Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Školní družina

Aktuálně: Probíhá příjímání do ŠD- informace v sekci Aktuality.

CO SE DĚJE V DRUŽINĚ

Červen ve školní družině

Den dětí jsme oslavili společnou akcí na zámku Berchtold v Kunicích nazvaný „Berchtoldění s maskou“, kam jsme si udělali pěší výlet. Tento den byl plný zábavy a aktivit pro děti. Děti si mohly vyzkoušet různá tradiční řemesla ve formě dílniček, zasportovat, zabubnovat a využít další připravené aktivity. Na konci bylo pro všechny připraveno občerstvení ve formě vlastnoručně opečeného špekáčku. Děti si nakoupily i drobné dárečky domů. Projektové odpoledne bylo hrazeno z dotačního projektu OPJAK Šablony Strančice.

Naše družinové oddělení bylo poslední, ve kterém probíhala keramická dílna. Odborníkem z praxe byla paní Martina Jírová, která pořádá u nás ve škole kurzy keramiky pro děti. Nejdříve dětem vysvětlila, jak správně s keramickou hlínou pracovat a poté si každý pod jejím vedením vytvořil ptáčka, kterého si po nabarvení a vypálení odnesl domů. Tento projekt inovativní výuky byl hrazen z dotace Šablony OPJAK.

Stále pokračujeme v projektu napříč všemi družinami, kdy máme jednu hodinu týdně rodilé mluvčí na anglický jazyk, kde si děti zábavnou formou procvičují angličtinu a učí se nová slovíčka. Rodilí mluvčí působí v rámci projektu OPJAK ZŠ Strančice – Inovativní výuka.

V tomto měsíci máme celodružinovou akci – „Družina má talent“, kdy si děti nacvičí jakékoliv vystoupení – taneční, hudební, sportovní, divadelní, kouzelnické, vtipné a vystoupí s ním před ostatními. Na konci proběhne vyhodnocení všech zúčastněných a děti dostanou odměny.

V měsíci červnu slavíme Den otců, a tak jsme se rozhodli udělat tatínkům pracovní list „Nejlepší tatínek“, kde jsme popsali, co má náš tatínek rád, co rád dělá, proč ho máme rádi atd. a nakreslili jeho portrét.

Maminka Páti Dudové nám darovala do družiny vouchery s 50% slevou na vstup a zážitkové Fun pasy pro 4 osoby do zábavního parku Oskarshausen v Drážďanech, které jsme za odměnu rozdaly dětem. Jejich úkolem bylo nakreslit postavičku Oskara z Oskarshausenu. Postavičky se moc povedly!

V červnu užíváme hezkého počasí, chodíme s dětmi na procházky, na fotbalové hřiště hrát míčové hry a na dětské hřiště využít místní atrakce.

Veronika Stejskalová

Vychovatelka ŠD

červen ŠD

Květen

Projektový den školní družiny "Berchtoldění s Maskou" se konal v pátek 24. 5. 2024 na zámku Berchtold. Tento den byl plný zábavy a aktivit pro děti. Měly možnost vyzkoušet si tradiční řemesla, soutěžit, sportovat a tancovat. Kromě toho mohly zabubnovat a účastnit se dalších zajímavých aktivit. Každé dítě obdrželo odměnu za soutěžení a mělo možnost si upéct špekáček nebo zakoupit drobný suvenýr. Mezi nabízenými dílničkami a aktivitami byly košíkářství, perníkářství, řezbářství, šperkařství, sklářství, keramika, včelařství a kovářství. Projektové odpoledne bylo hrazeno z dotačního titulu OPJKA Šablony Strančice.

Inovativní vzdělávníProjekt šd

 

 

V průběhu února a dubna probíhala v každém oddělení školní družiny keramická dílna, tento projekt inovativní výuky byl hrazen z dotace Šablony OPJAK.Odborníkem z praxe byla   paní Martina Jírová - zkušená keramička. Nejdříve dětem vysvětlila, jak správně s keramickou hlínou pracovat. Poté si každý pod jejím vedením vytvořil svůj vlastní výrobek, který si po vypálení odnesl domů. 

Na Den Země se konala zajímavá přednáška se studentkou Terezou Novákovou, která se věnuje výzkumu v Národním parku Šumava. Vyprávěla nám, jaké hrozby ohrožují naši planetu a proč máme naši přírodu chránit. Kolik máme na území České republiky chráněných oblastí a k čemu slouží, co se zde smí a nesmí a jak se máme v přírodě správně chovat. Na závěr přednášky děti obdržely pracovní listy, které si ve skupinkách vypracovaly. Mimo jiné se také uskutečnila na toto téma výtvarná soutěž.

 S dětmi jsme si také nezapomněly připomenout, že je duben měsícem bezpečnosti. Povídali jsme si, jak se máme bezpečně chovat v běžném provozu.  Během vycházky jsme určovali dopravní značky a sledovali dopravní prostředky.

Čarodějnický rej byl určitě zábavnou a vzrušující celodružinovou akcí. V tělocvičně nejenom čarodějové a čarodějnice tančili, ale také si vyzkoušeli běhání s koštětem, s kloboukem, hod pavoukem, rozmotávání hadů atp. Odpoledne plné zábavy jsme si skvěle užili. Nakonec na nás čekalo vyhlášení výsledků družstev a pro všechny sladká odměna.

V rámci inovativní výuky hrazené z projektu Šablony OPJAK stále probíhá jedna hodina anglického jazyka týdně s rodilým mluvčím v každém oddělení družiny při zájmových činnostech. Děti si zábavnou formou procvičují angličtinu.

Také nechybělo ani aprílové počasí, ale nám to vůbec nevadilo. Za nepříznivého počasí jsme pobývali ve školní družině, kde jsme trávili čas různorodými činnostmi a hrami. Pokud nám ale počasí přálo, tak jsme šli ven na vycházku, nebo se jen tak vydovádět na hřiště.

 Měsíc květen jsme zahájili povídáním o našich maminkách. Vyprávěli jsme si co pro nás všechno dělají a co pro nás znamenají. Děti vyráběly krásná přáníčka s věnováním, papírové kytičky, nebo zdobily květináč podle svých představ do kterého zasadily kytičku.

V uplynulém měsíci jsme měli opravdu plné ruce páce. Přesto se těšíme na další společné akce, které nás ještě čekají do konce školního roku.

Jana Kistulinczová

vychovatelka ŠD

 

 

Aktivity v ŠD

V březnu jsme měli projekt, který směřoval k velikonočnímu setkání ve spolupráci s

RC Lodička Všechromy, kterého se se zúčastnily naše oddělení

družiny. Vystoupení bylo opravdu bohaté. Naše děti si připravily

básničky, tance, a především velikonoční výrobky. Chtěli bychom moc poděkovat 

všem dětem za opravdu velkou účast, jejich krásné vystoupení a

odvahu. Velké poděkování patří i rodičům, příbuzným za podporu a

to i v našem stánku, kde si mohli zakoupit výrobky dětí a podpořit tak

naši družinu.

Nechybělo nám ani velikonoční překvapení v družině, kde měly děti na

školním hřišti najít písmenka k vyluštění velikonoční tajenky. Protože děti

byly moc šikovné a tajenku uhádly, každý si zasloužil odměnu.

9.4.2024 proběhl v naší škole zápis pro budoucí prvňáčky.

Máme měsíc duben, a tak se nám blíží čas čarodějnic a proto, budeme mít v

ŠD čarodějnický bál. Děti si mohou přinést z domova své masky, doufáme, že nám

počasí bude přát a společně si s dětmi opečeme v ŠD na školním hřišti vuřty.   

Těšíme se na další společné měsíce v ŠD.

Andrea Bohoňková, vychovatelka ŠD

Březen v družině

Měsíc březen je prvním jarním měsícem, a proto i naše tvoření směřovalo k jaru. Příchod jara jsme přivítali jarními květinami – sněženkami, narcisky a tulipány. Pro maminky, babičky a sestřičky jsme vyráběli přáníčka a drobné dárečky na oslavu MDŽ.

