Kategorie: Nezařazené

              Dalším cílem téměř dvouletého projektu k výročí E. Kolbena bylo vytvořit mozaiku ve škole, která by tuto vekou osobnost Strančic připomínala. Děti pracovaly pod vedením MgA. Magdaleny Kracik – Štorkánové PhD. Výsledek naší práce uvidíte u nás ve škole. Celý projekt ukončíme návštěvou Terezína 1. 11. 2018, kde strančický […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, v pátek dne 9. 11.,  na svátek sv. Martina, se koná tradiční Uspávání studánky spojené s pochodem světel –  lampionový průvod vyráží ke studánce sv. Anny v 17.00 od školy. Všichni jste srdečně zváni. Lampiony s sebou,  reflexní značky na oděvu jsou povinné. Upozornění: Při této akci zodpovídají za své děti rodiče.   ZŠ Strančice Bližší informace […]

Kategorie: Nezařazené

Ve dnech 23.-29.10. se 24 žáků druhého stupně naší školy za doprovodu dvou pedagogů zúčastnilo studijně poznávacího zájezdu do jihovýchodní Anglie. V jeho rámci jsme byli ubytováni u našich hostitelů přímo v Brightonu a děti tak měly možnost opravdu poznat zázemí anglických rodin. Každé volné dopoledne jsme se účastnili vyučování ve škole, která se zabývá přímo […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, obracím se na Vás s žádostí o součinnost. Na škole se bohužel opět  opakuje výskyt vší u žáků, tímto Vás všechny o této skutečnosti informovali učitelé prostřednictvím žákovských knížek. Jsem ze strany rodičů dotazována, proč s tím škola nic neudělá, proč nekonáme atd. Bohužel naše kompetence jsou omezené, ač nám všem ve škole tato skutečnost […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče Jako každý rok Vám nabízím ve spolupráci se základní školou možnost účasti Vašeho dítěte v testech profesní orientace. Komu jsou testy určeny? Žákům  9. tříd ZŠ. Důležité je také vědět, že testy nejsou zadávány paušálně všem, ale výběrově dle zájmu dětí tj. žákům např. – ještě nerozhodnutým -studijně motivovaným, ale zvažujícím směr studia   […]

Kategorie: Nezařazené

Je konec letních prázdnin a začíná nový školní rok. Ráda bych Vás tímto informovala o novinkách pro letošní rok. Kromě pokračujících projektů (E- Twinning, projekty na podporu čtenářské gramotnosti, EVVO projekty aj.) nás čekají úplné novinky. Změna názvu školy Pedagogická rada projednala a zastupitelstvo obce schválilo změnu názvu školy. V současné chvíli probíhá administrativní proces, po jehož […]

Kategorie: Nezařazené

Informace k novému školnímu roku Happysnack Informace pro rodiče

Kategorie: Nezařazené

Začátek školního roku 2018/2019 Vážení rodiče, žáci. Školní rok zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin. Budova školy bude otevřena od 7.45 hod. První den ve škole proběhne  přivítání a úvodní informace od třídních učitelů v kmenových třídách – žáci a rodiče mohou vstoupit do třídy. Třídní učitelé předají žákům úvodní informace, rozvrh, seznam pomůcek […]

Kategorie: Nezařazené

Lodičkou punkevními jeskyněmi a Macocha V červnu jsme jeli na jeden z nejkrásnějších výletů do Moravského krasu. Chráněnou krajinnou oblastí jsme vystoupali po lesních pěšinách až k samotnému okraji propasti Macocha, na jejíž dno jsme sešli o něco později s průvodkyní. Cestou jsme se dozvěděli, že zde roste Kruhatka Matthioliho, která se v České republice vyskytuje na jediné […]

Kategorie: Nezařazené

Aktivita eTwinning ve školním roce 2017/18 Ve školním roce 2017/18 se naše škola opět zúčastnila eTwinningu – spolupráce mezi evropskými školami prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Se třídami 6.A a 6.B jsme si vybrali projekt Spring and Easter habits (Jaro a velikonoční zvyky), který řídila slovenská ZŠ ze Šarovců. Do projektu byly zapojeny ještě další […]

Kategorie: Nezařazené

V týdnu od 11. června do 15. června probíhal místo školy v přírodě projektový týden na 1. stupni  s cílem činnostmi a aktivitami vést děti k přírodně zdravému životnímu stylu, vnímat historii místa, kde žijí společně s chováním v přírodě. Každá třída svůj program zaměřila v souladu s učivem. Krátké zprávy třídních učitelek z projektového týdne: třída […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče a přátelé školy, ZŠ Strančice a Klub rodičů a přátel školy Vás srdečně zve  na Akademii k ukončení školního roku a slavnostního  rozloučení s žáky 9. třídy. Kdy: V úterý 26. června 2018 od 17. hod v Sokolovně Program: Vystoupení žáků  1., 5.  a  9. tříd a slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy Těšíme se […]