head picture
Kategorie: Nezařazené

Zápis o volbách do školské rady konaných dne 21. září 2017   V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ustanovením § 59 odst. 1 písm. I zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění, vyhlásila ředitelka Základní školy Strančice, okres Praha – východ volby do […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče Jako každý rok Vám nabízím ve spolupráci se základní školou možnost účasti Vašeho dítěte v testech profesní orientace. Komu jsou testy určeny? Žákům 9. tříd ZŠ. Důležité je také vědět, že testy nejsou zadávány paušálně všem, ale výběrově dle zájmu dětí tj. žákům např. – ještě nerozhodnutým -studijně motivovaným, ale zvažujícím směr studia.   […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, naše škola podporuje nadané děti, proto spolupracujeme s Mensou ČR. Rádi bychom vyzvali žáky naší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na úvodní třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 21. září v kmenových třídách školy. 1. stupeň od 16 hod. • Volby do školské rady • Činnost Klubu rodičů a výběr příspěvku ve výši 300 Kč • Program Pro první třídu – po třídní schůzce (předběžně 16.45 – 17 hod.) následuje […]

Kategorie: Nezařazené

Volby do školské rady  K 6. září 2017 se svou kandidaturou souhlasili tito zákonní zástupci: Paní Ing. Iva Šlemendová dcera v 1. A Pan Mgr. Martin Mašín dcera v 7. A Paní MUDr. Monika Horáková synové ve 4. A a v 7. A   Volby proběhnou ve čtvrtek 21. 9.2017 v rámci třídních schůzek.

Kategorie: Nezařazené

Naše škola respektuje identitu a individualitu každého svého člena, odmítá násilí a zneužití moci v jakékoli podobě a přiznává riziko výskytu šikany. Chce vytvářet bezpečné prostředí. Má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož součástí je i Školní program prevence školního šikanování, Školní preventivní strategii, pořádá řadu akcí specifické i nespecifické primární prevence, které k vytváření bezpečného prostředí […]

Kategorie: Nezařazené

Informace k zájmovým kroužků na škole a v tělocvičně školy aktualizovány v záložce Zájmové kroužky 2017/18 Zájmové kroužky 2017/18