Kategorie: Nezařazené
Pestrá společnost

Ve středu 11. května 2016 přivítáme v tělocvičně naší školy lektory z Pestré společnosti, která zaměstnává občany se zdravotním postižením, pomáhá s jejich plnohodnotným zapojením ve společnosti a věnuje se, mimo jiné, i výcviku asistenčních psů. Klub rodičů a přátel školy ve spolupráci s pedagogickým sborem zvolil  pro žáky školy přednášku „Pes – pomocník pro osoby se zdravotním […]

Kategorie: Nezařazené

Matematický klokan je mezinárodní soutěž. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.  Soutěžící jsou podle věku rozděleni […]

Kategorie: Nezařazené

Protože v poslední době se mezi dětmi začaly ve zvýšené míře vyskytovat vši, prosíme rodiče, aby do školy posílali pouze zkontrolované děti bez vší – ráno stačí jeden nezodpovědný rodič a v poledne může mít vši polovina třídy. Přetiskujeme návod, který jsme poslali rodičům dětí: Informace o vších a prevenci Co je to veš dětská? […]

Kategorie: Nezařazené

Škola pořádá sběr papíru ve dnech: 9. – 10. 5. 2016 (pondělí a úterý). Ve středu je již odvoz sběru. Žáci jednotlivých tříd mají možnost přinést svázaný starý papír, nejlépe už zvážený. Výtěžek bude použit na spolufinancování projektových dnů ke Dni Země. Sběr starých elektrospotřebičů se uskuteční ve stejném termínu jako sběr papíru (9.- 10.5.) […]

Kategorie: Nezařazené

Projektové dny ke Dni Země na Říčanské hájovně  –  ZŠ Strančice ve spolupráci s Muzeem Říčany V případě vytrvalého deště se program ruší, výuka by v případě deště končila pro 1. stupeň po 4. vyučovací hodině, pro 2. stupeň do 5. vyučovací hodině. Organizační instrukce sdělí třídní učitelka, začátek výuky v 8 hod. Odpadá odpolední výuka. Výuka končí […]

Kategorie: Nezařazené
Noc s Andersenem

Letošní Noc s Andersenem připadla na 1. dubna a vskutku to nebyl Apríl. Ve škole se ho účastnily třídy 4. B a obě třídy páťáků. Ty také pro své mladší spolužáky připravily literární stezku, tudíž na čtvrťáky čekaly na osmi stanovištích záludné otázky. Týkaly se života a díla H. CH. Andersena i tvorby našich básníků, kteří […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 21.dubna v jednotlivých třídách v budově školy. stupeň – třídní schůzky od 16.30 hod. stupeň – třídní schůzky od 17. hod. Program: informace o prospěchu a chování organizační záležitosti akce školy Těšíme se na Vás.

Kategorie: Nezařazené

V úterý 22.3. pokračoval ve třídách 4. ročníku program dopravní výchovy. Tentokrát si děti zopakovaly dopravní značky, pravidla provozu a také řešily rozličné dopravní situace. Program byl velice pestrý a děti po celou dobu dobře pracovaly. Zpestřením byl jistě kvíz spuštěný přes interaktivní tabuli. Příště je čeká již setkání poslední, kdy na dopravním hřišti v […]

Kategorie: Nezařazené
Den Patrika

Dne 17. března se slaví svátek svatého Patrika v mnoha zemích světa. S paní učitelkou Kulhavou nás napadlo oslavit tento den i na naší škole. My žáci šesté třídy jsme si proto připravili program a chodili jsme do ostatních tříd, seznamovali jsme své spolužáky s tímto veselým dnem a odměnili jsme je pár sladkostmi. Protože zelená barva symbolizuje […]

Kategorie: Nezařazené

Také v tomto školním roce se naši žáci zúčastnili celostátní soutěže Finanční gramotnost. Nad letošním, již 7. ročníkem, přijal osobní záštitu prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Ing. Zdeněk Škromach, ministr MPO ČR Ing. Jan Mládek, CSc., NM MŠMT ČR Mgr. Jaroslav Fidrmuc a krajští hejtmani, za Středočeský kraj –Ing. Miloš Petera. […]

Kategorie: Nezařazené
Divadelní představení

  V pondělí 21. 3. navštívili žáci druhých tříd velmi pěkné představení v Divadle v Dlouhé – Myška z bříška. Představení děti provedlo humorným způsobem průběhem těhotenství z pohledu maminky i budoucího miminka. Děti se dozvěděly, jak se maminky cítí a jak jim lidé v okolí mohou pomoci a zároveň se pobavily živou hudbou a jemným vtipem. Toto představení vřele doporučujeme […]