Kategorie: Nezařazené

Ve středu 17. 11. vyrazili hned čtyři třídy naší školy (V. A, V. B, VI. a VII.) na celodenní výlet do experimentálního vědeckého centra Techmanie v Plzni. V areálu bývalých Škodových továren se nachází rozsáhlé interaktivní expozice, ve kterých si děti vyzkoušely řadu poznatků z fyziky, chemie, matematiky, astronomie či biologie „na vlastní kůži“. Čtyři [...]

Kategorie: Nezařazené

I letos jsme se vydali s pátými třídami přivonět předvánoční atmosféře Vánoc v Praze. Cesta vlakem – jako obvykle – proběhla báječně a děti můžu jen a jen chválit (to je vlastně pochvala i pro rodiče, protože je jich děti se prostě umějí chovat).  Na hlavním nádraží jsme si určili pravidla a načrtli plán dnešní vycházky. Takže [...]

Kategorie: Nezařazené

Naše škola je již několik let zapojena do programu Evropa dělá školu. Tento program zprostředkovává setkání našich žáků se studenty  z různých zemí Evropy, kteří si pro ně připravili projekt na téma země, ze které pochází. Program probíhá v angličtině, a tak mimo jiné umožňuje žákům vyzkoušet si  v praxi své jazykové dovednosti.  V úterý 16. [...]

Kategorie: Nezařazené

    Poslední školní den v roce 2014 – pátek 19. 12. 2014 Projektový den Vánoce 1. Vystoupení školního sboru ZŠ Strančice a společné zpívání všech žáků – vrstevnický program 2. Program v jednotlivých třídách – historie Vánoc, tradice zvyky, Vánoce ve světě, vánoční besídka 3. Koncert s vánoční tematikou http://www.lubosmaly.cz/    http://www.svestkovapavla.cz/ 4. Projektový den končí pro:        [...]

Kategorie: Nezařazené
Florbal

Dne 10. 12. 2014 se vybraní žáci naší školy zúčastnili florbalového turnaje pořádaného FBC Říčany. Do turnaje se přihlásilo celkem 8 škol v kategoriích mladší a starší žáci. Turnaj byl rozdělen na základní část a play off. Mladší žáci hráli s nasazením a obětavě, v prvním kole dva zápasy prohráli a v jednom remizovali. Ve druhém kole podlehli mužstvu [...]

Kategorie: Nezařazené

AKTUÁLNĚ: ALERGENY od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku informace o alergenech obsažených v jídle.  Všichni zaměstnanci ŠJ byli proškoleni. Seznam alergenů je publikovaný ve směrnici 2000/89ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011EU Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí [...]

Kategorie: Nezařazené

Naše škola je zapojena do evropského výukového projektu Evropa dělá školu / Europa macht Schule / Europe Meets School. Jedná se o původně německou studentskou iniciativu, která byla postupně institucionalizovaná (v Německu je nyní součástí národní akademické výměnné agentury DAAD) a má za cíl zapojit do programu evropských studentských výměn i žáky základních a středních škol [...]

Kategorie: Nezařazené

Dobrý den, K 31.12. 2014 bude ukončena platnost všech stávajících papírových karet. Platné budou pouze nové plastové karty s číselnou řadou od 1240000(0). Doporučujeme dočerpat kredity na papírových kartách do 31.12.2014 nebo si nechat převést zůstatky na novou plastovou kartu. Rodiče mohou zasílat žádosti o bezplatný převod s uvedením čísel obou karet na email info@happysnack.cz. [...]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, v měsíci říjnu jsme zahájili spolupráci se Svačináři.cz, kteří pro naši školu zajišťují zdravé stravování pro děti. Projekt Zdravé svačiny do škol funguje pomocí on-line objednávkového systému, ve kterém si můžete objednat svačinky pro Vaše děti třeba i na několik měsíců dopředu. Na výběr je vždy z 2 variant a cena svačiny je [...]

Kategorie: Nezařazené
vese

Blíží se Vánoce a tak jsme vyrazili na vánoční výlet do skanzenu na Veselý Kopec, abychom viděli, jak prožívali toto období naši předci. Cesta rychle utekla a my si mohli prohlížet pěkné chaloupky a také nakoupit vánoční předměty. Velmi se nám líbily skleněné vánoční ozdoby. A také to, že nám na ně paní, které je [...]

Kategorie: Nezařazené

Rozhodování o budoucí profesi je jedním z nejdůležitějších životních kroků. Proto naše škola věnuje velkou pozornost přípravě našich žáků na volbu povolání. Aby získali přehled o středních školách v Praze, navštívili jsme společně se žáky 8. a 9. třídy  ve čtvrtek 20.11.  veletrh středních škol Schola Pragensis. Počet škol -  gymnázií, středních odborných škol a učilišť, které [...]

Kategorie: Nezařazené

Dne 25.11. se vybraní žáci pátých ročníků zúčastnili turnaje Think Blue Cup ve florbale – okresního kola. Turnaj odehráli již v minulém roce, a tak, bohatší o loňskou zkušenost, očekávali dobré umístění v letošním ročníku. V turnaji nastoupilo velmi silné družstvo Dukly Benešov a velmi dobře sehrané družstvo Draci – ZŠ Čerčany. Obě družstva dokázala již v loňském ročníku [...]