ZUŠ Říčany – detašované pracoviště

Základní umělecká škola Říčany  má detašované pracoviště v budově školy ve Strančicích,  není  to volnočasový kroužek a není součástí výuky  ZŠ Strančice.

Ředitelkou ZUŠ Říčany je Mgr. Iveta Sinkulová.

V prostorách školy probíhá výuka:

Hra na zobcovou flétnu , hra na lesní roh – vyučující: Mgr. Stanislav Suchánek.

Hudební nauka

Výtvarná výchova – Mgr. Helena Dušková

Kontakty a veškeré informace: na stránkách ZUŠ Říčany www.zusricany.cz.

__________________________________________________________________________________

ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK  DO ZUŠ

Vážení rodiče (i budoucích prvňáčků), na naší škole je   detašované pracoviště ZUŠ Říčany. Výuka,  zápis a veškeré informace jsou plně v kompetenci ZUŠ Říčany

Informace k zápisu pro školní rok 2016/2017:

ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ZUŠ ŘÍČANY – DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ STRANČICE (v budově ZŠ)

Zápis žáků pro školní rok 2016/2017 se uskuteční od 30. – 31.května 2016 v ředitelně ZUŠ Říčany, Masarykovo nám.57,  každý den od 14.00 – do 16.00 hodin. Přihláška  na www.zusricany.cz.

Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky.
HUDEBNÍ OBOR 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci podají přihlášku v daném termínu.
Přípravná hudební výchova pro děti předškolní 5 let a 6 let.
Do 1.ročníku  přijímáme děti od 7 let.
Děti přezkoušené v mateřských školách podají pouze přihlášku.
Ostatní uchazeči prokáží předpoklady ke studiu při podání  přihlášky – orientace v rytmu a intonaci, zpěv.
VÝTVARNÝ  OBOR 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci podají přihlášku v daném termínu
(30. – 31května 2016).
Přijímáme děti od 6 let.
Společně s přihláškou přinesou děti z domova vlastní výtvarné práce. Na základě podané přihlášky se zájemci dostaví k talentové zkoušce.
Talentová zkouška do výtvarného oboru  proběhne v pátek 3.června 2016 od 15.00 – 17.00 hodin (podle počtu přihlášených dětí) v budově výtvarného oboru – Masarykovo nám.1110 (objekt mezi farou a ZŠ ).

 

Děti doporučené k přijetí do přípravných ročníků event. náhradníci budou oznámeni na www.zusricany.cz  od 20.června 2016.
Prosím rodiče o přesné vyplnění přihlášky!!
Příjem žáků pouze do naplnění kapacity školy.
V případě, že se během září uvolní další místo v některém z oborů, budeme děti doplňovat na základě podaných přihlášek v zápisovém termínu (tj.v květnu 2016)

Schůzka rodičů všech nově  přijatých žáků  se uskuteční 5.9.2016 v 17.00 hodin ve třídě č.1 v ZUŠ Říčany , Masarykovo nám.57 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy:  323 602 278, 604 737 629 , 721 117 535
Prosíme, sledujte naše webové stránky www.zusricany.cz.
Přijďte, těšíme se na vás!!
Mgr. Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany