head picture
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, děkujeme všem, kteří  se zapojili do projektu ve spolupráci s Českou pojišťovnou “ Jak prožít šťastné dětství“. Naše škola získala interaktivní učebnici k prevenci rizikového chování, kterou budeme využívat v PC pracovně i při hodinách. Ivana Řehková,   metodik prevence projekt ČP- osvědčení pro školu

Kategorie: Nezařazené

Pohádky byly, jsou a (samozřejmě) budou Naše děti z 3. A a 3. B před časem sestavily celou knížku svých básniček. Měla úspěch. A tak povzbuzeny tímto úspěchem se pustily znovu do psaní. Tentokrát napsaly veselé pohádky i s poučením. Přečetly je nejen naším prvňáčkům, ale také milé návštěvě strančické knihovnici paní Gojdové, která si s nimi […]

Kategorie: Nezařazené

V letošním školním roce se naše škola opět  zapojila do soutěže Matematický klokan.  Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z […]