head picture
Provoz školy ve středu 6. 11. 2019
Kategorie: Nezařazené

Vedení školských odborů vyhlásilo na středu 6. 11. 2019 celodenní stávku učitelů. Dle našeho názoru však odbory jasně nepojmenovaly hlavní problémy, s nimiž se ve školství potýkáme. Legislativa ve školství není správně nastavená a nadměrná administrativa velmi ztěžuje práci pedagogů. Zákonný systém ve školství dnes ubírá pedagogům čas na jejich hlavní činnost, a tou je vzdělávání, místo toho je důležitější, zda jsme byli na dohledu, vyplnili správný formulář atd. Školství se potýká s personální krizí a situace začíná být alarmující.

Zužovat současnou krizi ve školství na otázku platů nepovažujeme za dobré řešení.

Neztotožňujeme se tedy s cíli vyhlášené stávky, i když vládou navržený růst platů také považujeme za příliš nízký. Plně podporujeme názor, že školství bylo a je dlouhodobě podfinancované. Platy učitelů jsou jednou z nejopakovanějších frází, se kterou politici vystupují v politickém boji. Ve skutečnosti platy učitelů nijak razantně nerostou a jen kopírují vývoj průměrné mzdy v ČR.

Termín vyhlášení stávky po podzimních prázdninách není právě šťastný. Navíc byly prázdniny na mnoha školách rozšířeny dvěma dny ředitelského volna – tak tomu bylo i na naší škole z důvodu potřebných stavebních prací. Takto narychlo vyhlášenou stávku pokládáme za neadekvátní tlak na rodiče žáků. Jako pomáhající profese máme v sobě zakódovánu potřebu lidem pomáhat, ne jim přidělávat starosti. Jsme vesnická škola a vážíme si spolupráce s rodiči a vzájemných vztahů.

Z výše uvedených důvodů se ke stávce nepřipojíme. Ve středu 6. listopadu bude provoz školy v běžném režimu a nedojde k omezení.

Pedagogové a vedení ZŠ