head picture
Kategorie: Nezařazené

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru Praha, 27. února 2020 –  Ve věci šíření koronaviru Covid‑19 je Ministerstvo školství v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.    […]

Kategorie: Nezařazené

Sdělení z odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění: k dnešnímu dni (28. 02. 2020) nebyl ve Středočeském kraji, ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru, […]

Kategorie: Nezařazené

Žáci tříd 8. A a 8. B se letos zúčastnili školního kola 9. ročníku soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Letos se  soutěže zúčastnilo celkem 211 základních a středních škol a 22 761 soutěžících z celé České republiky. Náš tým složený z 3 nejlepších řešitelů školního kola postoupil do okresního […]