head picture
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy- nově od 26.3.2020
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, 

 Vzhledem k současnému nařízení vlády ke dni 16.3.2020  (karanténa) Vás žádáme o následující postup. V případě potřeby potvrzení  vyplněného formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) je potřeba kontaktovat paní hospodářku školy  a dohodnete  se na způsobu a  termínu předání.

Jsou dvě možnosti:

  1. Pokud můžete poslat formulář elektronicky zaměstnavateli, můžete se spojit s paní hospodářkou na  čísle 604417569, vyplníte spolu údaje ve formuláři, paní hospodářka ho orazítkuje, podepíše a naskenovaný Vám ho pošle do mailu, originál si uschová, pokud ho budete potřebovat dodat později zaměstnavateli. V současné situaci doporučují tento způsob a Vy nebudete muset zbytečně cestovat.
  2. Vyplněný formulář Vám potvrdíme a můžete se pro něj zastavit ve škole, spojte se s paní hospodářkou na  čísle 604417569, nebo mailem tokolyova@skolastrancice.cz a dohodněte se na termínu předání ve škole.

Kontaktujte paní hospodářku na mail: tokolyova@skolastrancice.cz , nebo případně na tel. 604417569  s žádostí o potvrzení na formulář a dohodnete se na termínu  a způsobu předání.

Informace nově od 26.3.2020: 

Podmínky pro poskytování ošetřovného nově od 26.3.2020

  • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
  • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
  • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
  • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.
  • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
  • Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla. Více informací a  o  bližší informace se obraťte na příslušný Živnostenský úřad, nebo na MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Jak postupovat?

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:
Zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tento formulář zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.

Pro rodiče:
Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

INFORMACE PRO OSVČ: informace ohledně ošetřovného získáte na stránkách MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) nebo na živnostenském úřadu

Žádost o ošetřovné normální anebo střídavá péče

Vykaz péče