Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Aktuality

Zobrazeno 181-210 ze 221

Výuka od pondělí 4. ledna 2021 do 22.1.2021 pokračuje ve stejném režimu

Datum: 29. 12. 2020

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády ze dne 23. prosince a v souvislosti s opatřením PES ve stupni č.5 je od 27. PROSINCE 2020 DO 10. ledna 2021 pro žáky od 3. do 9. ročníku povinné vzdělávání distančním způsobem, je zakázána osobní přítomnost žáků od 3. ročníku ve škole.
Toto opatření se prodlužuje rozhodnutím vlády do 22.ledna 2021.Rozvrh distanční výuky nadále pokračuje nezměněn.

Pro rodiče žáků 1. a 2. tříd:
Od 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Toto opatření se prodlužuje do 22. ledna 2021.
Žáci 1. a 2. ročníku se budou vzdělávat od pondělí 4. ledna v prezenční výuce dle stávajícího rozvrhu.
Ranní družina nebude otevřena, opět je podmínkou dodržení homogenity jedné třídy a tu nelze v ranní družině realizovat. Odpolední družina je v provozu do 17 hodin, bude dodržena homogenita skupiny žáků jedné třídy. Školní jídelna je v provozu.
Vstup do budovy školy od 7. 30 hod.:
1. třídy budou vstupovat vchodem B (zelenou brankou, vstup od školního hřiště)
2. třídy budou vstupovat hlavním vchodem C.

Kateřina Schejbalová


PF 2021

Datum: 18. 12. 2020

Všichni zaměstnanci školy Vám přeji příjemné prožití svátečných dnů a do nového roku hlavně pevné zdraví a štěstí.

Provoz kanceláře školy

Datum: 18. 12. 2020

V době uzavření školy od 21.12.2020 - 3.1.2021 je kancelář školy v provozu:
21.12. 2020 8-12 hod.
29.12.2020 8-12 hod.
Z důvodu preventivních opatření Vás žádáme předem o konzultaci s vaším požadavkem na tel. čísle 604 417 569 nebo na mailu info@skolastrancice.cz

Ukončení výuky 18. prosince

Datum: 16. 12. 2020

Vážení rodiče,
vláda na svém pondělním zasedání dne 14.12.2020 rozhodla o následujích změnách týkajích se školství: žáci budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní školy platí, že žáci půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020 dle platného rozvrhu a výuka bude ukončena.
Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 jsou vyhlášeny jako dny volna, škola je uzavřena. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné, a to na děti do věku 10 let (https://www.mpsv.cz/osetrovne).
Na tyto dny navazují vánoční prázdniny, které začínají ve středu 23.12.2020 a končí v neděli 3. ledna 2021.
Dle současně platných pravidel se opět potkáme ve škole v pondělí 4. ledna 2021 v režimu: všechny třídy 1. stupně a 9. ročníky prezenčně.
Rotačně 6. až 8. ročníky (tzn. v týdnu od 4. ledna 2021 ročníky 8.A, 6. A a 6.B prezenčně ve škole, 7. ročníky na distanční výuce z domova).
Pokud dojde ke změně, budeme Vás informovat.
Děkuji Vám za spolupráci, přeji Vám klidné svátky v kruhu rodiny prožité ve zdraví a v pohodě.
Kateřina Schejbalová

Ocenění výtvarných prací

Datum: 14. 12. 2020

Základní umělecká škola V. Popovice každoročně vyhlašuje výtvarnou přehlídku pro žáky všech škol v regionu. Ta letošní měla název "Pod povrchem" a zúčastnilo se jí 11 škol. Proto je nemalým úspěchem ocenění prací žáků naší školy.
Diplomy a ceny dostanou čtyři žáci ze 7.ročníků a to za malbu, kresbu tužkou a perokresbu.
A pokud se budete chtít na výstavu podívat, bude přístupná od ledna do února 2021 v místní Vzorné lidové knihovně ve Velkých Popovicích ve půjčovní dny.
Všem oceněným gratuluji!
Mgr. H. Dušková

Projekt sv. Barbory- 1. stupeň

Datum: 9. 12. 2020

4. PROSINEC – sv. Barbora
„O sv. Barboře sníh leží na dvoře.“
V tento den jsme na prvním stupni naplňovali cíl projektu Kouzelná zima. Žáci porozuměli nejen pranostice, tradici či zvyku sv. Barbory. Děti porovnávaly dobu našich prababiček, pradědů se současným způsobem života.

Děti se dozvěděly, že večer před sv. Barborou chodívaly barborky – byly to ženy bíle oděné s metlou: někde namrskaly mladým i dětem, jinde nadělovaly dárky – jablka, ořechy, brambory a uhlí.
Od 19. století lidé řežou v tento den třešňové větvičky „barborky“. Když větvičky do Štědrého dne rozkvetou, dívka se vdá. Pokud se větvičky zmocnil mládenec, vyjadřovalo to vyznání lásky.
V prosinci se realizoval i projekt Mikuláš za dodržení všech opatřeních.

Školní klub -dotazníkové šetření pro rodiče žáků přihlášených do školního klubu

Datum: 24. 11. 2020

Žádáme o vyplnění rodiče žáků přihlášených do Školního klubu

Informace+ třídní schůzky 26.11.

Datum: 22. 11. 2020

V týdnu od 23.11.2020 prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd.
Nástup žáků dalších ročníků prvního stupně a deváťáků bude k prezenční výuce od pondělí 30. listopadu.  Žáci 6. + 7. + 8. ročník – budou v tzv. modelu rotační výuky = jeden týden chodí prezenčně a jeden týden se budou učit distančně.
30.Listopadu se budou prezenčně vzdělávat žáci 7.A a 7.B + 9.A a 9.B
6. třídy + 8.A pokračují v distančním vzdělávání.
Následující týden dojde ke střídání.
9. třídy se vzdělávají prezenčně bez střídání.
Podrobnější informace budou podány v systému Bakalář a na třídních schůzkách.

Bohužel z důvodu epidemiologických opatření se nemůže konat nejen tradiční vánoční jarmark (měl být v sobotu 28.), ale ani prezenční třídní schůzky.

Třídní schůzky budou probíhat online formou ve čtvrtek 26. 11. 2020 v aplikaci Teams. Třídní učitelky založí odkaz na schůzku a pošlou Vám pozvánku, bude uveřejněna i v systému Bakalář na nástěnce třídy.

Výtvarná tvorba z domova v distanční výuce

Datum: 21. 11. 2020

Jakákoliv tvorba výtvarná by měla zaujmout už při svém procesu. Měla by za ní být myšlenka, s níž je dílo tvořeno. Když se právě to povede, výsledek bývá zdařilý. Několik takových prací zaslali žáci z "domácí" výtvarné výchovy. Asambláž lidské tváře, inspirovaný tvorbou malíře G. Arcimbolda, z předmětů domácích (8.ročník). Prostorová tvorba domů různých architektonických slohů, které ve své finální podobě vytvoří ulice či čtvrti - to až se děti potkají na společné výuce ve třídě (7.ročník). Nebo leporelo Vodních bytostí a jejich pojmenování dle vlastní fantazie (5.ročník). Výchova výtvarná se propojuje i s výchovou hudební, když děti vytvořily plakáty svého oblíbeného interpreta (6.ročník).

Distanční výuka všech předmětu přináší mnohá úskalí. Nepochopení zadání, složitosti s momentální zpětnou vazbou nebo nemožnost sdílení. V rozvrhu distanční výuky nejsou úkoly z výchov vyučovány on-line právě proto, aby děti na jejich vypracování měly dost času a mohly si práci rozvrhnout podle individuálních podmínek domácího prostředí. Dětem i jejich rodinám pak patří poděkování, že se to většinou daří.
Mgr. Dušková

Místní knihovna Strančice

Datum: 18. 11. 2020

Ve spolupráci s místní knihovnou Strančice v rámci podpory čtenářské gramotnosti uveřejňujeme odkaz na video, které paní knihovnice připravila pro naše nejmenší žáky (cca 1-3. třída).Jedná se se četbu knížky od Pavla Čecha Dobrodružství pavouka Čendy. Video je doprovázeno krásnými ilustracemi.

Od 18.11. umožněno prezenční vzdělávání žáků 1. a 2. ročníků

Datum: 12. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 končí pro žáky 1. a 2. ročníku distanční výuka a Vaše děti se mohou vrátit zpět do školních lavic.
Ranní družina nebude otevřena, individuálně jsme pár požadavků vyřešili. Odpolední družina je v provozu do 17 hodin, bude dodržena homogenita skupiny žáků jedné třídy.
Stravování bude zajištěno, děti se budou moci naobědvat v jídelně. Obědy pro přihlášené strávníky jsou přihlášené od středy 18. 10. 2020. Pokud se Vaše dítě nebude stravovat, odhlaste si oběd v systému strava.cz
Provoz školy bude zajištěn od 7:30 hodin.
Vstup do budovy školy bude upraven:
1. třídy budou vstupovat vchodem B
2. třídy budou vstupovat hlavním vchodem C.
Aby byla zachována hygienická opatření, bude každá třída umístěna na jiné patro, aby se omezilo setkávání žáků jiného kolektivu a byla dodržena homogenita skupiny žáků jedné třídy, jak je v pokynech MŠMT.
Vyučování bude probíhat dle původního rozvrhu platného od 1. 9. 2020. Kroužky jsou zakázané.
Stravování bude zajištěno, děti se budou moci naobědvat v jídelně. Obědy pro přihlášené strávníky jsou přihlášené od středy 18. 10. 2020. Pokud se Vaše dítě nebude stravovat, odhlaste si oběd v systému strava.cz
Stále platí zákaz zpěvu a sportovní činnosti při vzdělávání. Čas určený pro tělesnou výchovu budeme využívat ke zdravotním procházkám, proto Vás žádáme, aby děti měly vhodné oblečení a obuv. Také budeme ve třídě často větrat.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vybavte prosím Vaše děti dostatečným počtem roušek na každý den, zvláště v případě, že budou i dlouho v družině.

Uzavření školy od 2.11.

Datum: 1. 11. 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 2. listopadu je nadále z rozhodnutí vlády uzavřena škola, školní družina a školní klub. Nadále bude probíhat povinná distanční výuka pro žáky 1. a 2. stupně v rozvrhu, který jste Vy i žáci obdrželi.
OBĚDY- ŠKOLNÍ JÍDELNA V PROVOZU:
Školní jídelna je od 2. listopadu 2020 opět v provozu a je možnost zajistit pro žáky oběd k vyzvednutí.
Oběd pro žáky lze vyzvednout v čase od 12.00 do 13.30 hod. v jednorázových nádobách, které poskytne jídelna. Všichni žáci jsou z obědů odhlášeni. Na obědy v době uzavření školy se přihlaste přes objednávkový systém strava.cz

Školní jídelna - možnost obědů

Datum: 19. 10. 2020

Vážení rodiče,
od zítřka - úterý 20. 10. - je v provozu školní jídelna a je možnost zajistit pro žáky oběd k vyzvednutí.
Oběd pro žáky lze vyzvednout v čase od 12.00 do 13.30 hod. v jednorázových nádobách, které poskytne jídelna. Z hygienických důvodů jsou zajištěny jednorázové nádoby, a proto nebude vařena polévka, došlo by k vylití. Na jednorázovou nádobu si vezměte tašku.
V tuto chvíli jsou všichni žáci z obědů odhlášeni. Na obědy v době uzavření školy se prosím přihlaste přes objednávkový systém strava.cz (lze i na stránkách školy).
Na úterý 20. 10. lze přihlásit oběd do 7 hod. ráno a na další dny (středa- pátek) den předem do 14 hod.
Vstup do jídelny k odběru obědů: zelenou brankou (u autobusové zastávky), kolem školního altánu a vstupem budovy B (u školního hřiště).
Vzhledem k tomu, že naše jídelna je umístěna v prostoru školy a nemá možnost výdejního okénka, žádáme Vás o dodržování těchto opatření:
• Vstup do budovy pouze s rouškou
• U vstupu si vydesinfikujte ruce
• Dodržujte rozestupy 2 metry na schodišti
• Dodržujte označení páskou na schodišti
• Pro oběd nesmí přijít nikdo s příznakem infekčního onemocnění, v karanténě atd.
Děkujeme za spolupráci.
K. Schejbalová

ÚŘEDNÍ DNY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Datum: 16. 10. 2020

Pondělí 8.00 – 11.30
Středa 8.00 – 11.00

Žádáme rodiče o předem domluvenou návštěvu (info@skolastrancice.cz; Tel. 604 417 569)

Praktika v hodině přírodopisu

Datum: 16. 10. 2020


V rámci hodin přírodopisu se každoročně snažím zařazovat do výuky také praktické činnosti. I přes nepříznivou situaci, kterou v současné době všichni procházíme, se naštěstí podařilo zrealizovat přírodovědná praktika v 7. B ještě těsně před uzavřením školy.
Děti pracovaly ve skupinách a měly k dispozici 4 kapry, které nám poskytli rodiče jednoho ze žáků. Mohly se blíže seznámit s vnější i vnitřní stavbou naší nejznámější ryby a osvojily si také práci s preparačními nástroji.
Přírodovědná praktika vnímá většina žáků jako příjemné zpestření výuky a již nyní se těší na jarní měsíce, kdy bych chtěla do výuky zařadit praktika zaměřená na botaniku.
Monika Povinská


Informace k ošetřovnému -vyjádření MPSV

Datum: 13. 10. 2020

Krizové ošetřovné na podzim 2020
8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o
• dítě mladší 10 let,
• nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
• osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
• děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.
Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).
Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.
Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Uzavření školy od 14. října

Datum: 13. 10. 2020

Vážení rodiče,
vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Zakazuje se i provoz školních družin.
Od zítřka – středy 14. 10. 2020 není možná prezenční výuka, škola je z rozhodnutím vlády uzavřena. Předpokládaný návrat žáků do prezenční výuky je 2.listopadu, pokud nedojde k dalšímu omezení.
Škola neobdržela žádné oficiální informace než z médií.
V současné době připravujeme vše k zahájení distanční výuky. Třídní učitelky Vás budou informovat v systému Bakalář.

Distanční výuka části 2. stupně

Datum: 9. 10. 2020

Vážení rodiče,
Informace ze dne 9.10. 2020 na základě mimořádných opatření ze dne 8. 10. 2020.:
Výuka na druhém stupni nebude zatím zrušena, ale bude omezena. Týden bude probíhat distanční výuka a týden prezenční výuka – tedy osobní přítomnost ve škole.
Zvolili jsme tento systém střídání:
Úprava provozu na škole:
12. 10. – 16. 10. 2020 distanční výuka tříd VIII. A, IX. A, IX. B

V tomto týdnu se budou vzdělávat distančně žáci 8. třídy a žáci 9. tříd., neúčastní se osobně na vzdělávání ve škole.

Ostatní třídy školy mají prezenční výuku(žáci 6. a 7. tříd).

19. 10. – 23. 10. 2020 distanční výuka tříd VI. A, VI. B, VII. A, VII. B

V tomto týdnu se budou vzdělávat distančně žáci 6. tříd a žáci 7. tříd, neúčastní se osobně na vzdělávání ve škole

Ostatní třídy školy mají prezenční výuku.(žáci 8. a 9. tříd).

Distanční výuka je povinná

Distanční výuka: Začátky vyučovacích hodin budou shodné s dosavadním školním rozvrhem.
Proběhne v různých formách výuka ve všech předmětech kromě předmětu Tělesná výchova. Čas hodin TV budou určeny k samostudiu.
Žáci budou podle pokynů učitele pracovat různými formami.

Komunikace mezi učitelem a žákem bude probíhat přes platformu MS Teams, další zadání a informace žáci obdrží v systému Bakalář.

Omlouvání
Pro omlouvání z distanční výuky, platí pro zákonné zástupce stejná pravidla jako u prezenční výuky – využijte sytém Bakalář.

Podrobnější informace včetně rozvrhu obdržíte v systému Bakalář.

S pozdravem

K. Schejbalová

Prodloužení podzimních prázdnin - od pondělí 26. října 2020 do pátku 30. října 2020

Datum: 9. 10. 2020

Z rozhodnutí ministra školství dojde vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci k vyhlášení dvou volných dnů v pondělí 26. října a v úterý 27. října. Na tyto dva volné dny naváže státní svátek 28. října a pak podzimní prázdniny 29. a 30. října. Žáci nepůjdou do školy od pondělí 26. října do pátku 30. října. Na tyto dva volné dny se nevztahuje distanční výuka.

Školní klub od 12.10 do 25.10. není v provozu!

Datum: 9. 10. 2020

Školní kluby – v termínu od 12. 10. do 25. 10. jsou školní kluby uzavřené krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020.

Plavání 2. tříd

Datum: 9. 10. 2020

Kurzy plavání pro žáky 2. tříd byly v termínech 9.10., 16.10. a 23.10. zrušeny (Krizové opatření vlády ze dne 8. 10. 2020).

Realizované preventivní programy

Datum: 7. 10. 2020

Co je důležité?
Budování pozitivních vztahů ve třídě, rozvíjení komunikace, diskuze o hodnotách, to vše je součástí primární prevence. Zvláště teď, po izolaci v době uzavření škol a distanční výuce. Začal nový školní rok a pro řadu žáků to není jednoduché období. Více než kdy jindy je důležité najít si čas hovořit o tom, co se děje, co prožíváme. Proto jsme ve spolupráci s Cestou integrace, která na naší škole realizuje programy dlouhodobé primární prevence, naplánovali pro každou třídu společné setkání. Dvouhodinové bloky primární prevence proběhly ve všech třídách, pouze pro prvňáky je blok na téma „Moje třída a já“ naplánován až na leden. Děkujeme Klubu rodičů a přátel školy za finanční podporu.

RNDr. Ivana Řehková- metodik prevence

Opatření od 5.10.2020

Datum: 2. 10. 2020

Od pondělí 5. do 18. 10. 2020 jsou nařízena další mimořádná opatření.
Zpěv a sportovní činnost – mimořádným opatřením se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.
Žáků naší základní školy se dotýká:
• Součástí vzdělávání není zpěv. Předmět hudební výchova bude nadále vyučován. Výuka bude zaměřena na teorii a ukázky z hudební tvorby.
• Tělesná výchova na 2. stupni není v tělocvičně. Pokud nám to umožní počasí, bude zachován pobyt venku formou procházek. Žádáme o přizpůsobení oblečení dle počasí a vhodnou obuv.

Mobilní planetárium

Datum: 2. 10. 2020

Dne 29. 9. 2020 děti ze tříd 3. A, 3. B, 4. A, 5. A, 5. B se zúčastnily výukového programu Mobilního planetária.
Tématem pořadu byly „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká? “Potřebné informace o globálním oteplování, tání polárních sněhových čepiček v Arktidě, kyselých deštích, emisích skleníkových plynů, rychlost rozpouštění ledovců a další jsou potřebné nejen pro výuku, ale hlavně pro postoj dětí do budoucnosti.
V návaznosti na výukový program proběhly v jednotlivých třídách reflexe, které budou opěrným bodem pro další aktivity ve vyučovacích hodinách v průběhu školního roku.


Projekt 3.B

Datum: 2. 10. 2020

Projekt Karlův most – 3.B

Projekt byl určen k procvičování a opakování učiva českého jazyka. (Věta, slovo, slabika, hláska, písmeno; souhlásky měkké a tvrdé, druhy vět apod.)
Součástí projektu je podpora spolupráce dětí ve skupině, přístup k vlastní práci, uplatňování vědomostí a znalostí již osvojeného učiva.

Pátek 25.9.2020

Datum: 22. 9. 2020

Vážení rodiče, 
dnes ministr zdravotnictví vyzval školy k vyhlášení ředitelského volna. Nemocnost žáků je ke dni 21.září 9 %. Objevil se na škole zatím jeden výskyt pozitivně testované osoby, dvě třídy byly v karanténě, žáci  se vracejí do výuky a hlásí negativitu. Po projednání se zřizovatelem se zatím k variantě vyhlášení ředitelského volna na pátek nepřikláníme. Pokud ale chcete své děti nechat doma, nahlaste to třídnímu učiteli, budou omluveny.
Kateřina Schejbalová

Povinnost nošení roušek rozšíření pro 2. stupeň

Datum: 17. 9. 2020

Od 18.9. je na základě rozhodnutí MZ povinnost pro žáky 2. stupně nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, tedy i při výuce.

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/21

Datum: 17. 9. 2020

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/21 v souvislosti s preventivním opatřením proti výskytu Covid 19

Třídní schůzky 17.9. se v prezenční formě nekonají

Datum: 14. 9. 2020

Vážení rodiče,
z důvodu změny označení na koronavirovém semaforu okresu Praha – východ ruším prezenční třídní schůzky ve čtvrtek 17. 9. 2020 ve škole. Třídní schůzky se hromadně ve škole nekonají.
Samozřejmě, že v rámci spolupráce nás situace mrzí, ale musíme se chovat zodpovědně, aby škola zůstala v prezenční formě co nejdéle.
V systému Bakalář obdržíte společné informace k zahájení školního roku+ informace od třídní učitelky. Volby do školské rady proběhnou formou online.
Třídní učitelky Vám sdělí formu možnosti online konzultací ve čtvrtek 17.9. v aplikaci Teams, pokud se nedohodnete na jiné formě. Účast na online formě není povinná, veškeré informace obdržíte písemně.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
S přáním pevného zdraví.
Kateřina Schejbalová

Informace ke školním automatům

Datum: 14. 9. 2020

Školní automaty jsou opět v provozu. Připomeňme si pár informací:
1) Kartičky, které byly platné loňský školní rok, mají prodlouženou platnost o další školní rok, tedy až do 30.11.2021. Prodloužení platnosti se na nich automaticky aktivuje (=zobrazí) během měsíce září nebo října.
2) Dotované ochucené mléko s příplatkem žáka najdete ve školách, které jsou s námi zapojeny do školního projeku Mléko do škol. V ostatních automatech jsou mléka za plnou cenu. Bezplatné dodávky školních projektů začneme realizovat od prvních dnů v září.
3) Nabídku školního automatu a ceník naleznete na tomto odkazu zde. Nabídka v jednotlivých automatech se může lišit.
4) Jak dobít kredit na kartičce naleznete zde. Doporučujeme dobíjet prostřednictvím platební brány nebo klasickým převodem. Jiné způsoby dobíjení mohou být zatíženy poplatky třetích stran.
5) Pokud se chcete přihlásit ke svému účtu a provést různá nastavení, můžete zde. Doporučujeme nastavit denní limit pro výběr z automatu, zvolit si kategorie výrobků a především si uložit vlastní e-mailovou adresu. Bude se hodit pro případ ztráty hesla.
Máte dotaz? Napište nám na info@happysnack.cz

Zobrazeno 181-210 ze 221

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

MŠMT

MŠMT 2

Digitalizace škol

Digitalizace škol

MŠMT 3

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus