Kategorie: Nezařazené

Během školního roku 2017/2018 žáci prvního ročníku spolupracovali v rámci podpory čtenářské gramotnosti  s knihovnou ve Strančicích. Paní knihovnice  Gojdová je navštívila při získávání klíčů ke Slabikáři a velmi mile je seznámila s místní knihovnou.  V úterý 12. 6. 2018 za její účasti proběhlo ve škole od 16: 00 hod. slavnostní pasování prvňáčků panem starostou (král Knihoslav […]

Kategorie: Nezařazené

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Od 14. 6. 2018 bude probíhat zápis do školní družiny. Přihlášky budou ke stažení na webu. Žákům 1. a 2. tříd budou přihlášky předány ve škole. Je nutné řádně vyplněnou přihlášku odevzdat vychovatelce do 22.6.2018! přihláška do šd 2018-19 (002)

Kategorie: Nezařazené

V pátek 1. června v rámci Dne dětí si žáci 9. třídy připravili tradiční  vrstevnický program pro své mladší spolužáky ze školy. V rámci spolupráce s MŠ Strančice se programu zúčastnili i děti z místní mateřské školy. Naši deváťáci si připravili nápadité soutěžní disciplíny. Žáčci z 1. stupně i děti z MŠ poctivě plnili úkoly […]

Kategorie: Nezařazené

I v letošním školním roce se konala soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže. Byl to její již 44. ročník. Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Na naší škole se výtvarné části zúčastnili žáci 6.A třídy a 8. třídy. V okresním kole se v kategorii 6. a 7. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií […]

Kategorie: Nezařazené

V sobotu 26. května 2018 jsme se zúčastnili dalšího ročníku Slavnosti otvírání studánky u sv. Anny. Na tradiční akci nás reprezentoval sbor žáků složený z dětí z 1. i 2. stupně pod vedením paní učitelky L. Kulhavé. Pásmo písní a tanců jsme tentokrát doplnili o básničky, které naši žáci pro tuto příležitost zarecitovali. Všem, kteří věnovali své úsilí i čas na […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zvu na informativní schůzku, která se bude konat v naší škole ve čtvrtek  14. 6. 2018 od 16.00 hod. Sejdeme se společně ve školní jídelně (vstup budovou A – zelená branka) Přijďte i s dětmi. Naši budoucí prvňáčci si vyzkouší ŠKOLU NANEČISTO Program: základní informace o  škole rozdělení do tříd […]

Kategorie: Nezařazené

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ČJ. ZŠS 172/2018 Základní škola Strančice, okres Praha – východ jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti […]

Kategorie: Nezařazené

Obec Strančice, Přátelé studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s. ve spolupráci se ZŠ a MŠ Strančice si Vás dovolují pozvat na Slavnost otvírání studánky  XIV. ročník 26. května 2018 v 15,00 hod., poblíž studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích. Současně obec Strančice představí občanům novou křtitelnici pro sv. Annu. Prohlídka křtitelnice bude […]

Kategorie: Nezařazené

V úterý 20. března  jsem  pro žáky 5., 8. a 9. ročníku zajistila netradiční výukový  projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům, který  je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí. Školu navštívili dva  ambasadoři projektu: hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím diskuze snažili dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na: TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které se konají ve čtvrtek 19. dubna dle následujícího harmonogramu: ·         Pro 1. stupeň od 16.30 hod. – hromadné ·         (třídy: 1. A; 2. A; 2. B; 3. B – konzultační forma- informace o termínech – třídní učitelé) ·         Pro 2. stupeň od 17 hod. – hromadné Těšíme […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, V pondělí 26. 3. 2018 je nahlášeno plánové přerušení dodávky elektřiny od 7,30 hod. do 11. hod. Vzhledem ke krátkému časové možnosti odpojení (ve skutečnosti celý rozsah nebývá využit) nebude provoz školy přerušen. stupeň a 6. třídy zvolily alternativní program výuky mimo budovu, o tom jste informováni třídními učiteli, v ostatních třídách je výuka beze […]

Kategorie: Nezařazené

Dne 20. 3. 2018 navštívily třídy 3. A, 3. B a některé děti z druhých tříd Cífkův statek v Třebízi, kde celé hospodářství ožilo přípravami na Velikonoce. Před statkem nás přivítal čeledín Kuba a děvečka Rozárka představila v dobové světnici některé z velikonočních zvyků…Nahlédli jsme do kuchyně provoněné velikonočním pečivem, dozvěděli se o pomlázce, i o tom, jaké […]