Slunečné počasí nám umožnilo i chvíle výtvarničení na školním hřišti, které se rozzářilo pestrými sluníčky nebo ožilo zvířátky. Fantazii se meze nekladly a vzniklé barevné obrázky byly vskutku povedené.

Od září máme napříč družinami jednu hodinu týdně rodilé mluvčí na anglický jazyk, kde si děti zábavnou formou procvičují angličtinu a učí se nová slovíčka. Rodilí mluvčí působí v rámci projektu OPJAK ZŠ Strančice – Inovativní výuka.

V rámci příprav na velikonoční setkání, kde nás čeká taneční vystoupení jsme si vyráběli rekvizity, které budeme k vystoupení potřebovat. Přijďte se 23.3.2024 naladit na velikonoční čas a podpořit děti naší družiny. Rádi vás uvidíme!

M. Javůrková

Březen v šd

Masopustní veselice, aneb, co jsme zažili v únoru

V měsíci únoru si děti užily hezké počasí, které už začalo připomínat jaro, a tak jsme chodili ven a pozorovali přírodu nebo hráli míčové hry na školním hřišti.

Ve druhém únorovém týdnu jsme začali tvořit dárečky, abychom si připomněli svátek Svatého Valentýna, který se slaví 14.února. Děti vyráběly hlavně přáníčka ve tvaru srdíček pro své blízké – rodinu a kamarády.

V pátek 16.2. jsme si společně s dětmi užili v tělocvičně maškarní ples, který byl uspořádán na počest masopustní veselice, která je pro tento měsíc příznačná. Nejdříve jsme děti v družinkách seznámily se zvyky a tradicemi masopustu a poté jsme vyráběli škrabošky. Kdo chtěl, mohl si na maškarní ples přinést svoji masku nebo použít vyrobenou škrabošku z družiny. Na plese bylo k vidění mnoho krásných převleků a masek. Ples začal promenádou masek, poté následovala diskotéka a soutěže, za které byly děti náležitě odměněny. Na konci karnevalu byly vyhlášeny nejhezčí masky, které dostaly také pěkné dárečky. Všichni jsme si to báječně užili a těšíme se na další celodružinovou akci.

Od září máme napříč družinami jednu hodinu týdně rodilé mluvčí na anglický jazyk, kde si děti zábavnou formou procvičují angličtinu a učí se nová slovíčka. Rodilí mluvčí působí v rámci projektu OPJAK ZŠ Strančice – Inovativní výuka.

Nyní už začneme s přípravami na velikonoční jarmark, který se bude konat 23.března v areálu minigolfu ve Strančicích. Srdečně Vás na něj zveme!

 

Veronika Stejskalová

Vychovatelka ŠD

Divadlo v ŠD

Listopad ve školní družině – duchové a strašidla

Pokud počasí přálo, byly děti většinu času na vycházkách nebo na školním hřišti. Také jsme tvořili v podzimním a dušičkovém duchu. V půlce měsíce jsme navštívili místní knihovnu, kde si paní knihovnice pro děti připravila zábavné kvízy. 

Od září máme napříč družinami jednu hodinu týdně rodilé mluvčí na anglický jazyk, kde si děti zábavnou formou procvičují angličtinu a učí se nová slovíčka. Rodilí mluvčí působí v rámci projektu OPJAK ZŠ Strančice – Inovativní výuka.

V pátek 3.11. jsme si uspořádali v tělocvičně dušičkový bál. Nejdříve se děti seznámily s tradicí a následně začal rej ve strašidelných maskách. K vidění bylo mnoho krásných převleků – čarodějnice, netopýrů a duchů. Následně jsme se pustili do plnění zábavných soutěží a úkolů. Všichni jsme si to báječně užili a již se těšíme na další podobnou akci.

Nyní začínáme s přípravami na vánoční jarmark, na který Vás 2.12. srdečně zveme.

Halloween

 

Rodilí mluvčí v ŠD

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ - ŘÍJEN

V říjnu jsme si s dětmi užily ještě hezké počasí, a tak jsme trávily většinu času venku na hřišti při míčových hrách, na procházkách do lesa nebo v lanovém parku v areálu minigolfu. Při procházkách do lesa jsme sbíraly podzimní plody a pozorovaly změny v přírodě v tomto ročním období.

