Kategorie: Nezařazené

Harmonogram konce školního roku 19. června pondělí Na OÚ bude instalována výstava výrobků žáků 2. stupně z fyziky (zajišťuje p. uč. Kamenická) 2. stupeň bude probíhat projektový den Sportovní utkání (fotbal, přehazovaná- zajišťuje Kučaba, Schejbalová) 1.stupeň – beze změn (po 2. vyučovací hodině prohlídka výstavy na OÚ) stupeň odpadá odpolední výuka Do ŽK: Dne 19. června […]

Kategorie: Nezařazené

ZŠ Strančice hledá od 1. září 2017 asistenta pedagoga na celý úvazek. Pracovní náplní je individuální práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném vyučování ve třídě podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele. Dobré platové podmínky, příjemné přátelské prostředí . Požadujeme střední vzdělání.  Výhodou je střední pedagogické vzdělání, podmínkou je studium pro asistenty pedagoga, […]

Kategorie: Nezařazené

„Kdo není na Facebooku, jako by nebyl.“ To, že používání sociálních sítí nám přináší řadu pozitiv, dokazuje oblíbenost komunikace prostřednictvím sociálních sítí mezi mladými lidmi a využívání dalších aplikací. O historii, přínosech, ale i o negativních jevech se žáci dozvěděli na besedě, která byla realizována projektem E- bezpečí . Téma besedy žáky zaujalo, líbila se […]

Kategorie: Nezařazené

  sloní foto ze ZOO Liberec   Náš poslední krásný a slunečný den, kdy jsme vyráběli, hledali poklad a nakonec jsme si zatančili na diskotéce. Každý si poveze domů hezký dárek díky štědrosti rodičů. Zítra nás čeká ZOO Liberec a pak už HURÁ DOMŮ!! Pa doma Spálený Team  (děti byly namazány)         […]

Kategorie: Nezařazené

Pátek 16. 6. – rychlá zpráva – konvoj vyjel v 11. 00 z Herlíkovic, měli by tedy všichni dorazit podle plánu.   Čtvrtek 15. června Dnes opět krásné počasí. Dopoledne nás čekaly dvě hodiny učení a po té několik sportovních aktivit před obědem. Po poledním klidu a posledním sportovním klání, začalo slavnostní ukončení Herlíkovických olympijských […]

Kategorie: Nezařazené

června v úterý  se koná závěrečná pedagogická rada od 14 hod. stupeň beze změn stupeň – výuka končí dle rozvrhu tříd po 5. vyučovací hodině, odpadá odpolední výuka

Kategorie: Nezařazené

Dne 19. června bude od 2. vyučovací hodiny probíhat projektový sportovní den na 2. stupni. Vybraní a přihlášení žáci se účastní připravené sportovní aktivity (dívky- turnaj v přehazované, chlapci- turnaj v mini kopané). S sebou sportovní oblečení a obutí. Odpolední výuka odpadá, 2. stupeň dle rozvrhu do 5. vyučovací hodiny.

Kategorie: Nezařazené

V pondělí 19.6.2017 se od 13.00 hod. uskuteční v naší škole (v 5.A třídě) kurz pletení košíků s panem košíkářem Čížkem. Kurz bude trvat tři hodiny a bude stát 300 Kč (materiál je v ceně). Pan Čížek přijme až 20 zájemců z řad žáků naší školy nebo i veřejnosti (začátečníků i pokročilých). Zájemci se však musí nahlásit s předstihem […]

Kategorie: Nezařazené

V úterý 30.5.2017 poměřili své znalosti a komunikační dovednosti v anglickém jazyce vybraní žáci čtvrtých a pátých tříd naší školy.  Děti musely prokázat porozumění  textu, zvládnout úkoly z gramatiky a bez váhání představit sebe a svou rodinu, pohovořit o škole a kamarádech a popsat obrázek. Nejlépe se toho zhostili:  Veronika Fialová (1. místo), Klára Zvolská (2. místo) a […]

Kategorie: Nezařazené

Dne 26.5.2017 jsme v hodině hudební výchovy v 7. třídě přivítali naši přední jazzovou zpěvačku paní Miriam Bayle. Seznámila žáky nejen s jazzovou hudbou a hlavními protagonisty jazzu u nás a ve světě, ale i způsobem zpěvu, který se nazývá „scat“ a který hojně využívá při svých vystoupeních. Děti si samy mohly vyzkoušet zazpívat tímto způsobem některé písně. […]

Kategorie: Nezařazené

Dne 23.5.2017 jela 9. třída do Národní galerie do Prahy, konkrétně do jejího Veletržního paláce. Žáci navštívili expozici ve čtvrtém patře, kde si prohlédli obrazy Purkyněho, Schikanedra, Muchy, Slavíčka, Preislera, Kupky a dalších. Název lektorského pořadu zněl – Od dekadence k abstrakci. Lektorka s nimi  rozebírala vybrané obrazy výše uvedených umělců, děti si mohly všímat detailů, kterým by […]

Kategorie: Nezařazené

Otvírání studánky 2017 V sobotu 27. května 2017 jsme se zúčastnili XIII. ročníku Slavnosti otvírání studánky u sv. Anny. Na tradiční akci nás reprezentoval sbor žáků složený z dětí z 1. i 2. stupně pod vedením paní učitelky L. Kulhavé. Pásmo písní a tanců jsme tentokrát doplnili o básničky, které naši žáci pro tuto příležitost sami složili i zarecitovali. Všem, kteří […]