head picture
eTwinningová hra Demokracie v nás skončila
Kategorie: Nezařazené

Tato hra byla ukončena ke dni 9.5.2019. Bylo do ní zaregistrováno 126 týmů složených z 2281 žáků ZŠ a SŠ v České republice. My jsme se hry zúčastnili s týmem složeným z Honzy Holuba, Pepy Holomka a Patrika Brožka, všichni ze 7.A, a Hanky Fořtové ze 7.B. Jak se můžeme dočíst na stránkách eTwinningu, celkem 65 týmům se podařilo za dva a půl měsíce trvání hry splnit všechny tři úkoly. My mezi ně patříme také. Nyní čekáme na slíbené drobné dárky z Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR. Chlapcům a Hance děkujeme za reprezentaci školy. Výstupy našeho týmu i všech ostatních týmů si můžete prohlédnout na https://twinspace.etwinning.net/81515/pages/page/525822.

Mgr. H. Kletečková

Jak o hře napsali sami žáci:

Paní učitelka se nás zeptala, jestli bychom si nechtěli zahrát hru o demokracii. Pořádalo ji Národní středisko pro eTwinning v ČR. Chtělo, aby se žáci a studenti dozvěděli více o činnosti Evropského parlamentu. My jsme souhlasili. Hra startovala v Den bezpečnějšího internetu (5.2.) a končila v Den Evropy (9.5.).

Ve hře jsme měli tři úkoly. V prvním úkolu jsme měli udělat fotokoláž s informacemi o naší obci např. počet obyvatel nebo jméno starosty.

Druhým úkolem bylo vytvořit video o českém parlamentu, rozhodli jsme se využít doporučený program.

Ve třetím úkolu jsme se znovu rozhodli využít nabízený program, ale tentokrát na myšlenkovou mapu, ve které jsme uvedli informace o Evropském parlamentu, např. info o poslancích, volbách atd.

Když jsme splnili všechny úkoly, čekal nás Kahoot kvíz. Paní učitelka nám promítla přístupový kód a poté otázky, při kterých nás vyfotila. My jsme pak udělali fotokoláž a poslali výsledky. Hra se nám líbila.

Za DemTeam Josef H. a Jan H.