head picture
Šance pro matematicky nadané žáky
Kategorie: Nezařazené

V letošním roce se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží. Tradičně probíhala matematická olympiáda a soutěž Klokan. Zapojení do soutěže Klokan jsme zvolili pro žáky 1. stupně.Nově jsme se zúčastnili soutěže Pangea, tu jsme zvolili pro žáky 2. stupně. Jedná se o on-line soutěž, které se mohou zúčastnit žáci od 4. do 9. třídy, kteří rádi počítají reálné příklady ze života. Letos pořadatelé zvolili témata hudba, příroda a ekologie. Soutěž probíhá ve 2 kolech- školní a finálové kolo. Školního kola se zúčastnilo 6 žáků ze 7. tříd, 12 žáků z 8. třídy a 15 žáků z 9. třídy.

PhDr. Ivana Řehková, učitelka matematiky