head picture
Důležité termíny ve školním roce 2019/2020

Plánované termíny porad a třídních schůzek

1. pedagogická rada 29.8. 2019 Organizace školy, hlavní úkoly a plán 2019/20
 

Informativní třídní schůzky

 

 

12. 9. 2019

kromě 1. tříd a 5.B

Informativní třídní schůzky, organizace školy, školní řád, akce třídy, spolupráce s rodiči
 

Pedagogická rada  1. čtvrtletí

21. 11. 2019 Hodnocení chování a prospěchu
Třídní schůzky Informace o chování a prospěchu
Pedagogická rada 1. pololetí 23. 1. 2020 Hodnocení a klasifikace za 1. pololetí
Pedagogická rada 3. čtvrtletí 23. 4. 2020 Hodnocení chování a prospěchu, třídní schůzky
Třídní schůzky Informace o chování a prospěchu
Pedagogická rada 2. pololetí 22. 6. 2020 Závěrečná klasifikace, hodnocení školy

 

Důležité termíny akcí

Den otevřených dveří  19. 2. 2020 
Zápis do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 Děti narozené

1. 9. 2013 – 31. 8. 2014

  16. 4. 2020
Vánoční Jarmark   30.11 2019

 

 Ředitelské volno

Ředitelské volno: bude vyhlášeno z organizačních důvodů ve dnech 31. října 2019 a 1. listopadu 2019 v souvislosti s přístavbou školy.

Dne 17. ledna  2020 bude vyhlášeno ředitelské volno z organizačních důvodů: školení pedagogického sboru v oblasti právní legislativy.

V těchto dnech nebude v provozu ŠD a ŠJ.,projednáno se zřizovatelem.

 

Prázdniny Termín
Podzimní 29. – 30. října 2019
Vánoční 23. prosince  2019 – 3. ledna 2020
Pololetní 31.ledna 2020
Jarní 2. března  2020 – 8. března 2020
Velikonoční 9. dubna 2020
Hlavní 1. července 2020 – 31. srpna 2020.