head picture
MAS

Projekt Učení v přírodě

V  roce 2013 se nám podařilo získat finanční dotaci na výstavbu venkovní učebny. Dotaci jsme získali od Státního zemědělského investičního fondu v rámci dotačního titulu v rámci dotačního programu PRV, který v regionu Říčanska zajišťuje MAS Říčansko o.p.s. (z dotačního fondu EAFRD z EU, Programu rozvoje venkova ČR v rámci osy IV. LEADER).

Název projektu: Učení v přírodě

Hlavním záměrem podpořeného projektu je postavení venkovní učebny v podobě zastřešeného dřevěného altánu s kapacitou jedné běžné třídy. Chceme umožnit dětem trávit maximální možný čas na čerstvém vzduchu, a to jak během výuky, tak i v odpoledních hodinách hlavně v rámci školní družiny.

Současně chceme využít učebnu v odpoledních hodinách jako alternativní prostor pro zájmovou činnost školní družiny, která s ohledem na omezenou kapacitu školy nemá vlastní prostory.

Hlavní cíl projektu je v souladu s cílem tohoto programu a v souladu se státní vzdělávací politikou a státním programem EVVO.

V naší koncepci EVVO klademe důraz nejen na odborné vzdělávání, ale také na utváření a rozvíjení emocionálního vztahu dětí k přírodě a k životnímu prostředí. Nezbytnou podmínkou k tomu je, aby děti v příhodném prostředí trávili dostatečné množství času.  Cílem je tedy prostřednictvím výuky ve venkovní učebně u těchto dětí postupně rozvíjet pozitivní vztah k přírodě. Touto formou výuky sledujeme i další podstatný cíl: ukázat dětem a naučit je, že pobyt venku jim svědčí v mnoha ohledech – hezké slunečné počasí pozitivně ovlivňuje náladu, čerstvý vzduch zlepšuje schopnost myslet a soustředit se, narušení stereotypního chodu vyučování zmenšuje únavu, pobyt venku celkově regeneruje organismus. O tom všem samozřejmě lze pouze teoreticky mluvit ve vyučování v klasických třídách například v rámci témat „Člověk a zdraví“ a „Environmentální výchova“, ale daleko účinnější je přivést k tomuto poznání děti jejich vlastní zkušeností, která je důležitá pro jejich budoucí život. Objektivně tím zlepšíme současné reálné psychohygienické podmínky vyučování.

Prostřednictvím výuky na školní zahradě chceme rozvíjet u žáků kladný vztah k přírodě a poznávání nutnosti ochrany přírody. Celkově tak u nich rozvíjíme ekologickou etiku, utváříme citlivý a odpovědný vztah k přírodě, k životu.

Na projekt je uzavřeno více partnerským smluv s těmito partnery:

1. Mateřské centrum Lodička  http://www.mclodicka.cz/

2. místní podnikatel, zahradník, pan Milan Procházka     http://www.zahrady-zeleneudoli.cz/index.ifs

3. Základní umělecká škola Říčany    http://www.zusricany.cz/cs/o-skole

4. Místní knihovna Strančice   http://knihovnastrancice.webk.cz/

5. výrobce dřevěných hraček, řezbář, soukr. podnikatel F. Mrůzek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Strančice je partnerem projektu, který je realizován obcí Strančice v rámci dotačního programu PRV, který v regionu Říčanska zajišťuje MAS Říčansko o.p.s. (z dotačního fondu EAFRD z EU, Programu rozvoje venkova ČR v rámci osy IV. LEADER). Území MAS Říčansko leží v jihovýchodní části území Středočeského kraje, na území okresu Praha -Východ, přesněji na 70% bývalého okresu Praha-východ. Dále jedna obec leží na území okresu Praha-západ a dvě obce se nacházejí v okresu Benešov.

Zasahuje do správního obvodu pověřených obecních úřadů Říčany, Kamenice, Benešov, Jesenice a působí ve správním obvodu Říčan, Benešov a Černošice jako obci s rozšířenou působnosti.

MAS Říčansko sousedí na jihu s MAS Posázaví, na východě s MAS Podlipanskem a na severu s Regionem Pošembeří.

http://mas.ricansko.eu