařazené

Dne 8. března byl slavnostně zakončen projekt Příběhy našich sousedů prezentací týmů v kinosále Na Fialce za přítomnosti četného obecenstva a poroty. Všechny tři týmy zvládly prezentaci skvěle. Tým našich  deváťáků  pod vedením paní učitelky Hanzalové získal právem 1. místo! Ačkoliv se další dva týmy osmáků neumístily na předních příčkách soutěže, za svoji práci se nemusí […]