head picture
8. A poznávací vycházky
Kategorie: Nezařazené

Třída 8. A absolvovala na začátku školního roku dvě exkurze – vycházky.

První se uskutečnila hned 11. 9. 2019. Objednali jsme si u Muzea Říčany historickou vycházku. Průvodce nás vedl po významných místech Říčan. Viděli jsme např. hrad, kostel, radnici, náměstí, katovnu a ke všem místům jsme slyšeli odborný výklad. Vycházka trvala necelé dvě hodiny a moc se nám líbila. I počasí se vydařilo. Na webových stránkách muzea píší, že historické programy přibližují historii regionu a poukazují na její význam v současném životě. Za druhou exkurzí jsme jeli dne 2.1O. do Prahy. Chtěli jsme si projít tzv. Královskou cestu. Vyšli jsme od Prašné brány. Průvodce nám tentokrát dělal pan učitel Simon. Pan učitel nám přiblížil historii této trasy i historii jednotlivých významných budov a míst po trase. Slyšeli jsme o Králově dvoře, který stál na místě dnešního Obecního domu, šli jsme Celetnou ulicí přes Staroměstské náměstí, kolem Staroměstské radnice, přes Malé náměstí do Karlovy ulice. Viděli jsme Klementinum. Žáci po cestě vyplňovali pracovní list. Pan učitel pohovořil na začátku o celé trase, kudy chodily slavnostní korunovační průvody před vlastní korunovací, ale my prošli jen její první polovinu, neboť jsme měli na závěr exkurze v plánu prohlídku Colloredo – Mansfeldského paláce, zástupce pražské palácové architektury. Počasí nám i tentokrát přálo a procházka se všem moc líbila.

Mgr. H. Kletečková, tř. uč. 8. A