Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, je konec letních prázdnin a začíná nový školní rok. Domnívám se, že letošní prázdniny si užili především ti, kteří milují horko. Letos ani nebylo třeba jezdit za teplem k moři…. A co se ve škole dělo o prázdninách? Podobně jako všechny budovy i objekt naší školy potřebuje stálou údržbu. Každoročně se proto v [...]

Kategorie: Nezařazené

V loňském roce se naše škola zapojila prostřednictvím o. p. s Cesta integrace do grantového projektu OPVK, který se týkal vzdělávání dětí na školách v oblasti zdravého životního stylu, dopravní a zdravotní výchovy. Projekt byl určen pro žáky 4. až 9 tříd. Díky dotaci, kterou vyhlásil Krajský úřad Středočeského kraje, budeme v tomto projektu pokračovat. Podpora zdravého životního [...]

Kategorie: Nezařazené

Třídní učitelka 1. A : Mgr. Alena Postupová Třídní učitelka 1.B: Mgr. Jana Novotná Rozdělení do tříd: 1.A Mgr. Alena Postupová Beneš Adam Budská Daniela Danda Jan Danda Karel Donoval Petr Honsová Monika Kortán Antonín Král Ondřej Křížová Julie Lengerová Berenika Macháčková Karolína Navrátilová Edita Navrátilová Jana Nováková Tereza Petrová Karolína Šimáně Patrik Šindelář Matěj Šmejkalová [...]

Kategorie: Nezařazené

ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ Slavnostní zahájení pro všechny třídy je v 8. 00 hod před budovou školy (hlavní vchod, budova C) Po slavnostním zahájení a seznámení s organizací svými třídními učiteli žáci 2. – 9. třídy odchází domů. Délka slavnostního zahájení školního roku bude trvat cca do 8. 30. Prvňáčci odchází se svými rodiči v doprovodu třídních učitelek [...]

Kategorie: Nezařazené

Volejbalový kroužek Tělocvična ZŠ Strančice Každou středu (časy jednotlivých lekcí budou upřesněny, začátek po odpoledním vyučování; 60min/lekce)                                    Skupiny budou rozděleny podle věku:                                    7. – 9. třída (cca od 15:30)                                    4. – 6. třída (pouze v případě naplnění lekce min 10 dětí) V případě malého zájmu budou skupiny 4. – 6. a 7. – 9. [...]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, vzhledem k probíhajícím úpravám v rámci budovy (výměna starého osvětlení v budově A a malování aj.) nejsou stanoveny pevně dané úřední hodiny, budeme se vyskytovat ve škole sice velmi často, ale nepravidelně. Pokud se s námi potřebujete spojit, kontaktujte nás na mailu: info@skolastrancice.cz   V případě nutnosti nás kontaktujte na tel.: v měsíci červenci  734445650 (ředitelka) [...]

Kategorie: Nezařazené
Akademie: šerpování

Vážení rodiče a příznivci školy. Dovolte mi malou rekapitulaci školního roku 2014/15. Jaký byl ten letošní? Díky velké podpoře ze strany obce se škole rozšířily prostory. Starší žáci se přestěhovali do nových, větších tříd, učitelé konečně získali prostor pro uskladnění pomůcek a družina získala dvě samostatná oddělení. Zmizela omezující stísněnost a výuka se tím stala [...]

Kategorie: Nezařazené

AJ – ČINNOSTI NAD RÁMEC VÝUKY 2014/15 1) EVROPA DĚLÁ ŠKOLU 11.6.2015 jsme navázali na úspěch loňského projektu Evropa dělá školu na 2. stupni. Žáci 8. třídy se tentokrát dozvěděli mnoho užitečných informaci o Nizozemsku. Celá výuka probíhala pouze v angličtině. V první části projektu se studentky ve své skvělé prezentaci věnovaly Nizozemsku, odkud pocházely a seznámily [...]

Kategorie: Nezařazené

Hasičský záchranný sbor České republiky a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašují každoročně soutěž Požární ochrana očima dětí.  Soutěž je organizována pro mateřské, základní a střední školy a pro mimoškolská zařízení. Má dvě části – literární a výtvarnou a probíhá v několika kategoriích. Letos se konal již její  41. ročník a zúčastnilo se ho celkem [...]

Kategorie: Nezařazené
Turnaj - 2.st. 37 1

Dne 22.6. se vybraní žáci 8. ročníku zúčastnili florbalového turnaje vypsaného pro žáky druhého stupně základních škol. Ještě před odjezdem do Říčan nastaly problémy. Předem se řádně omluvila jedna hráčka (výron kotníku), bez omluvy se však nedostavili dva žáci osmého ročníku. Tým značně oslabený odjel do Říčan s tím, že hráči budou nuceni bojovat v sestavě 4+1. [...]

Kategorie: Nezařazené
1

V úterý 9. 6. se v naší škole konalo pasování našich prvňáčků na čtenáře v rámci projektu Už jsem čtenář. Celý projekt probíhal v průběhu školního roku ve spolupráci s místní knihovnou. Akci zahájila paní ředitelka K. Schejbalová. Dále následovalo vystoupení dětí, které si připravily a velmi se na něj těšily. Pan starosta J. Šindelář každého malého čtenáře pasoval historickým [...]

Kategorie: Nezařazené

Dne 25.5 se deset žáků z naší školy a hlavně jejich rodiče rozhodlo vydat na celkem dlouhou cestu na Britské ostrovy, nejela však pouze naše škola, ale připojili jsme se ještě k základní škole v Popovicích. Vše začalo v pondělí 25.5 před školou v Popovicích , děti už byly natěšeny na krásu Anglie, zatímco rodiče už se těšili na okamžik kdy se s dětmi opět shledají. [...]