head picture
Kategorie: Nezařazené

Volby do školské rady Základní školy Strančice, okres Praha– východ Vážení rodiče, v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) končí funkční období volených členů do školské rady školy. V této souvislosti vyhlašuji volby pro zákonné zástupce žáků  a sděluji Vám, že jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo navrhnout vhodné kandidáty na členy školské rady […]

Kategorie: Nezařazené

V letošním školním roce začneme malou změnou. Jelikož je žáků čím dál více a prostor před vstupem do budovy je kapacitně nedostačující, bohužel se nevejdeme a není slyšet, tak jsme se rozhodli pro malou změnu. Školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 8,00 hodin. Budova školy bude otevřena od 7.45 hod. První den […]

Kategorie: Nezařazené

Erasmus+ je programem Evropské unie, díky kterému mohou učitelé vycestovat do zahraniční na jazykové či metodické kurzy. Proto i naše škola podala v loňském roce projekt „On one way“ pod číslem 2016-1-CZ01-KA101-023374. Cílem vedení školy bylo  zvýšení úrovně výuky anglického jazyka  na naší škole. Součástí projektu je také přenesení efektivních motivačních a poradenských principů do systému […]