Kategorie: Nezařazené

termín čtvrtek 24. 4.2014 – 1. stupeň bez 5. tříd termín pátek 25. 4.2014 – 2. stupeň a 5. třídy Místo: hájovna (v případě deště akce proběhne v interiéru školy – info v ŽK) Čas: 9:00 – 12:00 Na oběd se vracíme do školy. Cena: 50Kč na žáka – uhradí škola Děti si přinesou: podložku [...]

Kategorie: Nezařazené
nadace

NA ZELENOU STRANČICEMI Vážení spoluobčané, v úterý 22. dubna od 19 h se v zasedací síni Obecního úřadu (Revoluční 383) koná veřejné zasedání zastupitelstva, spojené se SLAVNOSTNÍM PŘEDÁNÍM DOPRAVNÍ STUDIE a PŘEDNÁŠKOU dopravního projektanta Ing. Květoslava Syrového, na téma zklidnění dopravy, budování pěší a cyklistické infrastruktury a řešení rizikových míst ve Strančicích. Přijďte se seznámit s výstupy z naší [...]

Kategorie: Nezařazené

Žáci 7. a 8. třídy navštívili neviditelnou výstavu. Vybrané slohové práce žáků 8. třídy Vám přiblíží jejich zážitky. Zrak….. Co to je zrak a jak jej vnímáme? Zamysleme se nad tím…. Dá se zrak a schopnost vidět něčím nahradit? Že ano? Opravdu? A čím? Snad ne hmatem, čichem nebo chutí, pocity… Zrakem získáváme až 80% [...]

Kategorie: Nezařazené

Ve čtvrtek 3.4. odpoledne se zájemci z naší školy z řad učitelů a žáků sešli na kurzu mařížské keramiky, a to malování na hrnečky. Nejprve se všichni seskupili kolem hrnečků a vybrali si ten, který chtěli zdobit. Poté jsme usedli ke stolům a od lektorky jsme se postupně dozvídali, co budeme dělat, že existují různé techniky zdobení [...]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají  ve čtvrtek  24. dubna pro 1. stupeň od 16.30 hod., pro 2. stupeň od 17 hod. Vedení školy.

Kategorie: Nezařazené

Exkurze na Pražský hrad Dne 26. 3. navštívila 6. třída Pražský hrad, konkrétně výstavu Svatovítský poklad, která se nachází na 2. nádvoří v kapli sv. Kříže. Děti zhlédly 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. Stálá expozice je přehlídkou práce uměleckých řemeslníků v posledních deseti stoletích. Výstava se dětem líbila, stejně jako i následná prohlídka areálu Hradu.

Kategorie: Nezařazené

ZŠ Strančice přijme  kvalifikovanou učitelku pro 1. stupeň. Nástup: 9/2014. Dopravní dostupnost i z Prahy (vlak. spojení). Nabízíme příjemné pracovní prostředí, školu rodinného typu. Nabídky s životopisem zasílejte na e-mail: infozsstrancice@seznam.cz, tel.: 734 445 650.  

Kategorie: Nezařazené

V pátek 21.3. se naše škola opět zapojila do matematické soutěže - Matematický klokan. Jedná se o mezinárodní soutěž, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky Pdf UP. Plný počet bodů získal Prokop Hanzal 3. A a Pavel Kletečka  4.A. Chlapcům gratulujeme k úspěchu a těšíme se na další ročník soutěže. [...]

Kategorie: Nezařazené

Ředitelka ZŠ Strančice, okres Praha – východ  vyhlašuje  podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na dny:  2. května 2014 a 9. května 2014 z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno. Mgr. Kateřina Schejbalová, ředitelka ZŠ

Kategorie: Nezařazené

S radostí vám oznamujeme, že naší škole byl propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně pro roky 2014 – 2016. Jedná se o nejvyšší možné ocenění v soutěži KEV – Klubu ekologické výchovy a Středočeského kraje. 1. stupeň byl udělen jen 30 školám ze 130 přihlášených. Zúročila se tak naše práce v oblasti ekologické výchovy [...]

Kategorie: Nezařazené

Burza dětského oblečení a výbavy   JARO -  LÉTO  2014 v ZŠ Strančice   Příjem věcí k prodeji ……………………  pátek   11.04.   16:00 – 19:00 Prodej  ……..……………………………….. sobota  12.04.   14:00 – 17:00 Výplata a výdej neprodaných věcí  …. neděle  13.04.   15:00 – 16:00   Provětrejte šatník a dejte do oběhu to, z čeho vaše děti vyrostly, nebo je omrzelo. [...]

Kategorie: Nezařazené

Národní centrum bezpečnějšího internetu, ZŠ Strančice a Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Strančice srdečně zvou na seminář DĚTI ONLINE aneb RIZIKA NA INTERNETU Termín: 25. března 2014, 18:00 – 19:30 hodin Obsah semináře: Rizika internetu a online komunikace: Typologie a charakteristika rizikových jevů spojených s užíváním internetu a nových technologií Kyberšikana a jak [...]