Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Žáci tříd 8.A a 8.B se letos zúčastnili školního kola soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Školní parlament

Školní parlament je partner vedení školy, zřízený za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole.Žáci se více podílí na chodu školy  právě prostřednictvím školního parlamentu. Členy parlamentu jsou zástupci třídních kolektivů. Ve srovnání s minulými roky je znát, že se žáci naučili v parlamentu pracovat – vedoucí činnost předsedy, zapisovatele i promluvy zástupců jednotlivých tříd jsou mnohem jistější a na vyšší úrovni.  Jednotliví zástupci tříd berou svou činnost zodpovědně a žáci se ve společných diskuzích nad tématy projevují velmi rozumně a dospěle.

Koordinátorem školního parlamentu je Mgr. Markéta Hanzalová Náprstková

 

Školní rok 2017/2018

I tento rok se ve škole opět sešel školní parlament, jeho první schůze se konala 19.10.2017.

Letošními reprezentanty tříd se stali:

  • 3.A – Matěj Šindelář a Berenika Lengerová
  • 3.B- Aneta Šimková a Vendula Kantůrková
  • 4.A – Veronika Ptáková a Ondřej Horák
  • 4.B – Josefína Hanzalová a Filip Štěpáník
  • 5.A – Patrik Filip a Jakub Novotný
  • 6.A – Jan Holub a Matěj Šach
  • 6.B – Jakub Kaucký a Jakub Šindelář
  • 7.třída – Eliška Fousková a Andrea Ohnisková
  • 8.třída – Michal Špejra a Barbora Lapešová
  • 9.třída – Tomáš Znamenáček a Miloslava Konvalinková

Na schůzce byla také paní učitelka Markéta Hanzalová – koordinátorka školního parlamentu.

Na schůzi jsme si zvolili svého předsedu parlamentu (Tomáš Znamenáček), potom také místopředsedu (Miloslava Konvalinková), nástěnkáře (Filip Štěpáník, Josefína Hanzalová) a zapisovatele (Michal Špejra).

První návrhy zástupců tříd se týkaly příliš vysoko umístěných háčků v šatnách některých tříd.  Jakub Šindelář ze 6. B dojde za panem školníkem s prosbou o posunutí háčků níže.

Dále se dětem zdá, že rýže ve školní jídelně bývá někdy příliš suchá. Slušně se zeptat do kuchyně dojdou Filip Štěpáník a Josefína Hanzalová.

Žáci mají pocit, že se málo využívá školní altán. Bude dobré, když zkusí požádat své učitele, zda by se nemohli do altánu podívat častěji, zejména při hezkém a teplém počasí.

Děti by rádi, aby se akce Noc s Andersenem konala víckrát za školní rok. Paní učitelka Hanzalová vysvětlila, že jde o celostátní akci k určitému výročí, které se opakuje vždy jen jednou za rok. Je ale možné dohodnout s třídním učitelem jiné akce.

Zapsal: Michal Špejra

 

21.12. 2017 byla uskutečněna druhá schůze parlamentu, aby se vyřešily problémy, které byly nahlášeny zástupcům z každé třídy.

Děti se ptaly na to, proč se škola nyní otevírá až v 7.40 a proč na záchodech v budově A neteče teplá voda.

Stížnosti byly především na zničené lavice a židle. Dále byly problémy se schováváním a neuklízením bot.

Žáci přišli též s nápadem zařídit ve škole knihovnu – místnost, kde by si děti mohly v klidu a tichosti o přestávkách a volných hodinách číst.

Děti mezi sebou diskutovaly o tom, jak je obtížné přimět některé spolužáky ke slušnému chování. Paní učitelka Hanzalová zástupcům parlamentu vysvětlila souvislost mezi ranní družinou a pozdějším otevíráním školy ráno. Zástupci ze čtvrté třídy dostali za úkol projednat s paní ředitelkou možnosti pro zřízení knihovny.

Zapsala Barbora Lapešová

 

Další schůze 15.3. – zápis zajistí Andrea Ohnisková

Třetí schůze parlamentu

Třetí schůze parlamentu se konala 15. března. Žáci si stěžovali, že v šatnách na prvním stupni je málo laviček. Upozornili na to, že ve vitrínách u schodů do prvního patra budovy B jsou staré fotografie z akcí, které by chtělo vyměnit za nové.

Také jsme vyslechli, že někteří žáci z 5. třídy nadávají žákům z ostatních tříd.

Dozvěděli jsme se o výtvarné soutěži Promluv k světu bublinou s tématem udržitelného rozvoje a další soutěži Požární ochrana očima dětí.

Děti by uvítaly větší množství výletů. Debatovali jsme o tom, že je možné přijít za třídními učiteli v předstihu s různými návrhy. Také někomu připadá, že výlety by mohly být oznamovány dříve.

Opět jsme se dostali k tématu školní knihovny a čítárny – nějakého tichého klidného místa, kde by bylo možné si o přestávkách či po vyučování číst.

Některé děti by si přály menší hlasitost zvonění. Také jim chybí na chodbách automaty s dobrotami, ale ty již nejsou podle vyhlášky možné.

Andrea Ohnisková

 

Činnost školního parlamentu ve školním roce 2017/18 – závěrečná zpráva

Na začátku školního roku proběhly ve třídách volby a z nich vzešli noví zástupci žáků do školního parlamentu. Předsedou parlamentu byl v letošním školním roce zvolen Tomáš Znamenáček z 9. třídy, místopředsedou Miloslava Konvalinková z 9. třídy, nástěnkáři Josefína Hanzalová a Filip Štěpáník ze 4. B.

Proběhla celkem čtyři setkání (19.10.,21.12.15.3.  a 21.6.).

Zástupci tříd se během schůzí projevují aktivně, zejména děti z prvního stupně se snaží přinášet různé podněty. Celkově však lze říci, že to jsou z velké většiny podněty nepříliš závažné povahy (např. návrh, aby se Noc s Andersenem opakovala víckrát do roka, aby se častěji měnily fotografie na nástěnkách), často se týkají většího pohodlí dětí (např. návrh, aby byly židle ve třídách polstrované, aby i na záchodech tekla v umyvadlech na prvním stupni teplá voda). Někdy jsou stížnosti dětí až úsměvné (např. příliš suchá rýže ve školní jídelně).

Obecně – různé otázky spojené se školní jídelnou patří mezi nejčastější zmiňované problémy, které se navíc periodicky vracejí. Starší děti často mladším dokáží vysvětlit, proč nejsou některá jejich přání reálná (např. bohatší výběr jídel).

Někdy si děti stěžují na chování spolužáků (nadávání, ničení výrobků apod.) Je dobře, že se v příjemném a spolupracujícím prostředí parlamentu dokáží podpořit a nabídnout si pomoc.

Ke konstruktivním přáním patří např. to, aby ve škole vznikla školní knihovna a studovna. Toto přání bylo vyslyšeno vedením školy a začaly se podnikat kroky k tomu, aby v příštím školním roce měli žáci školní knihovničku k dispozici.

Celkově se zdá, že jsou děti na naší škole spokojené a netrápí je závažné problémy.

Koordinátorka školního parlamentu Markéta Hanzalová Náprstková

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus