Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Vzdělávání pro zdraví na základních školách

EU

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila prostřednictvím o. p. s Cesta integrace do grantového projektu OPVK, který se týkal vzdělávání dětí na školách v oblasti zdravého životního stylu, dopravní a zdravotní výchovy. Projekt byl určen pro žáky 4. až 9 tříd. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jednotlivé lekce vedli dva odborní lektoři přímo ve třídách za přítomnosti třídního učitele. Programy byly vedeny výukovými metodami zážitkové pedagogiky. Děti se během programů aktivně zapojovaly, učily se vyjadřovat vlastní názory, přemýšlet o daných tématech, diskutovat, pracovat ve skupinách a zároveň se dozvídat konkrétní informace o prevenci rizikového chování. Součástí programů byly i pracovní listy.

Pracovalo se s dynamikou třídního kolektivu, což přispívá k upevňování kolektivu, k vytváření bezpečného prostředí a prevenci před rizikovým chováním ve třídách, jako je šikana a podobně. Konkrétní témata v jednotlivých třídách, byla přizpůsobena věku dětí. Setkání byla naplánovaná v každé třídě čtyři.

Témata besed pro jednotlivé třídy:

4. třída:

4x za školní rok po 2 vyučovacích hodinách:

 1. Zdravý životní styl 1.- sebepoznání, pravidla, hranice  22.10
 2. Zdravý životní styl 2.- komunikace, spolupráce, aktivní trávení volného času, kooperace 17.12
 3. Zdravotní výchova – poznávat podstatu zdraví i příčiny ohrožení, vzniku úrazů, praktický nácvik ošetření 4.2.
 4. Dopravní výchova – Správný cyklista 29.4.

5. třída:

4x za školní rok po 2 vyučovacích hodinách

 1. Zdravý životní styl 1. – Komunikace, odpovědnost, záškoláctví, aktivní trávení volného času 20.10.
 2. Zdravý životní styl 2. – Bezpečně po virtuálním světě, prevence netolismu 15.12.
 3. Zdravotní výchova – Základní zdravotní ošetření, prevence úrazů, pitný režim 2.2.
 4. Dopravní výchova – Prevence úrazů v dopravě: předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci, praktický nácvik KPR. 27.4.

6. třída:

4x za školní rok po 3 vyučovacích hodinách

 1. Zdravý životní styl 1. – odpovědnost, sebepoznání, pravidla, důvěra, aktivní trávení volného času 23.10
 2. Zdravý životní styl 2. – budování kolektivu, zdravé vztahy ve třídě, prevence šikany 18.12.
 3. Zdravotní výchova – Základní zdravotní ošetření, prevence úrazů, psychohygiena 5.2.
 4. Dopravní výchova – Prevence úrazů v dopravě: předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci, praktický nácvik KPR. 30.4.

7. třída:

4x za školní rok po 3 vyučovacích hodinách

 1. Zdravý životní styl 1. – zdravé životní hodnoty a vztahy ve třídě 21.10
 2. Zdravý životní styl 2. – kyberšikana, netolismus, sdělovací prostředky, facebook  16.12.
 3. Zdravotní výchova – Lidské tělo, zdravotní rizika, závislost, legální návykové látky 3.2.
 4. Dopravní výchova – Prevence úrazů v dopravě, rizikové sporty, adrenalin: ochranné pomůcky, předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci, praktický nácvik KPR. 28.4.

8. třída:

4x za školní rok po 3 vyučovacích hodinách

 1. Zdravý životní styl 1. – zdravé životní hodnoty a vztahy ve třídě, efektivní komunikace, odmítnutí – legální/nelegální návykové látky 23.10.
 2. Zdravý životní styl 2. – předsudky, stereotypy, xenofobie, rasismus 18.12.
 3. Zdravotní výchova – lidské tělo, zdravotní rizika, pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS, sexualita 5.2.
 4. Dopravní výchova – prevence úrazů v dopravě, rizikové sporty, adrenalin: ochranné pomůcky, předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci, praktický nácvik KPR. 30.4.

9. třída:

4x za školní rok po 3 vyučovacích hodinách

 1. Zdravý životní styl 1. – právní povědomí – hranice, zákon, oznamovací povinnost 21.10.
 2. Zdravý životní styl 2. – nelátkové závislosti – gambling, PC, patologické hráčství, sekty 16.12
 3. Zdravotní výchova – lidské tělo, zdravotní rizika, poruchy příjmu potravy, dietologie, ideál krásy 3.2.
 4. Dopravní výchova – prevence úrazů v dopravě, řízení motocyklu, čtyřkolek: pravidla silničního provozu, ochranné pomůcky, předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci, praktický nácvik KPR. 28.4.
Datum vložení: 17. 4. 2020 22:50
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2020 23:26
Autor: Kateřina Schejbalová, Mgr.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Podzim, to je ono...

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

MŠMT

MŠMT 2

Digitalizace škol

Digitalizace škol

MŠMT 3

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus