Školní psycholog

Školní psycholog

Na naší škole působí jako školní psycholog  PhDr. Iveta Míková (čtvrtek dopoledne).

Díky pochopení zřizovatele jsme mohli tuto službu realizovat. Zřizovatel nám do ročního rozpočtu přiznal finanční dotaci na plat školního psychologa.

Náplň práce tvoří:

  • prevence školní neúspěšnosti
  • primární prevence patologických jevů
  • kariérové poradenství
  • odborná podpora při integraci žáků se specifickými poruchami učení
  • péče o nadané a talentované žáky
  • besedy o aktuálních problémech mládeže
  • individuální konzultace pro žáky, rodiče, učitele
  • školní zralost, rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí (do spolupráce zasahuje i MŠ)

Kontakt:         tel.: 603 470 977

e- mail: ivmik@seznam.cz

Aktuálně:

Vážení rodiče

Jako každý rok Vám nabízím ve spolupráci se základní školou možnost účasti Vašeho dítěte v testech profesní orientace.

Komu jsou testy určeny? Žákům  9. tříd ZŠ.

Důležité je také vědět, že testy nejsou zadávány paušálně všem, ale výběrově dle zájmu dětí tj. žákům např.

– ještě nerozhodnutým

-studijně motivovaným, ale zvažujícím směr studia

 

Test je koncipován tak, abyste se o dítěti dozvěděli maximum z oblasti jeho rozumového nadání, osobnostních charakteristik a jeho zaměření na profesní-studijní činnost.

Zadání testů probíhá v budově školy 18. 10. 2018 a to od 08,00h v ZŠ Strančice.

V případě zájmu je třeba odevzdat paní výchovné poradkyni přihlášku dítěte k testu s podpisem a souhlasem jeho zák. zástupce. Přihláškou se rozumí spodní díl tohoto letáku pod čarou.

 

Cena testu-individuálně-1700,-Kč na osobu

skupinově poskytuji slevu, tzn. cena testu je 400,-Kč na osobu

 

Součástí testu je i závěrečná konzultace s Vámi a Vašim dítětem nad výsledky testu opět ve škole v termínu, který Vám bude s dostatečným předstihem sdělen při testech.

Finanční obnos bude vybírán předem.

 

 

 

Všechny případné dotazy Vám ráda zodpovím na tel. 603 470 977 nebo na e-mailu ivmik@seznam.cz

 

Těším se na spolupráci a jsem s pozdravem

 

PhDr. Iveta Míková, září 2018