Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Školní družina

Aktuálně: 

Prosinec – Vánoce

V tomto měsíci byl v rámci školní družiny zrealizován vánoční jarmark, na kterém se děti podílely výrobou vánočních výrobků. Jejich výrobky si bylo možné na jarmarku zakoupit.

Děti se v tomto měsíci zúčastnily divadelního představení s názvem „Princezna v peklíčku“.

Družina pořádala celodružinovou akci „Mikulášská“, která probíhala v tělocvičně.  Děti měly možnost přinést si masku čerta, Mikuláše či anděla. Každý, kdo si přinesl masku a předvedl taneček, odnesl si malou odměnu.

Závěrem měsíce v každé družině proběhla vánoční besídka s tématikou tradic a zvyků o Vánocích.  Děti rozbalily nadělené dárky pod stromečkem, poslechly si vánoční koledy a daly si občerstvení.

Za školní družinu chceme poděkovat všem rodičům za podporu školní družiny, ať už zakoupením výrobků na vánočním jarmarku či jakýmkoliv jiným způsobem.

Za celou družinu Vám přejeme krásně prožité vánoční svátky a šťastný nový rok 2024.

Andrea Bohoňková , vychovatelka

Projekt ŠDDivadlo v ŠD

Listopad ve školní družině – duchové a strašidla

Pokud počasí přálo, byly děti většinu času na vycházkách nebo na školním hřišti. Také jsme tvořili v podzimním a dušičkovém duchu. V půlce měsíce jsme navštívili místní knihovnu, kde si paní knihovnice pro děti připravila zábavné kvízy. 

Od září máme napříč družinami jednu hodinu týdně rodilé mluvčí na anglický jazyk, kde si děti zábavnou formou procvičují angličtinu a učí se nová slovíčka. Rodilí mluvčí působí v rámci projektu OPJAK ZŠ Strančice – Inovativní výuka.

V pátek 3.11. jsme si uspořádali v tělocvičně dušičkový bál. Nejdříve se děti seznámily s tradicí a následně začal rej ve strašidelných maskách. K vidění bylo mnoho krásných převleků – čarodějnice, netopýrů a duchů. Následně jsme se pustili do plnění zábavných soutěží a úkolů. Všichni jsme si to báječně užili a již se těšíme na další podobnou akci.

Nyní začínáme s přípravami na vánoční jarmark, na který Vás 2.12. srdečně zveme.

Halloween

 

Rodilí mluvčí v ŠD

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ - ŘÍJEN

V říjnu jsme si s dětmi užily ještě hezké počasí, a tak jsme trávily většinu času venku na hřišti při míčových hrách, na procházkách do lesa nebo v lanovém parku v areálu minigolfu. Při procházkách do lesa jsme sbíraly podzimní plody a pozorovaly změny v přírodě v tomto ročním období.

V naší družince jsem s dětmi vyráběla draky, které nyní zdobí naši nástěnku. Zároveň jsme poprosily děti z jiných oddělení, aby daly hlasy 3 nejhezčím drakům. Tyto děti byly za jejich snahu náležitě odměněni.

Některé družiny se vypravily na návštěvu knihovny, kde pro ně byl připraven strašidelný kvíz a vybarvovačky o Pejskovi a kočičce.

Od září máme napříč družinami jednu hodinu týdně rodilé mluvčí na anglický jazyk, kde si děti zábavnou formou procvičují angličtinu a učí se nová slovíčka. Rodilí mluvčí působí v rámci projektu OPJAK ZŠ Strančice - Inovativní výuka.

Rodilí mluvčí v ŠD

Na konci října proběhla v areálu minigolfu celodružinová akce – Soutěž o nejhezčí mandalu z přírodnin. Děti se rozdělily do skupinek a jejich úkolem bylo vytvořit co nejhezčí mandalu z listů, šišek, klacíků, kamínků a různých přírodních materiálů, které našly na zemi. Dětem se mandaly opravdu moc povedly.

Ve školní družině také tento měsíc probíhaly ovocné dny v podobě tvoření, malování, ale i ochutnávání. Děti poznávaly všemi pěti smysly ovoce a zeleninu. Jejich úkolem bylo poslepu s pomocí hmatu, čichu a chuti uhádnout o jaké ovoce nebo zeleninu se jedná. K procvičení zrakového vnímání hrály „Kimovu hru“, která děti velice bavila. Posledním smyslem byl sluch, kde děti poslouchaly zvukové záznamy k tomuto tématu a hádaly, co v dané nahrávce slyší (např. strouhání mrkve, krájení cibule, mixování ….) Odměnou bylo občerstvení z nakrájeného ovoce a zeleniny.

Veronika Stejskalová

NOVÁ SETKÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ- ZÁŘÍ

V letošním školním roce se nám opět zcela naplnila všechna oddělení školní družiny. Jejich kapacita je 130 žáků. Děti jsou rozděleny do 5 oddělení. Po celý týden je také k dispozici tzv. sběrné oddělení ŠD, kdy jsme na žádost rodičů vyšli vstříc dětem, které navštěvují různé kroužky. Toto oddělení je k dispozici od 13:30-15:00 hodin každý den.

Co se dělo ve školní družině v září? Letní prázdniny skončily a do školní družiny přišli noví kamarádi. Hned v prvních dnech začalo vzájemné poznávání, navazování nových přátelství, seznámení se s prostředím školní družiny, školy a jejím okolím. Nechybělo ani objevování her a stavebnic.

Zavzpomínali jsme společně na prázdniny, povídali jsme si o zážitcích, které jsme prožili a potom jsme se je pokusili nakreslit. V těchto krásných dnech jsme strávili spoustu času venku na školní zahradě, na hřišti, v přírodě a na jiných dalších místech v naší obci.

Na konci září proběhla sportovní seznamovací celodružinová akce. Všichni žáci se s nadšením do sportování zapojili. Děti byly rozděleny do čtyř družstev a soutěžily v různých disciplínách (běh, hod míčkem na cíl, skákání v pytlích, chůze na chůdách ap.) Všichni si tak mohli vyzkoušet svoji pohybovou zdatnost, zručnost, obratnost i rychlost. Za velkého povzbuzování a pomáhání starších dětí podali mladší kamarádi výborné výkony. Atmosféra byla fantastická. Získané body se zapisovaly a po skončení byly sečteny. Seznamovací akce splnila očekávání. Závěrem proběhlo vyhlášení družstev a na každého sportovce čekala sladká odměna.

Myslím, že se naši noví kamarádi v družině skvěle zabydleli. Teď se všichni těšíme na další zážitky, které nás čekají říjnu.

Jana Kistulinczová

vychovatelka ŠD

 

 

 

 

 

Vedoucí vychovatelka : 

Vychovatelky :

  • Kapacita školní družiny je 130 žáků.

Směrnice k přijetí žáků do ŠD (75.58 kB)

Vnitřní řád školní družiny Typ: PDF dokument, Velikost: 140.94 kB

  • Provoz školní družiny 

PO  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ÚT 6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ST  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ČT 6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

PÁ  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ve školní družině není možné vyzvednout žáky od 13.30 hodin do 15.00 hodin!!

  • Úplata za ŠD činní: 200 Kč/měsíc

Platba se hradí:

  1. ve dvou splátkách:
  • září 1000 Kč (1.pololetí), 
  • únor 1000 Kč (2.pololetí)

     2. nebo za celý školní rok do konce září 2000 Kč jednou platbou

Nebude-li poplatek do konce daného měsíce  uhrazen, bude dítě ze ŠD vyloučeno. Poplatek se vrací pouze v tom případě, kdy žák souvisle, a to z vážných důvodů, nenavštěvuje ŠD po dobu delší než 28 kalendářních dnů.

Platba za ŠD je prováděna převodem na č.ú.428101339/0800. 

Každému žáku byl přidělen variabilní symbol,  který je nutné při platbě uvádět .


Po projednání se zřizovatelem  se činnost školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2023/24 přerušuje (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání).

Pro rodiče ke stažení : 

Žádost o uvolnění žáka z ŠD

Žáci budou uvolňováni ze ŠD mimo stanovený čas na přihlášce pouze po vyplnění písemné žádosti, která je zde ke stažení.

Nelze uvolňovat na základě telefonické žádosti ani mailu!


ŠD má pět oddělení:

Oddělení

vychovatelka

umístění

třída

1. odd.

Andrea Bohoňková

budova A přízemí

2.A

2. odd.

Jana Kistulinzcová

budova B 2. patro

3.A

3. odd.

Lenka Bělohradská

budova A podkroví

1.B.

4. odd.

Veronika Stejskalová

budova A 1. patro

ŠD

5. odd.

Martina Javůrková

budova A 1. patro

ŠD

Školní klub

Yvonna Staňová

budova A 1. patro

5.A 

 

Ranní družina – 1. oddělení – Jana Kistulinczová, Andrea Bohoňková, Veronika Stejskalová

V 16:00 hod. se jednotlivá oddělení družiny, spojují do herny 1. oddělení. 

Pokud se během dne nedozvoníte na vaše oddělení – zvoňte na oddělení č.1

Telefon na školní družinu: 731411549


 

Vychovatelka školního klubu : 

  • Yvonna Staňová
  • stanova@skolastrancice.cz
  •  +420736649464 (telefon na sborovnu 1. stupně)

Provoz školního klubu:

Pondělí – pátek 12. 35 – 14.00 hod.

Školní klub je primárně pro žáky 2. stupně a je zdarma. Lze naplnit i žáky 1. stupně.

Kapacita ŠK je 30 žáků

Do školního klubu jsou přednostně přijímáni žáci čekající na kroužky a žáci dojíždějící.

Přihláška do školního klubu

Přihláška do školního klubu (43.45 kB)

Řád školního klubu

Vnitřní řád školního klubu Typ: PDF dokument, Velikost: 200.35 kB

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kontakty na zaměstnance:

 admin/content/kontakty-1/kontakt/zamestnanci-skoly/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

MŠMT

MŠMT 2

Digitalizace škol

Digitalizace škol

MŠMT 3

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus