head picture
Školní psycholog

Školní psycholog

Na naší škole působí jako školní psycholog  PhDr. Iveta Míková (čtvrtek dopoledne), externí kapacita a odborník regionu.

Díky pochopení zřizovatele jsme mohli tuto službu realizovat. Zřizovatel nám do ročního rozpočtu přiznal finanční dotaci na plat školního psychologa.

Náplň práce tvoří:

  • prevence školní neúspěšnosti
  • primární prevence patologických jevů
  • kariérové poradenství
  • odborná podpora při integraci žáků se specifickými poruchami učení
  • péče o nadané a talentované žáky
  • besedy o aktuálních problémech mládeže
  • individuální konzultace pro žáky, rodiče, učitele
  • školní zralost, rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí (do spolupráce zasahuje i MŠ)

Kontakt:         tel.: 603 470 977

e- mail: ivmik@seznam.cz

 

Těším se na spolupráci a jsem s pozdravem

 

PhDr. Iveta Míková, září 2018