Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Klub přátel školy

Aktuálně:

Pozvánka

na schůzku Rady Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Strančice.

Dobrý den,

dovolte, abych Vás pozval na schůzku Rady Klubu přátel školy při ZŠ Strančice, která se

uskuteční ve čtvrtek 12.9. 2022 od 17.45 v budově školy po třídních schůzkách

Program:

 1. Zpráva o činnosti od minulé schůze
 2. Informace o hospodaření
 3. Plán využití finančních prostředků v letošním školním roce
 4. Návrh plánu činnosti na příští školní rok
 5. Různé

                             Předseda Klubu Mgr. Martin Mašín, Ph.D.

Zpráva o činnosti 20212022 (20.31 kB)

Název: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Strančice

Sídlo: ZŠ Strančice, Revoluční 170, Strančice, PSČ: 251 63

E-mail: krps.zs.strancice@seznam.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 256540481

kód banky: 0300

(při platbě členského příspěvku na účet označte platbu jménem, příjmením a třídou)

IČ: 22741119        


Občanské sdružení registrované dne 7. 5. 2012 Ministerstvem vnitra České republiky pod č. j. VS/1-1/88683/12-R.

předseda:

místopředsedkyně:

Cíle a náplň činnosti (více viz stanovy)

Cílem činnosti klubu je všestranně podporovat rozvoj ZŠ Strančice, Revoluční 170, 251 63 Strančice (dále škola), tedy koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinně dobrovolně škole pomáhat při plnění jejího poslání.

Zejména:

 • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
 • shromažďuje finanční a materiální prostředky
 • podporuje spolupráci školy s dalšími tuzemskými i zahraničními školami
 • zajišťuje ve spolupráci se školou a školskou radou různé kulturní a společenské akce – přednášky, společná setkání atp.
 • podává žádosti o granty v oblasti výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti

Peněžní i nepeněžní plnění může být poskytováno přímo škole, žákům, zaměstnancům školy, případně třetím osobám k plnění výše uvedených cílů.

Stanovy Klubu


PRO NOVÉ ČLENY: Oznamte prosím zaplacení členského vkladu zástupci své třídy, tzn. členu Rady Klubu, anebo přímo mně na mail blesky_2002@volny.cz. Je to z toho důvodu, aby naše evidence členů byla v pořádku a úplná.

Děkuji. Kamila Blechová


Členská schůze

Srdečně zveme všechny členy Sdružení na členskou schůzi, která se koná 7. 1. 2019 v restauraci Šibeniční vrch v Mnichovicích od 19 hodin. Program je v přiložené pozvánce. Členský příspěvek je možné zaplatit též na místě před začátkem schůze.


Z historie:

Dne 25.3.2014 proběhla ve škole přednáška „DĚTI ON LINE“, kterou jsme spolu se školou pořádali. Škola zajistila přednáškovou místnost a drobné občerstvení pro pana přednášejícího, za což paní ředitelce a pracovnicím školní jídelny patří díky :-) Přednášel nám pan Mgr. Vácha, který se ukázal býti skutečně dobrým řečníkem. Myslím, že mohu říci, že nás přítomné během přednášky nejen zaujal, ale i vyděsil a donutil k zamyšlení. Přednáška trvala cca 2 hodiny a po jejím skončení bylo možno zakoupit i některou literaturu vztahující se k tematu. Pro ty, kteří neměli možnost se dostavit, jen malá ochutnávka……

Doporučení

 1. Komunikujme s dětmi !
 2. Travme s dětmi kvalitní čas (výlety, společné jídlo, hry….) !
 3. Nastavme pevná pravidla používání internetu dětmi, přece rodiče určují pravidla !

Otázky k zamyšlení:

 • Kde je počítat? V dětském pokoji ?
 • Jak dlouho a jak často mé dítě používá počítač?
 • Používá dítě webkameru?
 • Musí mít dítě internet v mobilu?
 • Chci vědět víc? Kde získám užitečné informace?

Všem přítomným děkuji za pozornost a s ostatními snad někdy příště.

Kamila Blechová


Dokumenty:

Členské vklady 2016/2017

Příjmy a výdaje 2015/2016

Členské vklady 2015/2016

Příjmy a výdaje 2014/2015

Vypis z účtu 6/2013

Vypis z účtu 7/2013

Vypis z účtu 8/2013

Vypis z účtu 12/2013

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Ani v družině se nenudíme

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

MŠMT

MŠMT 2

Digitalizace škol

Digitalizace škol

MŠMT 3

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus