head picture
Přítomnost žáků 1. stupně- vyjádření zájmu do 18. května
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče,

Včera 17. 5. 2020 skončil v ČR nouzový stav, trochu jsem očekávala, že dojde ke změnám,  ale v  souvislosti s tím nedošlo k žádné změně nástupu žáků 1. stupně od 25. května  a škola musí postupovat dle metodického pokynu MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 tak, aby dokázala zajistit veškeré požadavky  vyplývající z tohoto pokynu k dobrovolné přítomnosti žáků a zároveň zajistila  i vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Podrobné pokyny a  souvislosti  spojené s organizací přítomnosti žáků ve škole byly uvedeny v předešlé komunikaci při zjišťování zájmu a jsou uveřejněny na webu školy. Moc Vám tímto děkuji za Vaši spolupráci a sdělení zájmu třídním učitelkám. Dnes 18. května je dle pokynu poslední den, kdy  je zákonný zástupce  povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. Pokud by u Vás došlo ke změně zájmu, sdělte to prosím dnes třídním učitelkám do mailu. Pokud nebudete realizovat změnu, již nemusíte své původní rozhodnutí potvrzovat.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem

Kateřina Schejbalová