Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Školní družina

Aktuálně: 

Činnost ve školní družině na podzim školního roku 2020/21

V letošním školním roce byla navýšena kapacita školní družiny na 120 žáků, kteří jsou rozděleni do 5 oddělení. Došlo tedy ke snížení počtu žáků v jednotlivých odděleních, jelikož se navýšil počet o jedno nové družinové oddělení.  Tímto navýšením jsme také dosáhli separace prvních ročníků od ostatních, které přispělo k lepší organizaci žáků a k důslednějšímu dodržování hygienických norem.

Hlavním úkolem naší ŠD je výchovně- vzdělávací činnost, kterou praktikujeme při činnostech zájmových, rekreačních, odpočinkových, ale také při přípravě na vyučování.

V dnešní nelehké době je důležitou součástí naší činnosti pobyt venku na čerstvém vzduchu, kdy děti mohou odložit roušky a volně se pohybovat. S dětmi chodíme ven denně a střídáme procházky do lesa s hrami na dětském nebo fotbalovém hřišti.

Jednou z celodružinových venkovních aktivit, kterou jsme pořádaly na fotbalovém hřišti, byly seznamovací hry. V rámci her jsme kladli důraz na týmovou spolupráci. Děti si mohly vyzkoušet skákání v pytli, hod na cíl, štafetový běh a jiné sportovní aktivity. Na konci došlo k vyhodnocení družstev a předání odměn. Akce se dětem moc líbila.

Při zájmových činnostech s dětmi aktuálně vyrábíme z papíru nebo z přírodnin podzimní náměty např. draky nebo zvířátka. Kombinujeme různé výtvarné techniky, tak aby si děti mohly vše vyzkoušet.

Veronika Stejskalová

 

 

 

Kapacita školní družiny  je stanovena na 120  žáků od září 2020.
Přijetí žáků do školní družiny není nárokové. Přednostně budou přijímáni žáci 1., dále 2. a 3. ročníku, kteří se hlásí k pravidelné denní docházce. Do kapacity školní družiny budou přijati i žáci 4. a 5. ročníku, pokud to kapacita umožní, případně je k dispozici Školní klub. Kritéria k přijímání žáků jsou zveřejněna na stránkách školy v záložce školní družina (viz. Směrnice k přijetí žáků č. j.195/2013).

Email : belohradska@skolastrancice.cz 

Vedoucí vychovatelka : 

 

Vychovatelky :

 

 

 

  • Martina Javůrková

 


PO  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ÚT 6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ST  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ČT 6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

PÁ  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ve školní družině není možné vyzvednout žáky od 13.30 hodin do 15.00 hodin!!

  • Úplata za ŠD činní: 200 Kč/měsíc

Platba se hradí:

  1. ve dvou splátkách:
  • září 1000 Kč (1.pololetí), 
  • únor 1000 Kč (2.pololetí)

     2. nebo za celý školní rok do konce září 2000 Kč jednou platbou

Nebude-li poplatek do konce daného měsíce  uhrazen, bude dítě ze ŠD vyloučeno. Poplatek se vrací pouze v tom případě, kdy žák souvisle, a to z vážných důvodů, nenavštěvuje ŠD po dobu delší než 28 kalendářních dnů.

Platba za ŠD je prováděna převodem na č.ú.428101339/0800. 

Každému žáku byl přidělen variabilní symbol,  který je nutné při platbě uvádět .


Po projednání se zřizovatelem  se činnost školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2020/21 přerušuje (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání).

Pro rodiče ke stažení : 

Žádost o uvolnění žáka z ŠD

Žáci budou uvolňováni ze ŠD mimo stanovený čas na přihlášce pouze po vyplnění písemné žádosti, která je zde ke stažení.

Nelze uvolňovat na základě telefonické žádosti ani mailu!


ŠD má pět oddělení:

Oddělení

vychovatelka

umístění

třída

1. odd.

Lenka Bělohradská

budova A přízemí

 2.A, 3.B

2. odd.

Stejskalová

budova B 2. patro

1.B

3. odd.

Jana Kistulinzcová

budova A podkroví

2.B, 4.A

4. odd.

Andrea Bohoňková

budova B 2. patro

1.A

5. odd.

Martina Javůrková

 budova A 1. patro

 3.A

Školní klub

Alena Postupová

budova A 1. patro

 

 

Ranní družina – 1. oddělení – Jana Kistulinczová, Andrea Bohoňková, Veronika Stejskalová

V 16:00 hod. se jednotlivá oddělení družiny, spojují do herny 1. oddělení.

Pokud se během dne nedozvoníte na vaše oddělení – zvoňte na oddělení č.1


Vychovatelka školního klubu : 

  • Mgr. Alena Postupová
  • tel.733199571

Řád Školního klubu

Provoz školního klubu:

Pondělí – pátek 12. 35 – 14.00 hod.

Školní klub je primárně pro žáky 2. stupně a je zdarma.

Kapacita ŠK je 30 žáků

Do školního klubu jsou přednostně přijímáni žáci čekající na kroužky a žáci dojíždějící.

Přihláška do Školního klubu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus