head picture
ŠKOLNÍ JÍDELNA

Projekt OBĚDY PRO DĚTI pro školní rok 2019/2020

 Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o možnosti pomoci dětem bez školních obědů o možnosti využití projektu OBĚDY PRO DĚTI pro školní rok 2019/2020 pro děti naší ZŠ (pod záštitou MPSV a MŠMT).

Projekt poskytuje společnost WOMWN FOR WOMEN. Pro ty, kteří chtějí přispět, je možnost zaslat finanční částku na transparentní účet: 888 555 999/5500 (více na www.obedyprodeti.cz).

Partnerem pro spolupráci s výše uvedenou společností pro poskytnutí daru může být pouze škola, která zajistí vše potřebné. Dohodnutý finanční dar škole je poskytnut na základě darovací smlouvy. Nevyčerpané prostředky jsou po vyúčtování opět vráceny na transparentní účet.

Cílem projektu je poskytnout zcela anonymně pomoc dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školní jídelně.

Nestyďte si říci o pomoc“

 Rodiče se mohou obrátit na třídního učitele svého dítěte, nebo vedení školy a informovat se o této formě pomoci a využití.

Škola a její pracovníci zaručují anonymitu žáků i rodičů zapojených do projektu.

 Pro děti znamená dostupný školní oběd i to, že se necítí jiné, jsou součástí školního dění a mohou sdílet stejné zážitky, jako ostatní spolužáci. Prokázáno je také, že oběd děti nejen nasytí,  ale  díky němu děti získají daleko víc. Zlepšují si školní docházku, jsou iniciativnější a sebevědomější, soustředěnější a klidnější, také se lépe zapojují do kolektivu spolužáků.

Pro rodiče stačí udělat pouze 2 základní kroky a poté nebrání nic tomu, aby dítě začalo chodit na obědy.

 1. Obrátit se na školu
 2. Dát souhlas s nakládáním s osobními údaji (formulář-odkaz níže)

 Rodiče bychom dále rádi požádali, aby své dítě řádně odhlašovali z obědů. Ušetřené finanční prostředky budou vráceny zpět na transparentní účet.

Neváhejte se v případě potřeby pro Vaše dítě na nás obrátit.

Mgr. Kateřina Schejbalová

Ředitelka školy

Formuláře:

Souhlas rodičů

Odkaz na web:      www.obedyprodeti.cz

 


AKTUÁLNĚ:

Od 11.3.2020 vzhledem k nařízení vlády ČR je ŠJ mimo provoz.

Informace k ŠJ: V systému není vidět, že jsou odhlášeny obědy, ale obědy se automaticky odhlašují od 11.3.2020. Bohužel paní vedoucí ŠJ byla z preventivních důvodů nepřítomna a za systém je zodpovědná,ale jedná se pouze o administrativní informaci, která bude upravena.

Děkujeme za pochopení.

 

Oznámení o navýšení ceny školního  stravného!  Od 1. 9. 2018 platí nové ceny obědů:

 1. kat. 7-10  28,-Kč 
 2. kat. 11-14 32,-Kč 
 3. kat. 15 a více 34,-Kč 

Ceny potravin rostou a pro zachování kvality jídla navyšujeme cenu školního stravného.     U strávníků platících přes bankovní účet, je zapotřebí navýšit limit.

První zálohová platba by měla proběhnout nejpozději do 20. srpna!

Žádáme  rodiče,aby platili přesné měsíční částky určené pro tento školní rok a to pouze zálohu nejvýše na dva měsíce podle novelizace   “ Vyhláška č.107/2008 Sb. o školním stravování – ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb. s účinností dnem 1.září 2017.Děkujeme za pochopení.

ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti byl přidělen symbol …………… Uvádějte ho při každé platbě obědů, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!!

Způsob platby stravného zálohově trvalým příkazem-pouze převodem dané částky na účet možnost i přes poštovní poukázku /k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny/
Doporučujeme Vám platbu trvalým příkazem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas.

