Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Školní družina

Aktuálně:

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že vzhledem k neukončenému přijímacím řízení do 1. ročníku a v souvislosti s přijímáním válečných uprchlíků dle zákona Lex Ukrajina proběhne přihlášení žáků do školní družiny pro příští školní rok 2022/2023 v srpnu 2022 v termínu od 19. 8 do 26. 8. 2022. Sledujte prosím v tomto termínu stránky školy.

Kapacita školní družiny je stanovena na 120 žáků.
Přijetí žáků do školní družiny není nárokové. Přednostně budou přijímáni žáci 1., dále 2. a 3. ročníku, kteří se hlásí k pravidelné denní docházce. Do kapacity školní družiny budou přijati i žáci 4. a 5. ročníku, pokud to kapacita umožní, případně je k dispozici Školní klub. Kritéria k přijímání žáků jsou zveřejněna na stránkách školy v záložce školní družina (viz. Směrnice k přijetí žáků ).

S pozdravem

Kateřina Schejbalová

MĚSÍC KVĚTEN

 Měsíc květen je zajímaví tím, že můžeme s dětmi pozorovat změny v přírodě a všude kolem nás. Začínají rozkvétat stromy, rostliny, rodí se mláďátka od různých zvířat v přírodě. Na toto téma jsme si s dětmi vyrobili v ŠD různé výrobky na naše nástěnky. Jelikož 1. 6. se slaví den dětí také i my jsme tento den oslavili s našimi dětmi v ŠD. Náš dětský den probíhal na hřišti, kde děti měly daná stanoviště s různými úkoly, které musely splnit.

Tentokrát soutěžily děti  po jednotlivcích, tedy každý sám za sebe. Na zahájení dostal každý svou kartičku a do té měl nasbírat daný počet razítek – za každou disciplínu bylo jedno razítko. Každé stanoviště mělo jiný úkol: hod míčkem na daný cíl, chůdy, slalom, byly i smyslové soutěže – čich, hmat, chuť.

Samozřejmě na všechny děti čekala i zasloužená odměna. Děti i paní družinářky si tento den velice užily  a těšíme se na další společné dny.

Andrea Bohoňková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šd

šd

 

Bee bot v ŠD

 

 

 

Kapacita školní družiny  je stanovena na 120  žáků od září 2020.
Přijetí žáků do školní družiny není nárokové. Přednostně budou přijímáni žáci 1., dále 2. a 3. ročníku, kteří se hlásí k pravidelné denní docházce. Do kapacity školní družiny budou přijati i žáci 4. a 5. ročníku, pokud to kapacita umožní, případně je k dispozici Školní klub. Kritéria k přijímání žáků jsou zveřejněna na stránkách školy v záložce školní družina (viz. Směrnice k přijetí žáků č. j.195/2013).

Email : belohradska@skolastrancice.cz 

Vedoucí vychovatelka : 

Vychovatelky :


PO  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ÚT 6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ST  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

ČT 6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

PÁ  6.45-7.45, 11.40 -17.00 hod

Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ve školní družině není možné vyzvednout žáky od 13.30 hodin do 15.00 hodin!!

  • Úplata za ŠD činní: 200 Kč/měsíc

Platba se hradí:

  1. ve dvou splátkách:
  • září 1000 Kč (1.pololetí), 
  • únor 1000 Kč (2.pololetí)

     2. nebo za celý školní rok do konce září 2000 Kč jednou platbou

Nebude-li poplatek do konce daného měsíce  uhrazen, bude dítě ze ŠD vyloučeno. Poplatek se vrací pouze v tom případě, kdy žák souvisle, a to z vážných důvodů, nenavštěvuje ŠD po dobu delší než 28 kalendářních dnů.

Platba za ŠD je prováděna převodem na č.ú.428101339/0800. 

Každému žáku byl přidělen variabilní symbol,  který je nutné při platbě uvádět .


Po projednání se zřizovatelem  se činnost školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2020/21 přerušuje (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání).

Pro rodiče ke stažení : 

Žádost o uvolnění žáka z ŠD

Žáci budou uvolňováni ze ŠD mimo stanovený čas na přihlášce pouze po vyplnění písemné žádosti, která je zde ke stažení.

Nelze uvolňovat na základě telefonické žádosti ani mailu!


ŠD má pět oddělení:

Oddělení

vychovatelka

umístění

třída

1. odd.

Lenka Bělohradská

budova A přízemí

5.A

2. odd.

Veronika Stejskalová

budova B 2. patro

3.A

3. odd.

Jana Kistulinzcová

budova A podkroví

1.

4. odd.

Andrea Bohoňková

budova A 1. patro

2.A

5. odd.

Martina Javůrková

budova B 1. patro

ŠD

Školní klub

Alena Postupová

budova A 1. patro

 

 

 

Ranní družina – 1. oddělení – Jana Kistulinczová, Andrea Bohoňková, Veronika Stejskalová

V 16:00 hod. se jednotlivá oddělení družiny, spojují do herny 1. oddělení. 

Pokud se během dne nedozvoníte na vaše oddělení – zvoňte na oddělení č.1


Vychovatelka školního klubu : 

  • Mgr. Alena Postupová
  • tel.733199571
  • postupova@skolastrancice.cz

Řád Školního klubu

Provoz školního klubu:

Pondělí – pátek 12. 35 – 14.00 hod.

Školní klub je primárně pro žáky 2. stupně a je zdarma.

Kapacita ŠK je 30 žáků

Do školního klubu jsou přednostně přijímáni žáci čekající na kroužky a žáci dojíždějící.

Přihláška do Školního klubu (108.38 kB)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MŠMT

MŠMT 2

MŠMT 3

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus