head picture
Projekt MEOW – Microregional English Olympic Workshop
Kategorie: Nezařazené

Dne 29.5.2019 proběhl na ZŠ Emila Kolbena ve Strančicích projekt MEOW pod záštitou MAP ORP Říčany v rámci projektu: ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/17_047/0008643, kterého se zúčastnili žáci a učitelé angličtiny ze tří škol – ZŠ Mirošovice, ZŠ Kunice a ZŠ Emila Kolbena Strančice. Projekt, při kterém si poměřily své znalosti z anglického jazyka děti ze 4. a 5. tříd, připravili učitelé angličtiny z naší školy ve spolupráci s MAP Říčany.  Spoluorganizátoři a zástupci MAPu  Ing. Linda Kůstková a Ing. Monika Žilková nám poskytli především pomoc ve formě pohoštění pro účastníky, diplomů a cen. Moc jim za to děkujeme.

Každou školu reprezentovalo družstvo složené z pěti žáků 4. nebo 5. tříd.

Soutěž měla dvě části – písemnou spojenou s poslechem a čtením s porozuměním a ústní – rozhovor s rodilým mluvčím –  Jelani ze ZŠ Strančice a ostatními učiteli AJ na vybraná témata.  Letos jsme zvolili tyto okruhy konverzace: My family, Free time and My town/village. K ústní soutěži patřil také popis obrázku.

Všechny děti soutěžily s nadšením a vyzkoušely si, jak obstojí jejich angličtina v konkurenci okolních škol. Nakonec byly odměněny pěknými cenami. V projektu si nejlépe vedli žáci ZŠ Mirošovice, obsadili 1. a 2. místo. Žákyně ZŠ Strančice vybojovala 3. místo a bramborovou medaili dostali také dva žáci z naší školy. Rozdíly v počtu bodů byly minimální, třeba jen jeden bod.

Všechny děti si užily příjemné dopoledne a nikdo z účastníků neodešel s prázdnou. Diplomy a certifikáty či medaile jim budou připomínat naši soutěž.

V příštím roce budeme v této „tradici“ pokračovat.

 

Mgr. Lenka Kulhavá, koordinátorka