head picture
KLUB PLETENÍ s rodilou mluvčí
Kategorie: Nezařazené

5 .ú n o r    –  1 7 .č e r v e n

k a ž d o u  s t ř e d u

1 3 : 3 0   t o  1 5 : 0 0

(k l u b    p l e t e n í)

Knitting CLub

Odpolední klub v angličtině s rodilou mluvčí ZŠ Strančice

Melanie Landsittel

p r o  ž á k y   3 .  –  6 .  t ř í d y

p ř i h l a s t e  s e  d o  2 0 .  l e d n a  n a   e-mail:  mellandsittel@gmail.com

1 2 0   k č  z a  9 0 – m i n u t o v o u l e k c i ,      dohromady 1 8   l e k c í

m a x i m u m  8  ž á k ů

p o k u d  m á  z á j e m  n ě k d o    z e  7 . – 9 .  t ř í d y , n a p i š t e  m i, p r o s í m,  t a k é.

klub pletení