head picture
Kategorie: Nezařazené

Dne 24.10. se v KC Labuť v Říčanech konala konference Dítě v pasti sociálních sítí. Skutečnost, že se jedná o téma aktuální a důležité,  potvrdila hojná účast rodičů žáků ze škol v Říčanech a okolí. Také rodiče našich žáků měli možnost zúčastnit se této zajímavé akce. Paní Mgr. Michaela Štáfková, MBA, adiktoložka, uvedla přítomné do problematiky. Hovořila o vzrůstajícím […]

Kategorie: Nezařazené

Exkurze 6. tříd S přicházejícími podzimními dny jsme se rozhodli zavzpomínat na teplé letní měsíce a společně s žáky 6. A a 6. B jsme navštívili skleník Fata Morgana v pražské botanické zahradě v Troji. Ve skleníku se nachází expozice tropických a subtropických rostlin a některých drobnějších živočichů. Celou prohlídkou nás provázeli šikovní průvodci, od […]

Kategorie: Nezařazené

V rámci schváleného projektu ZŠ Strančice Šablony II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012765 získala škola finance na zakoupení tabletů do výuky a do školní družiny. Aktivita má za cíl rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků i žáků v prostředí vzdělávání v 21. století. Principem je zavádění nových ověřených výukových metod při využití ICT ve výuce. Žáci se učí univerzálním […]

Kategorie: Nezařazené

V rámci probíhající přístavby budovy C došlo k oddělení školy od stavby a v prostorách schodiště vznikly 4 nové dočasné příčky. Plochu jsme po dohodě se stavbou využily v rámci výuky výtvarné výchovy jako dlouhodobý  výtvarný projekt. Žáci jednotlivých ročníků vytvořili návrhy na jednotlivé plochy a vítězné návrhy přenesli na příčku s drobnou pomocí vyučujících. […]

Kategorie: Nezařazené

V rámci přírodopisu se i v současných omezených prostorových podmínkách podařilo propojit teoretické znalosti v rámci výuky s praktickou zkušeností. Paní učitelka Mgr. Povinská  připravila malé laboratorní práce pro žáky.  

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, v pátek dne 8. 11.,  k svátku sv. Martina, se koná tradiční Uspávání studánky spojené s pochodem světel. Lampionový průvod vyráží ke studánce sv. Anny v 17.00 od školy. Všichni jste srdečně zváni. Lampiony s sebou,  reflexní značky na oděvu jsou povinné. Upozornění: Při této akci zodpovídají za své děti rodiče. ZŠ Emila Kolbena Bližší informace […]

Kategorie: Nezařazené

Třída 8. A absolvovala na začátku školního roku dvě exkurze – vycházky. První se uskutečnila hned 11. 9. 2019. Objednali jsme si u Muzea Říčany historickou vycházku. Průvodce nás vedl po významných místech Říčan. Viděli jsme např. hrad, kostel, radnici, náměstí, katovnu a ke všem místům jsme slyšeli odborný výklad. Vycházka trvala necelé dvě hodiny […]

Kategorie: Nezařazené

Podzimní prázdniny:           29. – 30. října 2019. V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů v souvislosti s přístavbou školy ve dnech 31. října 2020 a 1. listopadu 2020 (čtvrtek, pátek) pro žáky Základní školy […]