head picture
Kategorie: Nezařazené

Lodičkou punkevními jeskyněmi a Macocha V červnu jsme jeli na jeden z nejkrásnějších výletů do Moravského krasu. Chráněnou krajinnou oblastí jsme vystoupali po lesních pěšinách až k samotnému okraji propasti Macocha, na jejíž dno jsme sešli o něco později s průvodkyní. Cestou jsme se dozvěděli, že zde roste Kruhatka Matthioliho, která se v České republice vyskytuje na jediné […]

Kategorie: Nezařazené

Aktivita eTwinning ve školním roce 2017/18 Ve školním roce 2017/18 se naše škola opět zúčastnila eTwinningu – spolupráce mezi evropskými školami prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Se třídami 6.A a 6.B jsme si vybrali projekt Spring and Easter habits (Jaro a velikonoční zvyky), který řídila slovenská ZŠ ze Šarovců. Do projektu byly zapojeny ještě další […]

Kategorie: Nezařazené

V týdnu od 11. června do 15. června probíhal místo školy v přírodě projektový týden na 1. stupni  s cílem činnostmi a aktivitami vést děti k přírodně zdravému životnímu stylu, vnímat historii místa, kde žijí společně s chováním v přírodě. Každá třída svůj program zaměřila v souladu s učivem. Krátké zprávy třídních učitelek z projektového týdne: třída […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče a přátelé školy, ZŠ Strančice a Klub rodičů a přátel školy Vás srdečně zve  na Akademii k ukončení školního roku a slavnostního  rozloučení s žáky 9. třídy. Kdy: V úterý 26. června 2018 od 17. hod v Sokolovně Program: Vystoupení žáků  1., 5.  a  9. tříd a slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy Těšíme se […]

Kategorie: Nezařazené

Během školního roku 2017/2018 žáci prvního ročníku spolupracovali v rámci podpory čtenářské gramotnosti  s knihovnou ve Strančicích. Paní knihovnice  Gojdová je navštívila při získávání klíčů ke Slabikáři a velmi mile je seznámila s místní knihovnou.  V úterý 12. 6. 2018 za její účasti proběhlo ve škole od 16: 00 hod. slavnostní pasování prvňáčků panem starostou (král Knihoslav […]

Kategorie: Nezařazené

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Od 14. 6. 2018 bude probíhat zápis do školní družiny. Přihlášky budou ke stažení na webu. Žákům 1. a 2. tříd budou přihlášky předány ve škole. Je nutné řádně vyplněnou přihlášku odevzdat vychovatelce do 22.6.2018! přihláška do šd 2018-19 (002)

Kategorie: Nezařazené

V pátek 1. června v rámci Dne dětí si žáci 9. třídy připravili tradiční  vrstevnický program pro své mladší spolužáky ze školy. V rámci spolupráce s MŠ Strančice se programu zúčastnili i děti z místní mateřské školy. Naši deváťáci si připravili nápadité soutěžní disciplíny. Žáčci z 1. stupně i děti z MŠ poctivě plnili úkoly […]

Kategorie: Nezařazené

I v letošním školním roce se konala soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže. Byl to její již 44. ročník. Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Na naší škole se výtvarné části zúčastnili žáci 6.A třídy a 8. třídy. V okresním kole se v kategorii 6. a 7. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií […]

Kategorie: Nezařazené

V sobotu 26. května 2018 jsme se zúčastnili dalšího ročníku Slavnosti otvírání studánky u sv. Anny. Na tradiční akci nás reprezentoval sbor žáků složený z dětí z 1. i 2. stupně pod vedením paní učitelky L. Kulhavé. Pásmo písní a tanců jsme tentokrát doplnili o básničky, které naši žáci pro tuto příležitost zarecitovali. Všem, kteří věnovali své úsilí i čas na […]