V naší družince jsem s dětmi vyráběla draky, které nyní zdobí naši nástěnku. Zároveň jsme poprosily děti z jiných oddělení, aby daly hlasy 3 nejhezčím drakům. Tyto děti byly za jejich snahu náležitě odměněni.

Některé družiny se vypravily na návštěvu knihovny, kde pro ně byl připraven strašidelný kvíz a vybarvovačky o Pejskovi a kočičce.

Od září máme napříč družinami jednu hodinu týdně rodilé mluvčí na anglický jazyk, kde si děti zábavnou formou procvičují angličtinu a učí se nová slovíčka. Rodilí mluvčí působí v rámci projektu OPJAK ZŠ Strančice - Inovativní výuka.

Rodilí mluvčí v ŠD

Na konci října proběhla v areálu minigolfu celodružinová akce – Soutěž o nejhezčí mandalu z přírodnin. Děti se rozdělily do skupinek a jejich úkolem bylo vytvořit co nejhezčí mandalu z listů, šišek, klacíků, kamínků a různých přírodních materiálů, které našly na zemi. Dětem se mandaly opravdu moc povedly.

Ve školní družině také tento měsíc probíhaly ovocné dny v podobě tvoření, malování, ale i ochutnávání. Děti poznávaly všemi pěti smysly ovoce a zeleninu. Jejich úkolem bylo poslepu s pomocí hmatu, čichu a chuti uhádnout o jaké ovoce nebo zeleninu se jedná. K procvičení zrakového vnímání hrály „Kimovu hru“, která děti velice bavila. Posledním smyslem byl sluch, kde děti poslouchaly zvukové záznamy k tomuto tématu a hádaly, co v dané nahrávce slyší (např. strouhání mrkve, krájení cibule, mixování ….) Odměnou bylo občerstvení z nakrájeného ovoce a zeleniny.

Veronika Stejskalová

NOVÁ SETKÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ- ZÁŘÍ

V letošním školním roce se nám opět zcela naplnila všechna oddělení školní družiny. Jejich kapacita je 130 žáků. Děti jsou rozděleny do 5 oddělení. Po celý týden je také k dispozici tzv. sběrné oddělení ŠD, kdy jsme na žádost rodičů vyšli vstříc dětem, které navštěvují různé kroužky. Toto oddělení je k dispozici od 13:30-15:00 hodin každý den.

Co se dělo ve školní družině v září? Letní prázdniny skončily a do školní družiny přišli noví kamarádi. Hned v prvních dnech začalo vzájemné poznávání, navazování nových přátelství, seznámení se s prostředím školní družiny, školy a jejím okolím. Nechybělo ani objevování her a stavebnic.

Zavzpomínali jsme společně na prázdniny, povídali jsme si o zážitcích, které jsme prožili a potom jsme se je pokusili nakreslit. V těchto krásných dnech jsme strávili spoustu času venku na školní zahradě, na hřišti, v přírodě a na jiných dalších místech v naší obci.

Na konci září proběhla sportovní seznamovací celodružinová akce. Všichni žáci se s nadšením do sportování zapojili. Děti byly rozděleny do čtyř družstev a soutěžily v různých disciplínách (běh, hod míčkem na cíl, skákání v pytlích, chůze na chůdách ap.) Všichni si tak mohli vyzkoušet svoji pohybovou zdatnost, zručnost, obratnost i rychlost. Za velkého povzbuzování a pomáhání starších dětí podali mladší kamarádi výborné výkony. Atmosféra byla fantastická. Získané body se zapisovaly a po skončení byly sečteny. Seznamovací akce splnila očekávání. Závěrem proběhlo vyhlášení družstev a na každého sportovce čekala sladká odměna.

Myslím, že se naši noví kamarádi v družině skvěle zabydleli. Teď se všichni těšíme na další zážitky, které nás čekají říjnu.

Jana Kistulinczová

vychovatelka ŠD

 

 

 

 

 

Vedoucí vychovatelka : 

Vychovatelky :

 • Kapacita školní družiny je 130 žáků.

