head picture
Kategorie: Nezařazené

Dne 28.1.2020 se k nám do 1. A přišli se podívat předškoláci. Ukázali jsme jim, jak umíme číst, psát a počítat, zazpívali jsme písničku, zarecitovali básničku. Doufáme, že se u nás předškoláčkům líbilo a těšíme se na ně příští rok v 1. třídě. Lucie Agossa

Kategorie: Nezařazené

Dne 23.1.2020 navštívila třída 1.A a 1.B představení v Divadle kouzel Pavla Kožíška. Žáci byli vtaženi do děje nejen jako asistenti, ale některá kouzla se i naučili. Lucie Agossa, třídní učitelka

Kategorie: Nezařazené

V rámci výuky přírodopisu žáci 8. tříd  zpracovali samostatný projekt Nekuřte. Z nejlepších projektů vznikla ve škole malá výstava pro spolužáky. Kateřina Schejbalová

Kategorie: Nezařazené

Od roku 1995 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), který zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. ročníků základních škol v matematice a v přírodních vědách.          V minulém školním roce byla naše škola ČŠI vybrána do mezinárodního testování formou elektronického testování. Do hlavního šetření projektu TIMSS 2019 byli zapojeni žáci 4. […]

Kategorie: Nezařazené

5 .ú n o r    –  1 7 .č e r v e n k a ž d o u  s t ř e d u 1 3 : 3 0   t o  1 5 : 0 0 (k l u b    p l e t e n í) Knitting CLub Odpolední klub v angličtině […]

Kategorie: Nezařazené

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ EMILA KOLBENA Vážení rodiče budoucích prvňáčků, rodiče současných žáků a všichni příznivci školy, srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve středu  19. února  2020 od 8 hod do 15. hod.                                     Těšíme se na Vás!

Kategorie: Nezařazené

Ředitelka Základní školy  Emila Kolbena, příspěvkové organizace vyhlašuje  podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) na pátek 17. ledna 2020 z organizačních  důvodů ředitelské volno (z důvodu celodenního školení všech pedagogických pracovníků školy). V tento den nebude zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Činnost školní družiny a školního klubu bude […]