head picture
Aktuálně koronavirus a hlavní vchod budova C
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče,

děkuji, že přistupujete k současnému stavu ohledně koronaviru zodpovědně a neposlali jste do školy žáky i z preventivních důvodů, pokud byli v Itálii a nevztahovala se na ně povinná karanténa. Vše hlavní  zůstává v kompetenci a odpovědnosti zákonných zástupců a nás všech. 

Pokud budete mít  domácí karanténu povinnou na základě opatření, nebo na doporučení epidemiologa i  v jiných případech (starší sourozenec z Prahy, jiný člen rodiny atd.) , nebo jí zvažujete preventivně pro  Vaše děti , sdělte tuto informaci třídnímu učiteli mailem. Můžete využít i školní email: info@skolastrancice.cz . Žáci budou omluveni z výuky a v doplnění učiva budeme postupovat individuálně podle potřeb žáků a po domluvě s jednotlivými vyučujícími.

Bohužel i naše škola má po prázdninách v karanténě některé zaměstnance, také se chováme zodpovědně, ač to velmi zvyšuje náročnost zajistit provoz školy.

Škola zvýšila hygienická opatření. Opětovně jsme ve škole poučili žáky, aby důsledně dodržovali obvyklá hygienická opatření (důkladné mytí rukou, mít svůj kapesník, nekýchat bez použití kapesníku apod.). Dále jsme žáky opětovně poučili o  správném postupu mytí rukou a vyvěsili i názorné letáky s metodikou mytí rukou ze SZU, v tekutých mýdlech je mýdlový prostředek s desinfekcí.  Samozřejmě byli poučeni i všichni zaměstnanci a učinili jsme i opatření v rámci úklidu o posílení desinfekce vybraných prostor a předmětů.

Pokud Vaše dítě jeví známky respiračního onemocnění (i přesto, že jste nikde v zasažených oblastech nebyli) – neposílejte ho prosím  do školy. Pokud Vašemu dítěti nebude ve škole dobře – izolujeme ho a Vás žádáme o co nejrychlejší vyzvednutí.

Žádáme Vás o zvýšenou součinnost, do školy vstupujte výhradně bez příznaků infekčního onemocnění a pouze po předchozí dohodě v nezbytných případech.

Pokud se situace změní a objeví se nová oficiální stanoviska příslušných orgánů, budeme Vás neprodleně informovat.

NOVĚ: OD ÚTERÝ 10.3.2020 JE OBNOVEN HLAVNÍ VSTUP DO ŠKOLY PRO ŽÁKY A RODIČE V BUDOVĚ C (ŠEDIVÁ BRANKA)

Děkuji všem za spolupráci

Kateřina Schejbalová