head picture
Vzdálená výuka- spuštění výuky v systému Bakalář
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče,

v souvislosti s pandemií koronaviru jsme se nyní všichni ocitli v tíživé situaci. Ještě před pár měsíci jsme se snažili zvednout děti od tabletů a přimět je k pohybu v přírodě, přivést je ke čtení, odlepit je od mobilů a přesvědčit je, aby se spolu bavili raději přímo než jen přes různé webové a mobilní aplikace. A náhle jsme postaveni do situace, kdy musíme zvolit výuku distanční, tj. vzdálenou, závislou na internetu. Jsme v situaci, kdy je nutné, aby si s „on-line výukou“ poradili všichni – rodiče, žáci i učitelé. Musíme se rychle přizpůsobit a naučit se spoustu nových věcí. Situace se mění někdy každou hodinu, každým dnem. Nese to sebou mnoho těžkostí a starostí. Měli jsme zajištěno školení, společné setkání, ale z důvodu karantény se nemohlo uskutečnit. Vše řešíme vzdáleně. I pedagogové se musí poprat s tím, co řeší mnoho rodičů: postarat se o své děti, připravit výukové materiály pro své žáky, zajistit si fungující internet, PC, aplikace, tiskárny aj. Ne každý učitel (stejně jako ne všichni rodiče) měl doma potřebné technické vybavení. V normálním režimu mají toto zázemí pedagogové v k dispozici ve škole, podobně jako rodiče na svých pracovištích. Moc Vám děkuji za dosavadní trpělivost a spolupráci.

Zpočátku jsme zvolili komunikaci formou mailů, odkazů, výukových videí, pracovních listů, online nástrojů typu kahoot aj. Vše je zatím na bázi zajištění kontinuity režimu, upevňování učiva a pomalého seznamování se s novým. Nechtěli jsme Vás úplně zavalit, nedávali jsme povinné úkoly z TV a výchov a už vůbec ne na „známky“. Víme, že je to pro Vás velmi náročné období. Zatím zjišťujeme, že máme žáky z různých prostředí v rámci IT možností. Někde se domácnosti potýkají s problémem, kdy počítač potřebují najednou všichni členové rodiny (i rodiče v režimu home office), ale ne každý má doma k dispozici třeba čtyři počítače. Musíme zohlednit i fakt, že někteří žáci školy nemají doma vlastní PC nebo připojení k internetu a v současné době se nemohou dostat ani na místa, kde je internet dostupný. Zároveň jsou domácnosti, kde jsou plně vybaveni veškerou dostupnou technikou, s neomezeným přístupem k internetu.

Nyní se učíme používat nové nástroje, objednala jsem pro pedagogy společný webinář a budeme postupně využívat další online nástroje, zmapujeme situaci a samozřejmě hledám pomoc, která je v této situaci možná (webináře, školitele k dispozici atd.), jak postupovat dál, hlavně v efektivní online výuce pro všechny žáky.

Od úterý 23. 3. 2020 škola bude využít pro komunikaci a zpětnou vazbu systém Bakalář. Je to systémová komunikace, budeme mít obě strany (škola, rodiče, případně žák) přehledné prostředí o výukové  látce, „domácích“ úkolech., termínu odevzdání, pokud zadá daný učitel úkol. Je na zvážení rodičů žáků na 1. stupni, zda stáhne svému dítěti mobilní aplikaci a dá mu i přístup pro žáka, třídní učitelky je mají k dispozici. Na 2. stupni to určitě je žádoucí, aby žáci byli  již  samostatní, plnili zadání sami a rodič by měl mít pouze  přehled ve svém rodičovském  přístupu.  Důrazně doporučujeme, aby si rodiče žáků 2. stupně změnili sami v aplikaci  heslo do Bakaláře, pokud ho dali k dispozici dítěti. Teď máte každý vlastní (rodičovský a žákovský). V budoucnu, pokud by žák měl Váš rodičovský  přístup, mohl by si sám omlouvat absenci ve škole, což ze žákovského přístupu nelze.

Základem domácí přípravy je především pravidelnost a co největší samostatnost. „Úkoly“ nejsou pro Vás, ale pro Vaše děti. Je jasné, že čím starší děti jsou, tím by měly být samostatnější. Žák druhého stupně již by měl být schopen zcela samostatné práce nebo komunikace s vyučujícím přes mail, Bakaláře apod. Nevím, jak dlouho bude situace trvat, je tu samozřejmě i otázka hodnocení, ale zatím to myslím není na prvním místě. Pokud se stihneme vrátit do školy, tak věřte, že jsme schopni upravit plány tak, abychom učivo znovu probrali, dovysvětlili, od toho jsme učitelé. Dá se přizpůsobit i výukový plán v září, tj. na začátku příštího školního roku, aby se učivo zopakovalo, vysvětlilo a upevnilo. Ještě tento týden budeme informace posílat i do mailu, až se systém Bakalář upevní.

Pokud nemáte doma skener, abyste mohli vkládat pracovní listy, či foto do aplikace Bakalář v rámci zadané práce, jsou i volně dostupné aplikace do mobilů, kterou můžou mít i žáci a  Vám to usnadní práci. Např. já používám volně dostupnou aplikaci v mobilu CamScanner a velmi jednoduše v této aplikaci lze jakýkoliv list, dokument naskenovat, uložit v PDF a poslat si do mailu, případně přímo vložit do portálu.

Až budeme schopni Bakaláře vzájemně plně využívat v stávajícím rozšíření, budeme řešit další možnosti, ale nechme si čas upevnit vzájemnou komunikaci nejprve v tomto systému, pak budeme řešit možnosti, jak se se všemi dětmi spojit online.

Posíláme i stručný manuál pro rodiče (pro základní orientaci v nově zpřístupněných modulech – výuka, domácí úkoly, komens). Přístupy budou distribuovat třídní učitelky. Přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo pro rodiče i žáky) budou rodičům předány podle domluvy s třídními  učitelkami  po telefonu nebo i emailem (pak je tu možnost si změnit heslo) vzhledem k opatření vlády  musíme postupovat v rámci bezkontaktního předání.

Předem Vám  děkuji za spolupráci, přeji Vám pevné zdraví a mnoho trpělivosti.

Věřím, že i přes počáteční nesnáze to bude pro Vás přehlednější a jednodušší.

Manuál a návod  obdržíte v mailu od třídní učitelky.

Kateřina Schejbalová