head picture
Výtvarný projekt žáků 2. stupně v budově C
Kategorie: Nezařazené

V rámci probíhající přístavby budovy C došlo k oddělení školy od stavby a v prostorách schodiště vznikly 4 nové dočasné příčky. Plochu jsme po dohodě se stavbou využily v rámci výuky výtvarné výchovy jako dlouhodobý  výtvarný projekt. Žáci jednotlivých ročníků vytvořili návrhy na jednotlivé plochy a vítězné návrhy přenesli na příčku s drobnou pomocí vyučujících. V současné době probíhají dokončovací práce, barvy, barevná kompozice. Termín mají žáci před sebou jasný: rádi by dílo dokončili do čtvrtletních třídních schůzek! Rodiče budou mít možnost zhodnotit výsledek práce žáků.