head picture
Zájmové kroužky 2019/20

Kroužky na rok 2019/20

Informace jsou zatím předběžné, vedoucí jednotlivých kroužků upřesní a potvrdí termíny, stránka bude průběžně aktualizována

Zájmové kroužky obvykle začínají až v druhé polovině září nebo začátku října po aktualizaci rozvrhu a obsazenosti učeben.Kontaktujte vedoucí kroužků.

V letošním školním roce je prostorová kapacita školy naplněna. Prostory jsou potřebné pro odpolední výuku, výuku ZUŠ, potřeby školní družiny, proto jsme bohužel neměli již prostory pro všechny kroužky a zájmové aktivity, které zde probíhaly dříve. Děkujeme za pochopení.


 HOKUS POKUS

HOKUS POKUS ZS Strančice

 ČTVRTEK 13:00 – 13:45

 Přihlášky : WWW.LAMAMKA.CZ

Anglický jazyk

Vážení rodiče, vzhledem ke komplikované situaci ohledně nedokončené přístavby školy se nedá ještě pracovat s definitivními rozvrhy a proto kroužek začne nejdříve v říjnu. Časy jsou pouze orientační, ÚTERÝ platí.

Můžete se však již přihlašovat (pro představu o počtu dětí) s tím, že přesné časy budou před začátkem kursu upřesněny

ČASOVÝ PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

                 ÚTERÝ

1.TŘÍDA                 12.05 -12.50      

2.TŘÍDA                12.50-13.35

3.TŘÍDA                 13.35- 14.20

4.TŘÍDA                14.20-15.25

CENA: 1550,-KČ/POLOLETÍ

 Přihlásit se můžete jednoduše pomocí SMS ve tvaru

STRA+TŘÍDA+PŘÍJMENÍ STUDENTA (např. STRA3NOVAKOVA)

na telefonní číslo 607 517 988.

V nejbližší možném čase obdržíte potvrzovací SMS. Telefonní číslo, ze kterého pošlete SMS bude používáno dále jako váš kontakt pro veškeré další INFO.

Další informace na

www.anglictina-ptackova.webnode.cz

Mgr. Ptáčková Jarmila

 

Gymnastika v TV Strančice

kurzy-gymnastiky

Středa 16:30-17:30 ve Strančicích (ZŠ Strančice) od 25.9.2019

pro velký zájem nově otevřen jako GYM PŘÍPRAVKA,(cca 6-9let) Úterky: 16:30 – 18:30 od 24.9.2019

přihlášky a informace:

http://tvtmotion.cz/

tvt.motion@centrum.cz

 

 


Florbal

FLORBAL STRANČICE- školní rok 2019/2020

Přihlášku vyplňte a pošlete scan na emailovou adresu nebo vytiskněte a přineste na první hodinu florbalu. Nicméně e-mailem či prostřednictvím sms své dítě přihlašte včas, kapacita kroužku je omezena.

Kontakt na vedoucí:

Mgr. Ladislava Kočvarová, tel.: 777 625 232   e-mail: ladka.kocvarova@seznam.cz

Letos začínáme v pátek 13. září 2019 a končíme 29. května 2020

Budeme trénovat vždy v PÁTEK v tělocvičně ZŠ Strančice

(kromě školních prázdnin, dnů ředitelského volna na škole, svátků a mimořádných okolností)

ve dvou skupinách

15:00 – 16:00 (1.- 3. třída), 16:00 – 17:00 (4.- 9.třída)

 

CENA:   1900,-Kč  na  celý školní rok  2019-2020 nebo pololetně ve dvou splátkách 1150,- Kč

 

Způsoby platby:

  1. Bezhotovostně na číslo účtu  670100-2210681050/6210

Variabilní symbol  –  rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce  –  jméno dítěte + florbal Strančice

  1. V hotovosti na některé z následujících hodin.

Formy a termíny platby :

  1. Jednorázovou splátku 1 900,- Kč na celý školní rok uhraďte prosím do 27. září 2019.  
  2. V případě, že zvolíte splátku na dvě samostatná období

(13. září   – 31. leden 2020  a 6. únor  – 29. květen 2020) uhradíte 2x 1150,- Kč.

První platbu do 27. září 2019 a druhou do 14.února 2020.

 

DŮLEŽITÉ!!!  Pokud vaše dítě navštěvuje strančickou školní družinu, musíte družině oznámit,

že bude chodit na florbal a že bude odcházet se mnou, či mými asistenty a že ho z družiny vyzvednu,

následně kam se vrací, jestli zpět do družiny, nebo bude odcházet z florbalu domů, případně, že ho po

florbalu vyzvednete vy- zákonní zástupci nebo někdo vámi určený.

 

Těším se na spolupráci, Laďka Kočvarová.

Přihláška zde:

Florbal Strančice- platba+přihláška 2019_20

 


 

KERAMIKA

Martina Jírová

Kroužek keramiky probíhá na této škole přes deset let. Je to výborná forma relaxace pro tvořivé děti, uplatní zde svou fantazii, procvičí si jemnou motoriku a dokáží hlíně propůjčit svou osobitost. Inspirujeme se nejčastěji přírodou , ale i věcmi kolem nás. Čtyři lekce jsou tématické, každá pátá je lekcí volnou a je na každém, co vytvoří. Vypálené a naglazované výrobky si děti odnesou domů.

Kroužek probíhá každou středu ve třech skupinách a to

od 13,00 hod.

od 14,00 hod.

od 15,00 hod.

Prosím všechny účastníky loňského kurzu o potvrzení účasti do 12.9.2019, abychom mohli zahájit kroužek dle rozpisu.

Zahájení ve středu 18.9.2019, pokud to umožní podmínky ve škole.

O prázdninách a dnech ředitelského volna se kroužek nekoná.

 Pomůcky nejsou potřeba, děti si mohou nosit zástěru, ale není to nutné, vše s čím pracujeme se dá lehce vyprat. Je vhodné nosit tašku nebo sáček s hadříkem pro bezpečný odnos výrobků.

Úhrada je formou předplatného na 10 lekcí, cena jedné lekce je 150,- Kč. Platbu ve výši 1500,- Kč prosím poukažte na účet 109426451/0300 , uveďte prosím přidělený variabilní symbol a do poznámky jméno dítěte a lekce , kterých se platba týká(např.1.-10.). Ve školním roce proběhne pravděpodobně 35. lekcí, poslední bude 12.6.2019. Během jednoho zúčtovacího období si děti mohou nahradit výrobkem max. 2 nevyčerpané lekce.

Kontakt: Martina Jírová 777 238 180


ZUŠ

Výuka ZUŠ Říčany  probíhá v rámci stanoveného rozvrhu, škola poskytuje pouze prostory