head picture
Zápis do 1. ročníku ZŠ aktuálně
Kategorie: Nezařazené

Ředitelka Základní školy Emila Kolbena, příspěvkové organizace oznamuje, že zápis do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021  proběhne vzhledem k současné situaci v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jinou formou, a to v souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020.

Zápisy se uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020, termín  a způsob organizace pro ZŠ E. Kolbena bude stanoven, sledujte web školy.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňuje se podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole – datová schránka, email s elektronickým podpisem nebo poštou. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředním školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku 2019/2020.

Při přijímání žáků  k povinné školní docházce bude ředitelka ZŠ Emila Kolbena, příspěvkové organizace postupovat mimo jiné podle § 36 odst. 7 školského zákona, kdy je povinna přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a to do výše povoleného počtu žáků.

Vzhledem k současné situaci může dojit ještě k doplnění a upřesnění podmínek zápisu, sledujte webovou stránku školy. Veškeré informace, pokyny k organizaci dodání formulářů, termínu dodání formulářů, kritéria a  formuláře budou  zveřejněny na webu školy. Pokud by se vyskytl problém v možnosti dodání formuláře,  kontaktujte nás na info@skolastrancice.cz.

K předání informací bude škola spolupracovat i s místní MŠ.

Mgr. Kateřina Schejbalová, ředitelka