head picture
ŠKOLNÍ DRUŽINA

AKTUALITY:

Aktuality a informace ze ŠD:
Informace k přijímání žáka do ŠD pro školní rok 2019/20:
O přijetí žáka do školní družiny rozhodla ředitelka ZŠ na základě žádosti zákonného zástupce a byli jste informováni prostřednictvím mailové komunikace vedoucí školní družiny. Listinnou formu obdržíte v průběhu prvního týdne v září.

Kapacita školní družiny je zcela naplněna na základě podaných žádostí a kritéria (věk dítěte).

Je možno přihlásit se do Školního klubu (provoz do 14 hod.) – informace Mgr. Postupová, případně vedoucí ŠD Bělohradská.

Je nutné doplnit informace k vyzvedávání žáka v ŠD a v pondělí 2. 9. je nutné  odevzdat vychovatelkám ŠD, budou přítomny  v budově A v jídelně .
Informace: belohradska@skolastrancice.cz nebo osobně 2. 9. 2018.

 

___________________________________________________________

Email : belohradska@skolastrancice.cz 

Vedoucí vychovatelka : Lenka Bělohradská, tel.731411549

Vychovatelka : Jana Kistulinczová

Vychovatelka : Andrea Bohoňková

Vychovatelka: Veronika Stejskalová Dis.

Vychovatelka školního klubu : Mgr. Alena Postupová, tel.733199571


Kapacita školní družiny je 116 žáků.

Směrnice k příjimání do ŠD

Provoz školní družiny 

PO  6.45-7.45   11.40 -17.00 hod

ÚT 6.45-7.45   11.40 -17.00 hod

ST  6.45-7.45   11.40 -17.00 hod

ČT 6.45-7.45   11.40 -17.00 hod

PÁ 6.45-7.45   11.40 -17.00 hod

Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ve školní družině není možné vyzvednout

žáky  od 13.30 hodin do 15.00 hodin!!

Úplata za ŠD činní: 200 Kč/měsíc

Platba se hradí:

ve dvou splátkách:

  • září 1000 Kč (1.pololetí), 
  • únor 1000 Kč (2.pololetí)

nebo za celý školní rok do konce září 2000 Kč jednou platbou

Nebude-li poplatek do konce daného měsíce  uhrazen, bude dítě ze ŠD vyloučeno. Poplatek se vrací pouze v tom případě, kdy žák souvisle, a to z vážných důvodů, nenavštěvuje ŠD po dobu delší než 28 kalendářních dnů.

Platba za ŠD je prováděna převodem na č.ú.428101339/0800. 

Každému žáku byl přidělen variabilní symbol,  který je nutné při platbě uvádět .

________________________________________________________________________________

 

Po projednání se zřizovatelem  se činnost školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2017/180 přerušuje (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání).

Pro rodiče ke stažení : 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Žáci budou uvolňováni ze ŠD mimo stanovený čas na přihlášce pouze po vyplnění písemné žádosti, která je zde ke stažení.

Nelze uvolňovat na základě telefonické žádosti ani mailu!

________________________________________________________________________________

ŠD má čtyři oddělení:

oddělení umístění třídy vychovatelka
1. přízemí A       1.A,3.A, Lenka Bělohradská
2. 2.patro B 2.A, 4.A,4.B Veronika Stejskalová
3. podkroví A 1.B,3.A,4.A Jana Kistulinczová
4. 1.patro A 2.B, 4.A,4.B Andrea Bohoňková

 

Ranní družina – 1. oddělení – Jana Kistulinczová, Andra Bohoňková

V 16:00 hod. se jednotlivá oddělení družiny, spojují do herny 1. oddělení.

Pokud se během dne nedozvoníte na vaše oddělení – zvoňte na oddělení č.1

________________________________________________________________________________

Řád Školního klubu

Provoz školního klubu:

Pondělí – pátek 12. 35 – 14.00 hod.

Školní klub je primárně pro žáky 2. stupně a je zdarma.

Kapacita ŠK je 30 žáků

Do školního klubu jsou přednostně přijímáni žáci čekající na kroužky a žáci dojíždějící.