Směrnice pro vydávání opisu a stejnopisu vysvědčení, žádost ke stažení