head picture
Kategorie: Nezařazené

Tato hra byla ukončena ke dni 9.5.2019. Bylo do ní zaregistrováno 126 týmů složených z 2281 žáků ZŠ a SŠ v České republice. My jsme se hry zúčastnili s týmem složeným z Honzy Holuba, Pepy Holomka a Patrika Brožka, všichni ze 7.A, a Hanky Fořtové ze 7.B. Jak se můžeme dočíst na stránkách eTwinningu, celkem 65 týmům se podařilo […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zvu na informativní schůzku, která se bude konat v naší škole ve čtvrtek  20 6. 2019 od 16.00 hod. Sejdeme se společně ve školní jídelně (vstup budovou A – zelená branka) Přijďte i s dětmi. Naši budoucí prvňáčci si vyzkouší ŠKOLU NANEČISTO Program: základní informace o  škole seznam pomůcek informace […]

Kategorie: Nezařazené

Hodiny přírodopisu a fyziky propojeny V rámci vrstevnického programu  proběhla praktická ukázka v hodinách přírodopisu 5. tříd  a prezentace jednoduchých strojů  (páka, nakloněná rovina…) staršími  spolužáky. Ukázku provedli žáci 7.A Pepa a Matěj. Jejich práci a vědomosti z hodin fyziky  jsme všichni hodnotili velkou jedničkou. B a B a děti 5.A

Kategorie: Nezařazené

Máme za sebou již téměř celý školní rok, kdy jsme měli poprvé možnost pracovat při výuce angličtiny tak dlouho a systematicky s rodilou mluvčí.  Zkušenost to byla veliká a nutno říct, že veskrze pozitivní. Jelani Spencer Joe k nám přijela z New Yorku prostřednictvím organizace CIEE. Zapojila se do práce s dětmi napříč všemi ročníky a spolupracovala tak zároveň […]

Kategorie: Nezařazené

Letos na naší škole opět probíhala aktivita eTwinning – spolupráce škol v rámci Evropy především pomocí ICT. Letošní projekt se jmenoval My Kingdom. Projektu se zúčastnily tři školy – základní škola ze Slovenska, základní škola z Turecka a my. Nás reprezentovali žáci 7. tříd. Prvním úkolem bylo vytvořit plakát o zajímavém hradu. My jsme si vybrali Karlštejn […]

Kategorie: Nezařazené

Dne 15. května se na naší škole uskutečnil jedinečný projektový den „Malá maturita z fyziky“. Zahájení proběhlo za přítomnosti pana starosty, vedení školy a maturitní komise, ve které zasedali Mgr. Věra Kamenická a pan Petr Spanilý, specialista přes IT a zaměstnanec pražského letiště. Během celého dopoledne si žáci 9. třídy losovali otázky, které vycházely z pohlednic Josefa Lady. […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče a přátelé školy, ZŠ Emila Kolbena a Klub rodičů a přátel školy Vás srdečně zve  na Akademii k ukončení školního roku Kdy: V úterý 11. června 2019 od 17. hod v Sokolovně   Program: Vystoupení žáků  1., 5.  a  9. tříd a slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy Těšíme se na Vás!              

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, s ohledem na plánované zavedení elektronické klasifikace žáků 2. stupně od příštího školního roku 2019/2020 jsme již nyní spustili zkušební provoz, proto se na webových stránkách školy objevila ikona Bakaláři.  Stále platí systém zapisování do žákovských knížek, ale duplicitně je klasifikace žáků 2. stupně zaznamenávána i v systému Bakaláři. K přihlášení do systému a možnosti průběžně […]

Kategorie: Nezařazené

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 Rozhodnutí o přijetí na web

Kategorie: Nezařazené

Ve čtvrtek 25. dubna jsme se zúčastnili recitační soutěže pořádané Základní školou Velké Popovice. V útulném a reprezentativním prostředí místní knihovny se sešli mladší i starší žáci z Popovic, Mnichovic, Kamenice a Strančic. Recitátoři předváděli kvalitní výkony a my jsme hrdí na to, že jsme v nabité konkurenci obstáli se ctí. Josefína Hanzalová z 5. B, která pobavila diváky […]

Kategorie: Nezařazené

Od začátku tohoto školního roku se žáci průběžně připravovali na naši premiéru v účasti na Sazka Olympijském víceboji okresního finále Prahy-východ. Vybraní žáci sedmé a osmé třídy se výborně uvedli a přivezli spoustu medailí a někteří si také zajistili postup do krajského finále, které se bude konat v Čáslavi. Tímto bych chtěl poděkovat všem dětem, […]