head picture
Kategorie: Nezařazené

V úterý 30.5.2017 poměřili své znalosti a komunikační dovednosti v anglickém jazyce vybraní žáci čtvrtých a pátých tříd naší školy.  Děti musely prokázat porozumění  textu, zvládnout úkoly z gramatiky a bez váhání představit sebe a svou rodinu, pohovořit o škole a kamarádech a popsat obrázek. Nejlépe se toho zhostili:  Veronika Fialová (1. místo), Klára Zvolská (2. místo) a […]

Kategorie: Nezařazené

Dne 26.5.2017 jsme v hodině hudební výchovy v 7. třídě přivítali naši přední jazzovou zpěvačku paní Miriam Bayle. Seznámila žáky nejen s jazzovou hudbou a hlavními protagonisty jazzu u nás a ve světě, ale i způsobem zpěvu, který se nazývá „scat“ a který hojně využívá při svých vystoupeních. Děti si samy mohly vyzkoušet zazpívat tímto způsobem některé písně. […]

Kategorie: Nezařazené

Dne 23.5.2017 jela 9. třída do Národní galerie do Prahy, konkrétně do jejího Veletržního paláce. Žáci navštívili expozici ve čtvrtém patře, kde si prohlédli obrazy Purkyněho, Schikanedra, Muchy, Slavíčka, Preislera, Kupky a dalších. Název lektorského pořadu zněl – Od dekadence k abstrakci. Lektorka s nimi  rozebírala vybrané obrazy výše uvedených umělců, děti si mohly všímat detailů, kterým by […]

Kategorie: Nezařazené

Otvírání studánky 2017 V sobotu 27. května 2017 jsme se zúčastnili XIII. ročníku Slavnosti otvírání studánky u sv. Anny. Na tradiční akci nás reprezentoval sbor žáků složený z dětí z 1. i 2. stupně pod vedením paní učitelky L. Kulhavé. Pásmo písní a tanců jsme tentokrát doplnili o básničky, které naši žáci pro tuto příležitost sami složili i zarecitovali. Všem, kteří […]

Kategorie: Nezařazené

Den Země – 24. – 26.4 .2017 Tyto projektové dny naše škola již tradičně pořádá ve spolupráci s Muzeem Říčany v okolí světické hájovny. Letos předpověď počasí nebyla příznivá, a tak se program pro 1.stupeň přenesl do prostor školy. Děti  se dozvěděly zajímavosti o jarních květinách, rozšířily si své znalosti o plodech lesních stromů a o lesních […]