head picture
Kategorie: Nezařazené

Dne 29.5.2019 proběhl na ZŠ Emila Kolbena ve Strančicích projekt MEOW pod záštitou MAP ORP Říčany v rámci projektu: ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/17_047/0008643, kterého se zúčastnili žáci a učitelé angličtiny ze tří škol – ZŠ Mirošovice, ZŠ Kunice a ZŠ Emila Kolbena Strančice. Projekt, při kterém si poměřily […]

Kategorie: Nezařazené

Ve čtvrtek 30. 5. navštívila 2. A a 5. A zámek Loučeň se zámeckým parkem plným labyrintů a bludišť. Zámkem je provedl komorník a kněžna. Potom se za slunečného počasí děti prošly zajímavým parkem, kde bloudily ve dvanácti labyrintech a bludištích z různých materiálů. Z výletu byly nadšené :o)

Kategorie: Nezařazené

5. 2019 navštívily obě první třídy vilu Karla Čapka u Dobříše. Děti si připomněly pohádky -Loupežnickou, Doktorskou, Pošťáckou a mnoho dalších. Povídali jsme si o tom, jak Karel Čapek pohádky vymýšlel, o jeho vztahu ke zvířátkům, o foxteriéru Dášence, kterou měl velice rád, i o kočce Pudlince. Nezapomněli jsme ani na pohádky bratra Josefa – […]

Kategorie: Nezařazené

V sobotu 25. května 2019 se konal již XV. ročník Slavnosti otvírání studánky u sv. Anny, na kterém ani tento rok nechyběla naše škola. Po vystoupení dětí z mateřské školky přednesl školní sbor pod vedením paní učitelky Kulhavé tradiční pásmo písniček a básniček, z nichž některé byly dílem bývalých či současných žáků naší školy. I když se obloha na […]

Kategorie: Nezařazené

V pátek 31. května si žáci 9, třídy připravili pro své mladší spolužáky z 1. stupně dopoledne plné soutěžných úkolů v rámci dětského dne. V rámci vzájemné spolupráce si přišli i děti z místní mateřské školy.Počasí nám přálo a celé dopoledne se vydařilo  

Kategorie: Nezařazené

Bude mít král pravý meč? Tato otázka byla u prvňáčků nejčastějším dotazem a přichystala velké očekávání na den 23. května 2019, kdy vyvrcholil projekt pro podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář“ slavnostním složením slibu KNIZE. Za účasti paní knihovnice E. Gojdové, paní ředitelky Mgr. K. Schejbalové a svých rodičů děti očekávaly příchod krále Oldřicha I. […]

Kategorie: Nezařazené

Centrum sklářského umění – Huť František V úterý 21. května jsme jeli na výlet do Sázavy, kde jsme navštívili Centrum sklářského umění – Huť František. V Sázavě jsme se nejprve podívali k Sázavskému klášteru, nasvačili jsme se a vyrazili do sklárny. Paní průvodkyně Milena nám vyprávěla o historii a výrobě skla. V každé místnosti jsme měli za úkol najít […]

Kategorie: Nezařazené

Tato hra byla ukončena ke dni 9.5.2019. Bylo do ní zaregistrováno 126 týmů složených z 2281 žáků ZŠ a SŠ v České republice. My jsme se hry zúčastnili s týmem složeným z Honzy Holuba, Pepy Holomka a Patrika Brožka, všichni ze 7.A, a Hanky Fořtové ze 7.B. Jak se můžeme dočíst na stránkách eTwinningu, celkem 65 týmům se podařilo […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zvu na informativní schůzku, která se bude konat v naší škole ve čtvrtek  20 6. 2019 od 16.00 hod. Sejdeme se společně ve školní jídelně (vstup budovou A – zelená branka) Přijďte i s dětmi. Naši budoucí prvňáčci si vyzkouší ŠKOLU NANEČISTO Program: základní informace o  škole seznam pomůcek informace […]

Kategorie: Nezařazené

Hodiny přírodopisu a fyziky propojeny V rámci vrstevnického programu  proběhla praktická ukázka v hodinách přírodopisu 5. tříd  a prezentace jednoduchých strojů  (páka, nakloněná rovina…) staršími  spolužáky. Ukázku provedli žáci 7.A Pepa a Matěj. Jejich práci a vědomosti z hodin fyziky  jsme všichni hodnotili velkou jedničkou. B a B a děti 5.A

Kategorie: Nezařazené

Máme za sebou již téměř celý školní rok, kdy jsme měli poprvé možnost pracovat při výuce angličtiny tak dlouho a systematicky s rodilou mluvčí.  Zkušenost to byla veliká a nutno říct, že veskrze pozitivní. Jelani Spencer Joe k nám přijela z New Yorku prostřednictvím organizace CIEE. Zapojila se do práce s dětmi napříč všemi ročníky a spolupracovala tak zároveň […]

Kategorie: Nezařazené

Letos na naší škole opět probíhala aktivita eTwinning – spolupráce škol v rámci Evropy především pomocí ICT. Letošní projekt se jmenoval My Kingdom. Projektu se zúčastnily tři školy – základní škola ze Slovenska, základní škola z Turecka a my. Nás reprezentovali žáci 7. tříd. Prvním úkolem bylo vytvořit plakát o zajímavém hradu. My jsme si vybrali Karlštejn […]