head picture
Kategorie: Nezařazené

https://www.strancice.cz/assets/File.ashx?id_org=15606&id_dokumenty=102217 prohlášení zřizovatele

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, v souvislosti s šířením virového onemocnění koronaviru (Covid-19) Vám doporučujeme sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz. Aktuální informace 8.3.:  K dotazům, zda máte dítě poslat do školy, když bylo v Itálii, ale vrátili jste se do pátku 6.3. a nejste v povinné karanténě: Škola není kompetentní posoudit a rozhodnout, jak postupovat v těchto případech, kdy […]

Kategorie: Nezařazené

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru Praha, 27. února 2020 –  Ve věci šíření koronaviru Covid‑19 je Ministerstvo školství v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.    […]

Kategorie: Nezařazené

Sdělení z odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění: k dnešnímu dni (28. 02. 2020) nebyl ve Středočeském kraji, ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru, […]

Kategorie: Nezařazené

Žáci tříd 8. A a 8. B se letos zúčastnili školního kola 9. ročníku soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Letos se  soutěže zúčastnilo celkem 211 základních a středních škol a 22 761 soutěžících z celé České republiky. Náš tým složený z 3 nejlepších řešitelů školního kola postoupil do okresního […]

Kategorie: Nezařazené

Dne 28.1.2020 se k nám do 1. A přišli se podívat předškoláci. Ukázali jsme jim, jak umíme číst, psát a počítat, zazpívali jsme písničku, zarecitovali básničku. Doufáme, že se u nás předškoláčkům líbilo a těšíme se na ně příští rok v 1. třídě. Lucie Agossa

Kategorie: Nezařazené

Dne 23.1.2020 navštívila třída 1.A a 1.B představení v Divadle kouzel Pavla Kožíška. Žáci byli vtaženi do děje nejen jako asistenti, ale některá kouzla se i naučili. Lucie Agossa, třídní učitelka

Kategorie: Nezařazené

V rámci výuky přírodopisu žáci 8. tříd  zpracovali samostatný projekt Nekuřte. Z nejlepších projektů vznikla ve škole malá výstava pro spolužáky. Kateřina Schejbalová

Kategorie: Nezařazené

Od roku 1995 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), který zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. ročníků základních škol v matematice a v přírodních vědách.          V minulém školním roce byla naše škola ČŠI vybrána do mezinárodního testování formou elektronického testování. Do hlavního šetření projektu TIMSS 2019 byli zapojeni žáci 4. […]

Kategorie: Nezařazené

5 .ú n o r    –  1 7 .č e r v e n k a ž d o u  s t ř e d u 1 3 : 3 0   t o  1 5 : 0 0 (k l u b    p l e t e n í) Knitting CLub Odpolední klub v angličtině […]

Kategorie: Nezařazené

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ EMILA KOLBENA Vážení rodiče budoucích prvňáčků, rodiče současných žáků a všichni příznivci školy, srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve středu  19. února  2020 od 8 hod do 15. hod.                                     Těšíme se na Vás!

Kategorie: Nezařazené

Ředitelka Základní školy  Emila Kolbena, příspěvkové organizace vyhlašuje  podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) na pátek 17. ledna 2020 z organizačních  důvodů ředitelské volno (z důvodu celodenního školení všech pedagogických pracovníků školy). V tento den nebude zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Činnost školní družiny a školního klubu bude […]