head picture
Tablety ve výuce přírodopisu – 8.B
Kategorie: Nezařazené

V rámci schváleného projektu ZŠ Strančice Šablony II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012765 získala škola finance na zakoupení tabletů do výuky a do školní družiny. Aktivita má za cíl rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků i žáků v prostředí vzdělávání v 21. století. Principem je zavádění nových ověřených výukových metod při využití ICT ve výuce. Žáci se učí univerzálním dovednostem, které jim umožní mít úspěšný a samostatný život i kariéru. Konstruktivní a kreativní využívání tabletu jako učebního nástroje proškoleným pedagogem vede ke  zvýšení kvality výuky. Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

První využití tabletů proběhlo v rámci výuky přírodopisu v 8. B. Žáci byli nadšení a aktivně pracovali na úkolech s využitím tabletů připojených na internet,