head picture
Školní psycholog

Školní psycholog

Na naší škole působí jako školní psycholog  PhDr. Iveta Míková (čtvrtek dopoledne), externí kapacita a odborník regionu.

Díky pochopení zřizovatele jsme mohli tuto službu realizovat. Zřizovatel nám do ročního rozpočtu přiznal finanční dotaci na plat školního psychologa.

Náplň práce tvoří:

  • prevence školní neúspěšnosti
  • primární prevence patologických jevů
  • kariérové poradenství
  • odborná podpora při integraci žáků se specifickými poruchami učení
  • péče o nadané a talentované žáky
  • besedy o aktuálních problémech mládeže
  • individuální konzultace pro žáky, rodiče, učitele
  • školní zralost, rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí (do spolupráce zasahuje i MŠ)

Kontakt:         tel.: 603 470 977

e- mail: ivmik@seznam.cz

Těším se na spolupráci a jsem s pozdravem

PhDr. Iveta Míková

AKTUÁLNĚ: 

Vážení rodiče

Jako každý rok Vám nabízím ve spolupráci se základní školou možnost účasti Vašeho dítěte v testech profesní orientace.

Komu jsou testy určeny? Žákům 9. tříd ZŠ.

Důležité je také vědět, že testy nejsou zadávány paušálně všem, ale výběrově dle zájmu dětí tj. žákům např.

– ještě nerozhodnutým

-studijně motivovaným, ale zvažujícím směr studia

 

Test je koncipován tak, abyste se o dítěti dozvěděli maximum z oblasti jeho rozumového nadání, osobnostních charakteristik a jeho zaměření na profesní-studijní činnost.

Zadání testů probíhá v budově školy 17. 10. 2019 a to od 08,00h v ZŠ Strančice.

V případě zájmu je třeba odevzdat paní výchovné poradkyni přihlášku dítěte k testu s podpisem a souhlasem jeho zák. zástupce. Přihláškou se rozumí spodní díl tohoto letáku pod čarou.

Cena testu-individuálně-1900,-Kč na osobu

skupinově poskytuji slevu, tzn. cena testu je 400,-Kč na osobu

Součástí testu je i závěrečná konzultace s Vámi a Vašim dítětem nad výsledky testu opět ve škole v termínu, který Vám bude s dostatečným předstihem sdělen při testech.

Finanční obnos bude vybírán předem.

Všechny případné dotazy Vám ráda zodpovím na tel. 603 470 977 nebo na e-mailu ivmik@seznam.cz

 

Těším se na spolupráci a jsem s pozdravem

 

PhDr. Iveta Míková, září 2019