head picture
Rok s rodilou mluvčí
Kategorie: Nezařazené

Máme za sebou již téměř celý školní rok, kdy jsme měli poprvé možnost pracovat při výuce angličtiny tak dlouho a systematicky s rodilou mluvčí.  Zkušenost to byla veliká a nutno říct, že veskrze pozitivní.

Jelani Spencer Joe k nám přijela z New Yorku prostřednictvím organizace CIEE. Zapojila se do práce s dětmi napříč všemi ročníky a spolupracovala tak zároveň se všemi vyučujícími angličtiny na všech úrovních znalostí dětí. Byla to tudíž práce velice náročná, ale Jelani se jí zhostila s velkým entusiasmem a energií.  Svou bezprostředností si dokázala rychle získat zájem dětí a stala se pro jejich pokrok v angličtině zásadním přínosem.

Kontakt s rodilou mluvčí znamená pro žáky možnost zakusit si reálnou simulaci cizojazyčného prostředí ve výuce a rozvíjí přirozený cit pro jazyk v různých kontextech.  Děti  se snaží o porozumění  přímo v angličtině místo toho, aby často přecházely do rodného jazyka. Naslouchání perfektní  přirozené výslovnosti  v dětském věku vede k velmi rychlému osvojení správné artikulace.

Kromě samotné výuky docházelo k pravidelné komunikaci s Jelani i jinde – na chodbách školy, v jídelně, na školních výletech, po cestě na nádraží. Jelani se těmto situacím rozhodně nevyhýbala,  naopak je sama vyhledávala a byla vždy ochotná si s dětmi mile popovídat. I pro děti byla taková neformální  komunikace atraktivní a provázely ji oboustranné úsměvy a radost. Když se děti dozvěděly, že se Jelani po skončení školního roku vrací domů do Spojených států a příští rok již u nás nebude, byly zaskočené a smutné.

Litujeme toho i my, vyučující, protože se nám s ní výborně spolupracovalo při hledání způsobů, jak ji zapojit do výuky tak, abychom co nejlépe naplnili vzdělávací cíle. Jelani se dokázala přizpůsobit všem našim požadavkům a byla velmi spolehlivá i kreativní.  Mohli jsme si s ní vyzkoušet tzv. tandemovou výuku,  neboli vyučování ve dvou.  A v neposlední řadě – pravidelná komunikace v angličtině je obohacující i pro nás, učitele angličtiny.

Děkujeme Klubu rodičů a všem rodičům za podporu k zajištění rodilé mluvčí.

V příštím roce přijede na naši školu nová rodilá mluvčí. Již teď se těšíme a doufáme, že bude pro všechny stejně velkým přínosem, jako byla a dosud je Jelani Spencer Joe.

Markéta Hanzalová Náprstková, koordinátorka spolupráce s rodilou mluvčí na ZŠ Strančice

I love working in Strančice! The teachers and staff always make me feel welcome- even if some of them can’t speak English well, they make an effort to smile and say hello to me. The students are wonderful! They’re very kind, curious, and excited about learning English in and outside of the classroom. It’s rare for a teacher to be assigned to all grades because they’re usually placed with the upper or lower school, but I have the privilege of working with all classes. This is a great experience because I’m able to create relationships with all students. When I’m outside of school, the people in town, especially the parents, are  nice and always remind me how glad they are to have me here. I always feel extremely comfortable in Strančice and I’m really lucky that I was placed here.

Jelani Spencer-Joe, English teacher