Směrnice k přijetí žáků do ŠD (75.58 kB)

Vnitřní řád školní družiny Typ: PDF dokument, Velikost: 140.94 kB

 • Provoz školní družiny 

PO  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ÚT 6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ST  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ČT 6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

PÁ  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ve školní družině není možné vyzvednout žáky od 13.30 hodin do 15.00 hodin!!

 • Úplata za ŠD činní od 1.9.2024 : 300 Kč/měsíc

Platba se hradí:

 1. ve dvou splátkách:
 • září 1500 Kč (1.pololetí), 
 • únor 1500 Kč (2.pololetí)

     2. nebo za celý školní rok do konce září 3000 Kč jednou platbou

Nebude-li poplatek do konce daného měsíce  uhrazen, bude dítě ze ŠD vyloučeno. Poplatek se vrací pouze v tom případě, kdy žák souvisle, a to z vážných důvodů, nenavštěvuje ŠD po dobu delší než 28 kalendářních dnů.

Platba za ŠD je prováděna převodem na č.ú.428101339/0800. 

Každému žáku byl přidělen variabilní symbol,  který je nutné při platbě uvádět .


Po projednání se zřizovatelem  se činnost školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2023/24 přerušuje (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání).

Pro rodiče ke stažení : 

Žádost o uvolnění žáka z ŠD

Žáci budou uvolňováni ze ŠD mimo stanovený čas na přihlášce pouze po vyplnění písemné žádosti, která je zde ke stažení.

Nelze uvolňovat na základě telefonické žádosti ani mailu!


ŠD má pět oddělení:

Oddělení

vychovatelka

umístění

třída

1. odd.

Andrea Bohoňková

budova A přízemí

2.A

2. odd.

Jana Kistulinzcová

budova B 2. patro

3.A

3. odd.

Lenka Bělohradská

budova A podkroví

1.B.

4. odd.

Veronika Stejskalová

budova A 1. patro

ŠD

5. odd.

Martina Javůrková

budova A 1. patro

ŠD

Školní klub

Yvonna Staňová

budova A 1. patro

5.A 

 

Ranní družina – 1. oddělení – Jana Kistulinczová, Andrea Bohoňková, Veronika Stejskalová

V 16:00 hod. se jednotlivá oddělení družiny, spojují do herny 1. oddělení. 

Pokud se během dne nedozvoníte na vaše oddělení – zvoňte na oddělení č.1

Telefon na školní družinu: 731411549


 

Vychovatelka školního klubu : 

 • Yvonna Staňová
 • stanova@skolastrancice.cz
 •  +420736649464 (telefon na sborovnu 1. stupně)

Provoz školního klubu:

Pondělí – pátek 12. 35 – 14.00 hod.

Školní klub je primárně pro žáky 2. stupně a je zdarma. Lze naplnit i žáky 1. stupně.

Kapacita ŠK je 30 žáků

Do školního klubu jsou přednostně přijímáni žáci čekající na kroužky a žáci dojíždějící.

 • Úplata za ŠK činní od 1.9.2024 : 100 Kč/pololetí, 200 Kč /celý školní rok

Platba se hradí:

 1. ve dvou splátkách:
 • září 100 Kč (1.pololetí), 
 • únor 100 Kč (2.pololetí)

     2. nebo za celý školní rok do konce září 200 Kč jednou platbou

 

Platba za ŠD je prováděna převodem na č.ú.428101339/0800. Do zprávy uveďte : jméno a přijmení dítěte, platba ŠK

Přihláška do školního klubu

Přihláška do školního klubu (43.45 kB)

Řád školního klubu

Vnitřní řád školní družiny Typ: PDF dokument, Velikost: 174.81 kB

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kontakty na zaměstnance:

 admin/content/kontakty-1/kontakt/zamestnanci-skoly/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MŠMT

MŠMT

Financováno EU

MŠMT 2

Digitalizace škol

Digitalizace škol

Národní plán obnovy

MŠMT 3

O2 Chytrá škola

Chytrá škola O2

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus