head picture
Kategorie: Nezařazené

Tak jako každý rok v dubnu si i letos naše škola při příležitosti Dne Země připomněla důležitá ekologická témata. Tentokrát proběhly projektové dny odděleně pro první a druhý stupeň. První stupeň měl vlastní program již 10. dubna. Žáci 1. – 3. ročníku procházeli po jednotlivých stanovištích s různorodými tématy (koloběh vody v přírodě, voda znečištěná, vliv člověka na […]

Kategorie: Nezařazené

Velikonoce V sobotu 6. 4. 2019 se žáci prvního ročníku zúčastnili Velikonočního jarmarku, který pořádal obecní úřad.  Při svém vystoupení posluchače seznámili s původem a tradicemi Velikonoc. Pásmo bylo doplněné písněmi a velikonočními říkankami. Prvňáčci pokračovali v navázané spolupráci školy  s Domovem seniorů v Říčanech a v  pondělí 8. 4. 2019 své vystoupení ještě zopakovali v Domě seniorů v Říčanech, […]

Kategorie: Nezařazené

Ředitelka Základní školy  Emila Kolbena, příspěvkové organizace vyhlašuje  podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) na dny: 9. května a 10. května 2019  z organizačních  a provozně – technických  důvodů ředitelské volno. V tyto dny nebude zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Činnost školní družiny a školního klubu bude souhlasem zřizovatele přerušena. […]

Kategorie: Nezařazené

V letošním roce se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží. Tradičně probíhala matematická olympiáda a soutěž Klokan. Zapojení do soutěže Klokan jsme zvolili pro žáky 1. stupně.Nově jsme se zúčastnili soutěže Pangea, tu jsme zvolili pro žáky 2. stupně. Jedná se o on-line soutěž, které se mohou zúčastnit žáci od 4. do 9. třídy, kteří rádi […]