Obědy plaťte na bankovní účet č. 428101339/0800 nejpozději do 20-tého dne předcházejícího měsíce, aby platba byla připsána nejpozději do 25. dne v měsíci. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Dokud neobdržíme Vaší platbu, Vaše dítě nebude mít nárok na oběd. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.


 

Školní jídelna ve Strančicích byla otevřena v září 2004 roku, spolu s novou přístavbou základní školy. Jedná se o kuchyň s nejmodernější technologií a zázemím. Pracují zde čtyři zaměstnanci, kteří připravují rozmanité obědy pro cca 250 strávníků.

Od září 2011 proběhla změna v obsazení kuchyně a začalo se i zdravěji vařit. Zpočátku některým dětem nechutnalo. Hlavním důvodem proč dětem zpočátku nechutnalo, byl přechod z polotovarů, smažených jídel a jídel ochucených glutamátem. Teď vaříme zdravě: používáme kvalitní olej z toho víceméně olivový, polévky vaříme z masa a zeleniny-poctivý vývar, nesmažíme, ale pečeme a vaříme v páře, na dochucení jídel a polévek používáme pouze ingredience, které neobsahují glutaman sodný, maso objednáváme pouze čerstvé a nejvyšší jakosti, např: mleté si sami nameleme atd. Na zapití oběda používáme čaje ovocné nebo tmavý cejlonský, ovocné koncentráty bez um. sladidel a barviv, děti mají ještě na výběr čistou vodu s čerstvým citrónem.

Díky podpoře zřizovatele se  od září 2017 nainstalovala v kuchyni nová pánev. Jedná se o multifunkční stroj FRIMA 211-víceúčelová pánev-universální využitelnost, maximální produktivita, zaručeně nejlepší výsledky přípravy, nejjednodušší používání-prostě a stručně  řečeno: sloučili se funkce běžných varných přístrojů, jako je sklopná pánev ,kotel, sporák  do jednoho multifunkčního  přístroje.

Foto: Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí ŠJ :  Eliška Siró

KONTAKT

Školní jídelna telefon: + 420 604 442 048

E-mail: jidelna@skolastrancice.cz  , siro@skolastrancice.cz

Informace pro rodiče:

Odhlášky obědů je též možno provádět přímo  na adrese: www.strava.czdo 7.00 hod odhlašovaného dne. /Je to pro  Vaší lepší a rychlejší kontrolu/

Nestihnete-li si oběd včas odhlásit, můžete si jej vyzvednout v době od 11.00-11.30hodin ve ŠJ do přinesených vlastních,čistých nádob.

V době nemoci má žák nárok pouze první den na zvýhodněnou stravu ! Pokud dítě neohlásíte bude Vám dodatečně doúčtována částka v plné výši uvařené porce.

I.kat.53,-Kč  II.57,-Kč III.59,-Kč

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

Dietní stravování neprovádíme. Pouze vycházíme vstříc tím, že donesený pokrm /přinést do 8 hod. ráno/ohřejeme. Rodiče musí podepsat potvrzení ve školní jídelně /bude platit na celý školní rok/že jídlo donesené z domova je zdravotně nezávadné. Nádobu umyjeme-zbytky nedojedeného  jídla z hygienických důvodů nevracíme.Děkujeme za pochopení.

 

Kategorie dětí:

7- 10let á 28- Kč, záloha  616,-/měsíc

 11- 14let á 32,-Kč záloha  704,-/měsíc

 15 let a více á 34,-Kč záloha  748,-/měsíc

 

ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti byl přidělen  symbol …………… Uvádějte ho při každé platbě obědů, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!! Způsob platby strávného:

 •   zálohově trvalým příkazem-pouze
 •   převodem dané částky na účet
 •  možnost i přes poštovní poukázku /k vyzvednutí  u vedoucí školní jídelny/

Doporučujeme Vám platbu trvalým příkazem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas. Obědy plaťte na bankovní účet č. 428101339/0800 nejpozději do 20-tého dne předcházejícího měsíce, aby platba byla připsána nejpozději do 25. dne v měsíci. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Dokud neobdržíme Vaší platbu, Vaše dítě nebude mít nárok na oběd. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.

 

V jídelně je instalován elektronický systém, ve kterém jsou dosud používané stravovací průkazky nahrazeny bezkontaktním čipem.Svému dítěti pořídíte čip v ceně 120,-Kč . Čip bude zakoupen na začátku školní docházky a bude majetkem žáka po celou dobu školní docházky na ZŠ Strančice. Před ukončením školní docházky je žák (zákonný zástupce) povinen osobně čip předat vedoucí školní jídelny, která mu vrátí finanční částku. Pokud bude čip poškozený/okousaný,otlučený/, popř. nefunkční, finanční částka navrácena nebude. Čip lze vrátit pouze do 2 měsíců po ukončení školní docházky na škole. Identifikační čip nese pouze jedinečné číslo, které je přiděleno konkrétnímu strávníkovi. Všechny ostatní informace o objednané stravě, stavu konta atd. jsou vedeny v řídícím programu u vedoucí školní kuchyně. Strávník se tedy nemusí obávat, že když čip ztratí, nebude mu vydána strava. Při zapomenutí čipu je žák povinen informovat o této skutečnosti vedoucí školní jídelny, která zkontroluje stav jeho účtu a rozhodne, zda mu oběd bude vydán. Takto musí žák postupovat i při ztrátě čipu. Ztracený čip bude zablokován a za nový čip je žák povinen složit opět zálohu 120,-Kč.

Řád školní jídelny

Objednávání stravy

Systém je vybaven možností objednávání a odhlašování přes internet na adrese:

www.strava.cz

 Dostanete se do dialogu pro přihlášení :

 1. 1.    Zařízení (číslo pro registraci školy)  7579
 2. 2.    Uživatel     příjmení.jméno,  např. novak. jan
 3. Heslo – Variabilní symbol  pro platby Vašeho dítěte ve   školní jídelně
 4. 4.    Při objednání stravy potvrďte položku Objednávky, proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením Odeslat.
 5. 5.    Ze systému se odhlásíte potvrzením položky Odhlášení.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz

 

Stále platí odhlašování oběda telefonicky do 7.00 hod ráno.!!!!!!!  Nebo SMS do 7.00hod ráno!!!!!    604 442 048

Chceme Vás požádat, abyste hlídali výši kreditu Vašich dětí a včas jim dobíjeli. Platby na účet školy s přesným variabilním symbolem (ne družinovým) musí být za žáka zaslány nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce. Pokud nebude mít strávník nabitý kredit, nebude mu vydán oběd.

Doporučujeme platbu trvalým příkazem.

 V naší jídelně jsme zavedli  možnost výběru ze dvou druhů obědů! Vždy od poloviny září do konce května !

Například v pondělí do pondělí 14hod , úterý do úterý 14hod……

Důležité upozornění: ukončení objednávání každého dne je vždy týden předem – do 14 hodin !

Objednávky vždy na další měsíc budou zpřístupněny od 25.dne přechozího měsíce  na www.strava.cz

Případné dotazy ohledně jídelny na telefonu školní jídelny:  604 442 048

Eliška Siró

vedoucí školní jídelny

Happy_snackd

 

JÍDELNÍČEK
Jídelníčky najdete na stránkáchwww.strava.cz 






Ovoce,zelenina,moučníky nebo mléčné dezerty v týdnu dle finančního limitu.Změna jídelního lístku vyhrazena!

 

 

 


 

PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY
Adresa školy:
Základní škola Strančice,
okres Praha –  východ
Revoluční 170 251 63
Strančice IČO:   709 41 718
Tel :                     +420 604 442 048
Vedoucí ŠJ :       Eliška Siró

1. Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005Sb.o školním stravování a zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání.

 

2. Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování

 

3. Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11. 30 hod do 13. 45 hod.

 

4. Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu.

 

5. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují/výjimku  tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky k výdejnímu místu/.

 

6. Z důvodů bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem pracovník vykonávající pedagogický dozor. Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Nahlásí toto pracovnici provádějící úklid školní jídelny.

 

7. Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor nebo vedoucí školní jídelny/v její nepřítomnosti kuchařce/.V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi pomoc, informuje rodiče, příp. zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis di knihy úrazů.

