head picture
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ Emila Kolbena, p.o. – přístavba
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, vzhledem k chystané nástavbě školy a omezení, které z toho vyplývají, Vás informuji o opatřeních, která byla navržena odborně způsobilými osobami z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví Vás a Vašich dětí.

Stavba rozšíří stávající komplex školy o nástavbu druhého nadzemního podlaží na stávající jednopodlažní objekt (budovu „C“). Kolem staveniště bude postaveno lehké provizorní mobilní oplocení, a tím bude vyloučen pohyb dětí a zaměstnanců školy v celém prostoru staveniště.

 

Je zakázán vstup na staveniště nepovolaným osobám !!!

 

Žáci budou náležitě poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví.

 

Hlavní vstup do areálu školy je nyní možný pouze brankou před vchodem do budovy „A“ z ulice Revoluční.

 

Vstup do budovy pro žáky a veřejnost je nyní možný pouze zadním vchodem – budova „B“. Tento vchod lze použít od 7.25 do 16 hod, není-li stanoveno rozvrhem jinak. V době výuky bude vchod otevřen po zazvonění a ohlášení na videozvonek. (Ranní ŠD od 6.45 hod.)

 

Pro veřejnost je vjezd na staveniště a vjezd do areálu školy z ulice Revoluční zakázán!!!

Respektujte „Zákaz zastavení“ na autobusové zastávce a před vraty školy!! Fota stojících aut budou posílána příslušnému úřadu k pokutování.

 

Chceme Vás požádat o trpělivost a respektování navržených opatření. Žádáme Vás o vysazení dětí, které dopravujete do školy autem již třeba na nádraží, nebo u fotbalového hřiště, odkud děti dojdou do školy po chodníku

 

 

Ulice Pivovarská bude po dobu letních prázdnin uzavřena.

 

Po celou dobu výstavby je nutná zvýšená opatrnost při procházení a projíždění kolem vjezdu na staveniště v ulici Pivovarská, kde hrozí střet s vozidly stavby.

 

Předpokládané ukončení výstavby: 02/2020.

 

Všechna opatření jsou navržena z důvodu zajištění bezpečného pobytu našich žáků, Vašich dětí.

 

Předem děkuji za spolupráci a respektování výše uvedených opatření.

Mgr. Kateřina Schejbalová, ředitelka školy

 

Strančice, dne:13.6.2019