head picture
Důležité termíny ve školním roce 2018/2019

Plánované termíny porad a třídních schůzek

1. pedagogická rada 31. 8. 2018 Organizace školy, hlavní úkoly a plán 2018/2019
 

Informativní třídní schůzky

 

 

13. 9. 2018 Informativní třídní schůzky, organizace školy, školní řád, akce třídy, spolupráce s rodiči
 

Pedagogická rada  1. čtvrtletí

15. 11. 2018 Hodnocení chování a prospěchu
Třídní schůzky Informace o chování a prospěchu
Pedagogická rada 1. pololetí 25. 1. 2019 Hodnocení a klasifikace za 1. pololetí
Pedagogická rada 3. čtvrtletí 25. 4. 2019 Hodnocení chování a prospěchu, třídní schůzky
Třídní schůzky Informace o chování a prospěchu
Pedagogická rada 2. pololetí 21. 6. 2019 Závěrečná klasifikace, hodnocení školy

 

Důležité termíny akcí

Den otevřených dveří  Středa 20.února 2019 
Zápis do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 Děti narozené

1. 9. 2012 – 31. 8. 2013

 úterý 16. 4. 2018
Vánoční Jarmark   1. 12. 2018
Sběr papíru   15. 10. – 17. 10. 2018
  8. 4. – 10. 4. 2019