head picture
e-Twinning

Aktivita eTwinning je určena učitelům a žákům všech typů škol ve 32 evropských zemích. Prostřednictvím moderních technologií školy navzájem spolupracují a realizují vzdělávací projekty na dálku.

Naším cílem je poznat jiné země, jejich kultury a zvyky, najít si kamarády, poznat jejich koníčky, školu, životní styl, naučit se užívat cizí jazyk v praxi, rozšířit si slovní zásobu, používat počítač, využívat internet, umět spolupracovat v týmu.

Do aktivity eTwinnningu je ZŠ Strančice zapojena od školního roku 2012-13.

Web projektu: https://twinspace.etwinning.net/26693/home

 Školní rok 2016/17

Celebrating Halloween – similar customs to holiday of other countries

Ve školním roce 2016/17 se opět naše škola zapojila do mezinárodní spolupráce mezi evropskými školami. V posledních letech se jedná o online spolupráci.

Projekt, který si naše škola vybrala, se nazýval Celebrating Halloween – similar customs to holiday of other countries (Oslava Halloweenu – podobné zvyky v různých zemích). Jednalo se o projekt, ve kterém kromě nás byla zapojena jedna škola z Makedonie a jedna škola z Rumunska. Žáci deváté třídy a zájemci ze sedmé třídy nejprve vyrobili lucerny z dýní (tzv. jack-ó-lanterns), nafotografovali jsme je a dali do eTwinningového prostoru, tzv. Twinspace, ke sdílení našim partnerským školám. Napsali jsme jim, že u nás oslava tohoto svátku spočívá právě v dekoraci domovů lucernami z dýní. Dále jsme si připravili pásmo v anglickém a českém jazyce o tom, jak se tento svátek slaví v anglicky mluvících zemích, a s tímto pásmem jsme seznámili všechny třídy školy. Ráno 25.11.2016 si již zmínění žáci 9. třídy a dvě dívky ze 7. třídy přinesli z domova kostýmy duchů, čarodějnic, příšer, kostlivců aj., oblékli se do nich a první dvě vyučovací hodiny poučili o svátku i pobavili prvňáčky i osmáky. Video z této akce jsme opět umístili do Twinspace ke sdílení. Též jsme napsali článek do místních novin a na webové stránky školy, zde též s ukázkou – videem. Zároveň již partnerské školy umístily rovněž svoje příspěvky, takže jsme potom mohli vidět video z Makedonie o tamních oslavách. Dověděli jsme se např., že se zde jedná o zábavu dospělých, že mají masky těžké, neboť jsou udělány z pravých zvířecích kůží, že se svátek jmenuje Vasilica a slaví se 14. ledna a že dvě místa v Makedonii jsou právě pro tento svátek vyhlášeným místem i pro turisty.  Naše děti zároveň umístily ke společnému sdílení do Twinspace i čtyři svoje prezentace o oslavách Halloweenu u nás a o historii tohoto svátku. Projekt se vydařil a rozšířil výuku angličtiny i obzory žáků.

 

Aktivita eTwinning 2013-2016