head picture
Ředitelské volno
Kategorie: Nezařazené

Ředitelka Základní školy  Emila Kolbena, příspěvkové organizace vyhlašuje  podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) na dny: 9. května a 10. května 2019  z organizačních  a provozně – technických  důvodů ředitelské volno.

V tyto dny nebude zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Činnost školní družiny a školního klubu bude souhlasem zřizovatele přerušena.

 

 

Mgr. Kateřina Schejbalová