head picture
Konzultace k přijímacímu řízení na SŠ pro 9. ročník- aktuálně!
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče žáků 9. třídy,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) umožňuje od 11. května 2020 osobní přítomnost žáků 9. tříd za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, nejedná se o klasickou výuku předmětů dle rozvrhu. Docházka nebude povinná a bude probíhat formou školních skupin v maximálním počtu 15 žáků. Na základě zjištění Vašeho zájmu

V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, a stejně tak i žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále probíhat distanční výuka.

Osobní přítomnost žáků ve škole bude nepovinná.

S cílem vytvořit pro všechny žáky, co nejlepší studijní podmínky a s maximální zodpovědností k dodržení bezpečnostních opatření daných vládním nařízením jsem jako ředitelka školy stanovila pro žáky 9. ročníků v ZŠ E. Kolbena, p. o. následující organizaci výuky a časový rozsah platný od 11. 5. 2020 do termínu přijímacích zkoušek:

Pondělí až čtvrtek: – výuka na dálku podle upraveného rozvrhu (tzn. s vyučujícími jednotlivých předmětů) včetně  online hodinová výuka příprava na přijímací řízení z matematiky a českého jazyka.

Pátek (první termín 15. 5.2020) a po té následující pátky do termínu přijímacích zkoušek: do 5. června konzultace a příprava na přijímací řízení – 2 hodiny matematiky, 2 hodiny českého jazyka s vyučujícím pedagogem.

Podmínky nástupu žáka do školy od 15. 05. 2020:

Podrobnější pokyny jste obdrželi prostřednictvím Bakaláře a třídní učitelky.Obecné stručné podmínky nástupu žáka do školy od 15. 05. 2020:

1) Povinnost zák. zástupce odevzdat čestné prohlášení, že dítě není v kontaktu s rizikovou skupinou osob (senioři, chronicky nemocní lidé) – konkrétní podobu formuláře MŠMT na webových stránkách školy. K dispozici bude také v kanceláři školy.

2) Povinnost zák. zástupců zajistit žákovi denně minimálně dvě roušky.

3) Nebude také pravděpodobně možné, aby žák do školy nastoupil a posléze se zase „odhlásil“.

4) Na žáky a jejich zákonné zástupce se před budovou školy vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) a dodržení odstupu 2 metry (neplatí pro doprovod a členy společné domácnosti).

5) Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

6) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Formulář čestného prohlášení, bez něhož nebude vstup do školy umožněn, je ke stažení zde: příloha_čestné_prohlášení
Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Schejbalová