 

8. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu v jídelně zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy!

 

9. Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Jídelníčky jsou na www.strava.cz –  pokud vaříme dvě jídla na výběr, mohou si týden dopředu změnit jídlo-z automatické jedničky na dvojku.

 

10. Jídlo je vydávané pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního kreditního čipu, který je strávník povinen zakoupit (120,-Kč) a denně nosit. Prokazuje se přiložením kreditního čipu ke čtecímu zařízení. Případnou ztrátu nebo znehodnocení kreditního čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit si nový čip. V případě, že strávník čip zapomene, nahlásí tuto skutečnost v určených hodinách u vedoucí školní jídelny, která prověří, zda má oběd nahlášený, zaplacený a pak dostane náhradní stravenku.

 

11. Stravné na obědy se platí zálohově předem. Je nutné, aby platba na následující měsíc byla připsána na účet ŠJ v termínu od 10. – 20. dne v měsíci probíhajícím.

 

12. Příspěvky na stravování se platí formou složenky nebo přes bankovní účet na bankovní spojení školy 428101339/0800 a s platným variabilním symbolem žáka nebo strávníka, který mu byl určen na začátku školní docházky.

 

13. Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhl.107/2005 Sb. O školním stravování takto: od školního roku 2005/06 se strávníci rozdělují do tří skupin.

 

Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním roce (1. 9.- 31. 08.) 11 nebo 15 let.

 

Cena obědů je od 1. 9. 2018 stanovena takto:

 

I. kategorie    7-10let           28,-Kč            záloha měsíčně                  616,-Kč

 

II. kategorie   11-14let         32,-Kč            záloha měsíčně                   704,-Kč

 

III. kategorie  15-a více         34,-Kč            záloha měsíčně                   748,-Kč

 

14. Odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy (nemoc, výlety, škola v přírodě, exkurze) individuálně do 7.00hod ráno

 

 

Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby na příští měsíc.

 

15. Strava nemocným žákům je vydávána pouze první den nepřítomnosti (viz §4 odst. 9 vyhlášky č.107/2005  Sb. o školním stravování. Výdej do čistých jídlonosičů v době od 11.00-11.30 hod ve školní jídelně.

 

Neodhlášené, nevyzvednuté obědy propadají. Od druhého dne nemoci nebo nepřítomnosti nemá žák nárok na dotovaný oběd. V případě, že strávník či jeho zákonný zástupce obědy neodhlásí, bude škola požadovat úhradu za uvařený oběd v plné výši nákladů na jeho přípravu. I.kat. 53,-Kč  II.kat.57,-Kč III.kat.59,-Kč .

 

16. Při ukončení docházky do školy jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního stravování odhlásit z důvodů  vyrovnání plateb za stravné   . Případné přeplatky se každým rokem vracejí strávníkům v červenci.

 

17. Cizím strávníkům školní jídelna obědy neposkytuje.

 

18. Podmínky pro poskytnutí dietního stravování

 

 

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do ZŠ, a to na základě dohody o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte, ředitelkou školy a vedoucí ŠJ. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě, odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výdejní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Dohoda o stravování dítěte – dieta

 

19. Všechny děti, které jsou přihlášeny a mají provedenou platbu, budou mít v případě možnosti výběru ze dvou jídel, na začátku měsíce automaticky dopředu objednanou stravu č. 1 na celý měsíc.

 

20. ALERGENY

 

od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku informace o alergenech obsažených v jídle. Naše školní jídelna tyto informace bude zveřejňovat od října 2014. Všichni zaměstnanci ŠJ byli proškoleni.

 

Seznam alergenů je publikovaný ve směrnici 2000/89ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011EU

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno (pouze závažná výjimka, a to podle bodu č. 18 Provozní řád školní jídelny). Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla.

 

Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

 

Přehled alergenů viz Tabulka

Seznam alergenů

Seznam alergenů

 

Vypracovala: E.Siró

Pedagogická rada schválila dne: 20.11.2014

Platné s účinností od 13.12.2014