Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Zápis pro školní rok 2021/22

Textový editor

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

 je stanoven 13. 4. 2021 od 14:00 v Základní škole Emila Kolbena

 Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku 2020/2021.

Vzhledem k probíhající pandemii ke dnešnímu dni (15. 2. 2021) nemohu předem oznámit, jakou formou bude zápis k povinné školní docházce probíhat. V minulém roce z důvodu probíhající pandemie a na základě opatření MŠMT proběhl zápis jinou formou: bez osobní přítomnosti dětí ve škole pomocí registračního systému, termín zápisu byl prodloužen do více dnů. Sledujte web školy, kde budeme průběžně informace aktualizovat vzhledem k epidemiologické situaci, která se mění v krátkém časovém úseku a s ní i související opatření.

Jak u nás průběh zápisu probíhá?

U zápisu vítají naše předškoláčky různé pohádkové postavičky (žáci 9. třídy), které je odvedou k paní učitelce do třídy, kde proběhne motivační část zápisu. Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a motivační části zápisu.

Formální část zápisu plní zákonný zástupce a slouží k vyplnění potřebných dokumentů.

Motivační část zápisu je založena na rozhovoru učitelky s dítětem a dalších činnostech dítěte. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností na základě školou vybraných činností. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Po ukončení motivační části obdrží dítě Upomínkový list a vybere si dáreček, který pro něj připravili budoucí spolužáci.
V čase, kdy je předškolák ve třídě s paní učitelkou, zákonný zástupce vyplňuje žádost (formální část zápisu) o přijetí a další dokumenty (lze stáhnout z našeho webu a přinést již vyplněné), nebo se samozřejmě může zúčastnit ve třídě zápisu i se svým dítětem a potřebné dokumenty vyplnit později. Po motivační části odvede pedagog dítě k zákonnému zástupci a spolu pohovoří o všem, co vyplynulo z motivační části zápisu, případně co rodiče v souvislosti s nástupem do první třídy čeká aj.

Zápis do první třídy je velký mezník v životě každé rodiny, naším velkým přáním je, aby děti odcházely od zápisu usměvavé, spokojené a hlavně, aby se těšily do 1. třídy.

Vzhledem k současné situaci sledujte web školy.

Těším se na budoucí spolupráci.

S pozdravem

Kateřina Schejbalová, ředitelka školy

 

Díky, že jste si vybrali nás!!!

Co Vašim dětem nabídneme?

 • nadstandardní zázemí (materiální i výukové)
 • nadstandardní vybavení pro výuku tělesné výchovy (nová multifunkční tělocvična v budově školy, venkovní multifunkční hřiště v areálu školy)
 • venkovní učebna
 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima rodinné školy
 • všechny děti známe a zajímáme se o ně, na naší škole se navzájem stále zdravíme
 • školní psycholožka k dispozici ve škole
 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích, moderní PC učebna (kapacita 30 počítačů), zařazujeme využití tabletů  do  výuky pro zvýšení kompetencí žáků a zpestření výuky
 • angličtina již od 1. ročníku
 • rodilá mluvčí ve výuce anglického jazyka již od 1. třídy, zároveň probíhá tandemová výuka
 • speciální pedagog ve škole
 • krásné třídy
 • kvalitní výuka – dokazují to i výsledky SCIO testů, kterými své žáky každoročně testujeme
 • velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ
 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění
 • na škole dlouhodobě funguje Klub mladého diváka
 • prevence proti sociálně patologickým jevům, dlouhodobé programy primární prevence již od 1. třídy, práce s třídním kolektivem
 • výborná kuchyně – výběr ze dvou jídel ve ŠJ po celý školní rok (nesmažíme, nepoužíváme instantní polotovary)
 • nadstandardní péče o žáky s SPU
 • výborná školní družina (pro žáky 1. – 4. tříd), školní klub
 • ozdravné pobyty formou projektových dnů
 • lyžařské výcviky
 • plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku

A mnoho dalších aktivit. Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi !!

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus