Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Klub přátel školy

Aktuálně:

Pozvánka

na schůzku Rady Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Strančice.

Dobrý den,

dovolte, abych Vás pozval na schůzku Rady Klubu přátel školy při ZŠ Strančice, která se

uskuteční ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 20.00 hod. v restauraci U Milotů ve Strančicích. Program:

 1. Zpráva o činnosti od minulé schůze
 2. Informace o hospodaření
 3. Plán využití finančních prostředků v letošním školním roce
 4. Návrh plánu činnosti na příští školní rok
 5. Různé

Ve Strančicích 18. 5. 2022                              Předseda Klubu Mgr. Martin Mašín, Ph.D.

 

Název: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Strančice

Sídlo: ZŠ Strančice, Revoluční 170, Strančice, PSČ: 251 63

E-mail: krps.zs.strancice@seznam.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 256540481

kód banky: 0300

(při platbě členského příspěvku na účet označte platbu jménem, příjmením a třídou)

IČ: 22741119        


Občanské sdružení registrované dne 7. 5. 2012 Ministerstvem vnitra České republiky pod č. j. VS/1-1/88683/12-R.

předseda:

místopředsedkyně:

Cíle a náplň činnosti (více viz stanovy)

Cílem činnosti klubu je všestranně podporovat rozvoj ZŠ Strančice, Revoluční 170, 251 63 Strančice (dále škola), tedy koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinně dobrovolně škole pomáhat při plnění jejího poslání.

Zejména:

 • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
 • shromažďuje finanční a materiální prostředky
 • podporuje spolupráci školy s dalšími tuzemskými i zahraničními školami
 • zajišťuje ve spolupráci se školou a školskou radou různé kulturní a společenské akce – přednášky, společná setkání atp.
 • podává žádosti o granty v oblasti výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti

Peněžní i nepeněžní plnění může být poskytováno přímo škole, žákům, zaměstnancům školy, případně třetím osobám k plnění výše uvedených cílů.

Stanovy Klubu


PRO NOVÉ ČLENY: Oznamte prosím zaplacení členského vkladu zástupci své třídy, tzn. členu Rady Klubu, anebo přímo mně na mail blesky_2002@volny.cz. Je to z toho důvodu, aby naše evidence členů byla v pořádku a úplná.

Děkuji. Kamila Blechová


Členská schůze

Srdečně zveme všechny členy Sdružení na členskou schůzi, která se koná 7. 1. 2019 v restauraci Šibeniční vrch v Mnichovicích od 19 hodin. Program je v přiložené pozvánce. Členský příspěvek je možné zaplatit též na místě před začátkem schůze.


Z historie:

Dne 25.3.2014 proběhla ve škole přednáška „DĚTI ON LINE“, kterou jsme spolu se školou pořádali. Škola zajistila přednáškovou místnost a drobné občerstvení pro pana přednášejícího, za což paní ředitelce a pracovnicím školní jídelny patří díky :-) Přednášel nám pan Mgr. Vácha, který se ukázal býti skutečně dobrým řečníkem. Myslím, že mohu říci, že nás přítomné během přednášky nejen zaujal, ale i vyděsil a donutil k zamyšlení. Přednáška trvala cca 2 hodiny a po jejím skončení bylo možno zakoupit i některou literaturu vztahující se k tematu. Pro ty, kteří neměli možnost se dostavit, jen malá ochutnávka……

Doporučení

 1. Komunikujme s dětmi !
 2. Travme s dětmi kvalitní čas (výlety, společné jídlo, hry….) !
 3. Nastavme pevná pravidla používání internetu dětmi, přece rodiče určují pravidla !

Otázky k zamyšlení:

 • Kde je počítat? V dětském pokoji ?
 • Jak dlouho a jak často mé dítě používá počítač?
 • Používá dítě webkameru?
 • Musí mít dítě internet v mobilu?
 • Chci vědět víc? Kde získám užitečné informace?

Všem přítomným děkuji za pozornost a s ostatními snad někdy příště.

Kamila Blechová


Dokumenty:

Členské vklady 2016/2017

Příjmy a výdaje 2015/2016

Členské vklady 2015/2016

Příjmy a výdaje 2014/2015

Vypis z účtu 6/2013

Vypis z účtu 7/2013

Vypis z účtu 8/2013

Vypis z účtu 12/2013

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MŠMT

MŠMT 2

MŠMT 3

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus