head picture
Informace o způsobu hodnocení výsledku vzdělávání žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče,

Informuji Vás tímto o způsobu hodnocení výsledku vzdělávání žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020.  Již od začátku zahájení tzv. distanční výuky jsme se v rámci spolupráce s Vámi, zákonnými zástupci, snažili volit přiměřenou míru učiva a procvičování v rámci distanční výuky. Postupně jsme volili využívání jednotlivých systematických nástrojů. Stabilizoval se systém bakalář, pedagogové využívají výuková videa, online učebnice, tvoří vlastní výuková videa, testy v aplikacích Kahoot, MS Forms aj. K online výuce jsme zvolili prostředí MS Teams.V rámci hodnocení jsme zvolili pouze motivační formu hodnocení – zpětnou vazbu, pochvalu, slovní odpověď. Nechtěli jsme se zařadit mezi školy, které hodnotí za nesplnění „úkolu“ nedostatečnou, či za chyby v „úkolu“ plně klasifikovat. Respektovali jsme různé podmínky pro dálkové vzdělávání každého žáka a obtížnou situaci, ve které jsme se ocitli všichni: rodiče, žáci, ale i pedagogové. Jsem velmi ráda, že v rámci námi zvoleného přístupu jsme navázali spolupráci „na dálku“ a distanční výuka probíhá i na bázi motivačního hodnocení. Evidenci si samozřejmě pedagogové pečlivě vedou, je zřejmá i ze systému Bakalář v rámci zadávání domácích úkolů.

Děkuji všem rodičům za spolupráci, s nižším věkem žáků je jejich zapojení do distanční výuky větší. Děkuji všem žákům, kteří intenzivně pracují a plní své úkoly v samostatné práci. Zvláště u starších žáků je přidanou hodnotou této situace, že si dokáží organizovat čas, donutí se k odpovědnosti splnit „úkol“ a někteří jsou i velmi kreativní a plní i nepovinné úkoly.

Jako ředitelka školy jsem povinna informovat žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Jedním z podkladů jsou i podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10.3.2020), ty jsou uvedeny v systému Bakalář a doplní je i vyučující 1. stupně. To není jediný podklad k hodnocení za 2.pololetí, více informací je právě v Pokynu ředitelky školy.  Informace o způsobu hodnocení na naší škole naleznete v příloze v Pokynu ředitelky školy k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 na Základní škole Emila Kolbena, p.o. V druhé příloze naleznete právě samotnou vyhlášku MŠMT týkající se hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Pokyn k hodnocení byl projednán na pedagogické radě a schválen školskou radou 30.4.202.

Děkuji za spolupráci, přeji pevné zdraví.

Kateřina Schejbalová

Pokyn ředitelky školy k hodnocení klasifikace za 2. pololetí 201920

Vyhláška MŠMT