head picture
Přírodopis 7. třída
Kategorie: Nezařazené

V rámci přírodopisu se i v současných omezených prostorových podmínkách podařilo propojit teoretické znalosti v rámci výuky s praktickou zkušeností. Paní učitelka Mgr. Povinská  připravila malé laboratorní práce pro žáky.