head picture
Vystoupení 1. tříd
Kategorie: Nezařazené

Velikonoce

V sobotu 6. 4. 2019 se žáci prvního ročníku zúčastnili Velikonočního jarmarku, který pořádal obecní úřad.  Při svém vystoupení posluchače seznámili s původem a tradicemi Velikonoc. Pásmo bylo doplněné písněmi a velikonočními říkankami.

Prvňáčci pokračovali v navázané spolupráci školy  s Domovem seniorů v Říčanech a v  pondělí 8. 4. 2019 své vystoupení ještě zopakovali v Domě seniorů v Říčanech, kde se moc líbilo.