head picture
Zájmové kroužky 2018/19

Kroužky na rok 2018/2019

Informace jsou zatím předběžné, vedoucí jednotlivých kroužků upřesní a potvrdí termíny, stránka bude průběžně aktualizována

Zájmové kroužky obvykle začínají až v druhé polovině září nebo začátku října po aktualizaci rozvrhu a obsazenosti učeben.Kontaktujte vedoucí kroužků.


Gymnastika

Středa 16:30-17:30 ve Strančicích (ZŠ Strančice)

je pro velký zájem nově otevřen jako GYM PŘÍPRAVKA, pro děti roč. nar. 2010-2012 (cca 6-9let).

kurzy_gymnastiky_TVT_Motion_Strančice 2018-2019

http://tvtmotion.cz/


Florbal

 

 

FLORBAL STRANČICE- školní rok 2018/2019

Kontakt na vedoucí:

Mgr. Ladislava Kočvarová, tel.: 777 625 232   e-mail: ladka.kocvarova@seznam.cz

 Letos začínáme 14. září 2018 a končíme 31. května 2019

Budeme trénovat vždy v PÁTEK v tělocvičně ZŠ Strančice

(kromě školních prázdnin, dnů ředitelského volna na škole, svátků a mimořádných okolností)

ve dvou skupinách

15:00 – 16:00 (1.- 3. třída), 16:00 – 17:00 (4.- 9.třída)

CENA:   1900,-Kč  na  celý školní rok  2018-2019 nebo pololetně ve dvou splátkách 1150,- Kč

 Způsoby platby:

  1. Bezhotovostně na číslo účtu  670100-2210681050/6210

Variabilní symbol  –  rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce  –  jméno dítěte + florbal Strančice

V hotovosti na některé z následujících hodin.

Formy a termíny platby :

  1. Jednorázovou splátku 1 900,- Kč na celý školní rok uhraďte prosím do 28. září 2018.  
  2. V případě, že zvolíte splátku na dvě samostatná období

(14. září   – 31. leden  a 1. únor  – 31. květen) uhradíte 2x 1150,- Kč.

První platbu do 28. září 2018 a druhou do 15.února 2019.

DŮLEŽITÉ!!!  Pokud vaše dítě navštěvuje školní družinu, musíte družině oznámit, že bude chodit

na florbal a že bude odcházet se mnou, že ho z družiny vyzvednu, následně kam se vrací, jestli zpět

do družiny, nebo bude odcházet z florbalu domů, případně, že ho po florbalu vyzvednete

vy- zákonní zástupci nebo někdo vámi určený.

Těším se na spolupráci, Laďka Kočvarová.

Přihláška  – FLORBAL STRANČiCE

Florbal Strančice- platba+přihláška 2018_19


ANGLIČTINA PRO 1.-4. TŘÍDU

Kroužky probíhají od začátku ŘÍJNA do konce KVĚTNA. Veškeré lekce vedu já osobně. Pokud je lekce zrušena ze strany vyučujícího je poskytnuta náhradní hodina nebo finanční kompenzace. Pokud je lekce zrušena ze strany žáka či školy kompenzace se neposkytuje.

ČASOVÝ ROZVRH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

ÚTERÝ  

1.TŘÍDA                 12.05 -12.50

3.TŘÍDA                 12.55- 13.40

CENA: 1500,-KČ/POLOLETÍ

Platbu provádějte až po SMS výzvě, která přichází koncem září.

Počáteční časy se mohou mírně posouvat (cca 10 minut) v závislosti na rozvrzích dětí a kapacitě volných učeben.

O veškerých změnách budete informováni  prostřednictvím SMS zprávy.

Konkrétní učebny budou uvedeny týden před začátkem kursu. Děti si vyzvedávám v družině a po hodině je předávám tamtéž .

 

Přihlásit se můžete jednoduše pomocí SMS ve tvaru

STRA+TŘÍDA+PŘÍJMENÍ STUDENTA (např. STRA3NOVAKOVA)

na telefonní číslo 607 517 988.

V nejbližší možném čase obdržíte potvrzovací SMS. Telefonní číslo, ze kterého pošlete SMS bude používáno dále jako váš kontakt pro veškeré další INFO.

Další informace na

www.anglictina-ptackova.webnode.cz

Mgr. Ptáčková Jarmila


 

KERAMIKA

Martina Jírová

Kroužek keramiky probíhá na této škole přes deset let. Je to výborná forma relaxace pro tvořivé děti, uplatní zde svou fantazii, procvičí si jemnou motoriku a dokáží hlíně propůjčit svou osobitost. Inspirujeme se nejčastěji přírodou , ale i věcmi kolem nás. Čtyři lekce jsou tématické, každá pátá je lekcí volnou a je na každém, co vytvoří. Vypálené a naglazované výrobky si děti odnesou domů.

Kroužek probíhá každou středu ve třech skupinách a to

od 13,00 hod.

od 14,00 hod.

od 15,00 hod.

O prázdninách a dnech ředitelského volna se kroužek nekoná.

 Pomůcky nejsou potřeba, děti si mohou nosit zástěru, ale není to nutné, vše s čím pracujeme se dá lehce vyprat. Je vhodné nosit tašku nebo sáček s hadříkem pro bezpečný odnos výrobků.

Úhrada je formou předplatného na 10 lekcí, cena jedné lekce je 150,- Kč. Platbu ve výši 1500,- Kč prosím poukažte na účet 109426451/0300 , uveďte prosím přidělený variabilní symbol a do poznámky jméno dítěte a lekce , kterých se platba týká(např.1.-10.). Ve školním roce proběhne pravděpodobně 35. lekcí, poslední bude 12.6.2019. Během jednoho zúčtovacího období si děti mohou nahradit výrobkem max. 2 nevyčerpané lekce.

Kontakt: Martina Jírová 777 238 180


 HOKUS POKUS

Hokus pokus ZS Strancice