head picture
Kategorie: Nezařazené

Velikonoce V sobotu 6. 4. 2019 se žáci prvního ročníku zúčastnili Velikonočního jarmarku, který pořádal obecní úřad.  Při svém vystoupení posluchače seznámili s původem a tradicemi Velikonoc. Pásmo bylo doplněné písněmi a velikonočními říkankami. Prvňáčci pokračovali v navázané spolupráci školy  s Domovem seniorů v Říčanech a v  pondělí 8. 4. 2019 své vystoupení ještě zopakovali v Domě seniorů v Říčanech, […]

Kategorie: Nezařazené

Ředitelka Emila Kolbena, příspěvkové organizace vyhlašuje  podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) na dny: 9. května a 10. května 2019  z organizačních  a provozně – technických  důvodů ředitelské volno. V tyto dny nebude zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Činnost školní družiny a školního klubu bude souhlasem zřizovatele přerušena.     […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na: TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které se konají ve čtvrtek 25. dubna dle následujícího harmonogramu: ·         Pro 1. stupeň od 16.30 hod. – hromadné      (třídy: 1. A; 1.B, 3. B, 4.B – konzultační forma- informace o termínech – třídní učitelé) ·         Pro 2. stupeň od 17 hod. – hromadné Těšíme na  […]

Kategorie: Nezařazené

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Emila Kolbena ve spolupráci se školou  pořádá sběr papíru ve dnech: 8. – 9. 4. 2019 (pondělí a úterý). Ve středu je již odvoz sběru. Žáci, rodiče a příznivci školy mají možnost přinést svázaný starý papír, nejlépe už zvážený. Výtěžek bude použit na spolufinancování  akcí školy, nákup pomůcek […]

Kategorie: Nezařazené

V letošním roce se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží. Tradičně probíhala matematická olympiáda a soutěž Klokan. Zapojení do soutěže Klokan jsme zvolili pro žáky 1. stupně.Nově jsme se zúčastnili soutěže Pangea, tu jsme zvolili pro žáky 2. stupně. Jedná se o on-line soutěž, které se mohou zúčastnit žáci od 4. do 9. třídy, kteří rádi […]